Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 КЛАС
ПРАВОПИСНА НОРМА

 

1. Къде има дума с правописна грешка? 
      А) спрях, спряхме, спрени
      Б) видение, видял, видяли
      В) въртял, световъртеж, въртели
      Г) желязо, желязна, железни

2. Къде има дума с правописна грешка? 
      А) пратеник, довереник, племенник
      Б) въстаник, изгнаник, изменник
      В) властник, напръстник, наместник
      Г) избранник, просеник, посланик

3. Къде има дума с правописна грешка? 
      А) влашки, пражки, парижки
      Б) удовлетворя, одухотворя, осигуря
      В) предвестник, наместник, буревесник
      Г) коригирам, коректор, корекция

4. Къде има дума с правописна грешка? 
      А) поддръжка, предверие, наддаване
      Б) беззаконие, изземване, изстиване
      В) оттенък, оттатък, оттогава
      Г) разклон, растение, разтвор

5. Къде има дума с правописна грешка? 
      А) единствено, жизнено, предано
      Б) безценно, свещено, съкровенно
      В) постепенно, естествено, фино
      Г) странно, тържествено, искрено

6. В кой ред е допусната правописна грешка? 
      А) коренна промяна, изкуствени цветя
      Б) специални очила, християнски празник
      В) двайсетте години, поддушово корито
      Г) застоели стоки, спрели коли

7. В кой ред всички думи са написани грешно? 
      А) подкуп, вътрешноста, провинциялен
      Б) бежалостен, свряни, рецепциата
      В) обеснихме, беспорно, светофар
      Г) подсмъркна, оттогава, истинал

8. В кое изречение е допусната правописна грешка? 
      А) Ти винаги си бил сред най-щедрите подръжници на благотворителни събития.
      Б) Признайте кога за последен път прекарахте пълноценно време със семейството си.
      В) Ако искаш да дамгосаш чужденец – представи го като нашественик в страната си.
      Г) Проумейте, че не подобава да се държите невъзпитано на обществено място.

9. В кое изречение е допусната правописна грешка? 
      А) Ние сме обикновени пътешественици и не будим подозрение.
      Б) Нима безстрашният войник се изчерви от невинната игра на думи?
      В) Завесите на прозореца в ъгала отново потрепват от лекия бриз.
      Г) Тя хвърля бегъл поглед към мен, а после рязко затваря вратата.

10. В кое изречение е допусната правописна грешка? 
      А) Всички говореха моя език, но аз не говорех техния, което ме поставяше в неизгодно положение.
      Б) Грамадното животно, изпъстрено с красиви кафяви шарки, стоеше неподвижно пред нас.
      В) Неувереността и липсата на самочувствие вече бяха заменени от твърда воля и непоколебимост.
      Г) Не им правеха впечатление нито скъпите мебели в стаите, нито опианяващите благоухания.

11. В кое изречение е допусната правописна грешка? 
      А) Бетелгейзе, обикновено една от най-ярките звезди на небосклона, е започнала да се държи странно.
      Б) Това постепено намаляване на яркостта на звездата се наблюдава от няколко седмици.
      В) Ако Бетелгейзе избухне, събитието ще може да се проследи от Земята с невъоръжено око.
      Г) Катаклизмът няма да окаже никакъв ефект върху нашата планета, се казва в изследването.

12. В кое изречение са допуснати две правописни грешки? 
      А) Много от официялните делегати, пристигащи в Мадрид за следващата серия от преговори на ООН за климата, ще пътуват по въздух.
      Б) Въздушните превози са международен бизнес, което означава, че от едностранни, изолирани решения няма особен смисал.
      В) „Защо правителството позволява на милиардерите да сасипват климата, а всички ние трябва да понасяме последиците?“, коментира Анди Макдоналд.
      Г) Авиационата индустриа генерира около 2% от глобалните емисии на въглероден диоксид, а полетите с частни самолети – още по-малък дял.

13. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? 
      А) компютризиран телескоп, оцелялият кит
      Б) загрубели ръце, повърхносни разсъждения
      В) припрени родители, чешки авиолинии
      Г) фашистски лозунги, избягал тигър

14. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка? 
      А) Как така не бях забелязъл, че навън се е извила снежна буря.
      Б) Не мога да преценя дали се занася с мен, или говори откровенно.
      В) Носи скромни дрехи, а тъмните й коси са разпиляни по раменете.
      Г) Тя избухва в смях и този път усмивката й като че ли е по-искрена.

15. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка? 
      А) Обръщах сеното с вилата, а по ръцете ми полепваха сламки и мръсотия.
      Б) Вместо да започне да се изяснява, случаят все повече се завръзва.
      В) Смехът на момчето е непресторен, а ентусиазъмът му – заразителен.
      Г) Имам доста врагове, затова те възприемам като потенциялен съюзник.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. – Б; 2. – Г; 3. – Б; 4. – А; 5. – В; 6. – Г; 7. – Б; 8. – А; 9. – В; 10. – Г;
11. – Б; 12. – Г; 13. – В; 14. – Г; 15. – А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave