Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ПРАВОПИСНА НОРМА – 1

 

Къде има дума с правописна грешка? (Общо условие за задачи 1 – 5.)

1.
      A) спрях, спряхме, спрени    
      Б) видение, видял, видяли
      B) въртял, световъртеж, въртели 
      Г) желязо, желязна, железни

2.
      A) пратеник, довереник, племенник 
      Б) въстаник, изгнаник, изменник
      B) властник, напръстник, наместник 
      Г) избранник, просеник, посланик

3.
      A) влашки, пражки, парижки
      Б) удовлетворя, одухотворя, осигуря
      B) предвестник, наместник, буревесник 
      Г) коригирам, коректор, корекция

4.
      A) поддръжка, предверие, наддаване 
      Б) беззаконие, изземване, изстиване
      B) оттенък, оттатък, оттогава 
      Г) разклон, растение, разтвор

5.
      A) единствено, жизнено, предано 
      Б) безценно, свещено, съкровенно
      B) постепенно, естествено, фино 
      Г) странно, тържествено, искрено

6. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) коренна промяна, изкуствени цветя
      Б) специални очила, християнски празник
      B) двайсетте години, поддушово корито 
      Г) застоели стоки, спрели коли

7. В кой ред всички думи са написани грешно?
      A) подкуп, вътрешноста, провинциялен 
      Б) бежалостен, свряни, рецепциата
      B) обеснихме, беспорно, светофар 
      Г) подсмъркна, оттогава, истинал

8. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Ти винаги си бил сред най-щедрите подръжници на благотворителни събития.
      Б) Признайте кога за последен път прекарахте пълноценно време със семейството си.
      B) Ако искаш да дамгосаш чужденец – представи го като нашественик в страната си.
      Г) Проумейте, че не подобава да се държите невъзпитано на обществено място.

9. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Ние сме обикновени пътешественици и не будим подозрение.
      Б) Нима безстрашният войник се изчерви от невинната игра на думи?
      B) Завесите на прозореца в ъгала отново потрепват от лекия бриз.
      Г) Тя хвърля бегъл поглед към мен, а после рязко затваря вратата.

10. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      А) Всички говореха моя език, но аз не говорех техния, което ме поставяше в неизгодно положение. 
      Б) Грамадното животно, изпъстрено с красиви кафяви шарки, стоеше неподвижно пред нас.
      В) Неувереността и липсата на самочувствие вече бяха заменени от твърда воля и непоколебимост.
      Г) Не им правеха впечатление нито скъпите мебели в стаите, нито опианяващите благоухания.

11. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Бетелгейзе, обикновено една от най-ярките звезди на небосклона, е започнала да се държи странно.
      Б) Това постепено намаляване на яркостта на звездата се наблюдава от няколко седмици.
      B) Ако Бетелгейзе избухне, събитието ще може да се проследи от Земята с невъоръжено око.
      Г) Катаклизмът няма да окаже никакъв ефект върху нашата планета, се казва в изследването.

12. В кое изречение са допуснати две правописни грешки?
      A) Много от официялните делегати, пристигащи в Мадрид за следващата серия от преговори на ООН за климата, ще пътуват по въздух.
      Б) Въздушните превози са международен бизнес, което означава, че от едностранни, изолирани решения няма особен смисал.
      B) „Защо правителството позволява на милиардерите да сасипват климата, а всички ние трябва да понасяме последиците?“, коментира Анди Макдоналд.
      Г) Авиационата индустриа генерира около 2% от глобалните емисии на въглероден диоксид, а полетите с частни самолети – още по-малък дял.

13. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) компютризиран телескоп, оцелялият кит 
      Б) загрубели ръце, повърхносни разсъждения
      B) припрени родители, чешки авиолинии 
      Г) фашистски лозунги, избягал тигър

14. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Как така не бях забелязъл, че навън се е извила снежна буря.
      Б) Не мога да преценя дали се занася с мен, или говори откровенно.
      B) Носи скромни дрехи, а тъмните й коси са разпиляни по раменете. 
      Г) Тя избухва в смях и този път усмивката й като че ли е по-искрена. 

15. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Обръщах сеното с вилата, а по ръцете ми полепваха сламки и мръсотия.
      Б) Вместо да започне да се изяснява, случаят все повече се завръзва.
      B) Смехът на момчето е непресторен, а ентусиазъмът му – заразителен.
      Г) Имам доста врагове, затова те възприемам като потенциялен съюзник.

16. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Чувстваше се така, сякаш за една нощ беше прескочила от юношеството в зрелоста.
      Б) Иззад сергията с плодове и зеленчуци надникна засмяното лице на възрасна жена.
      B) Сети се за последната си ваканция и изведнъж му се прииска да е далеч оттук.
      Г) Поклащаше се леко, като в унес, а погледът му беше втренчен и почти бежизнен.

17. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Усетих как по бузите ми течат сълзи от смях, скрих лице в шепи и продължих да се кискам неудържимо.
      Б) Около десет минути след началото на този спектакал едно от момчетата се хвърли да хване беглеца и се вряза в леката ограда.
      B) Контейнерът за новите стоки щеше да бъде изработен от специален метал, който не се подава на корозия.
      Г) Щом влязохме в пробната, дизайнерката подаде дрехите на тъмнокожата жена, която се появи с шивашки метър в ръка.

18. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Разнесох сместта от натрошени вафли и масло по дъното на съда за пай, за да направя основата, после разтопих шоколада и го изсипах отгоре.
      Б) Тръгнах около кулата на фара и заобиколих малката бяла барака, която вероятно беше машинното помещение или пък склад.
      B) Както всеки ден Тед беше излезъл за риба с лодката си, когато бурята връхлетя и помете всичко, което срещна в морето и на брега.
      Г) Не се притеснявай, ще си намеря някакво занимание през свободния ден – може да отида да се попеча на плажа например. 

19. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Банките са длъжни да съхраняват данните за клиентите за период от 10 години.
      Б) На 13 юни се отбелязва Световният ден на безвъзмезното кръводаряване.
      B) Отборът уцели в десятката е привличането на 21-годишния нападател.
      Г) В петък италиянският президент ще завърши политическите си консултации.

20. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Очаква се една от първите задачи пред министрите на финансите на еврозоната да бъде постигането на споразомение за пътна карта за нейното укрепване.
      Б) Италия блокира първия опит за реформи в механизма за стабилност, опитвайки се да договори по-добри условия за себе си при пласирането на бъдещи дългови облигации.
      B) Администрациата на Тръмп ще реши дали да наложи мита за френски продукти, включително вино и луксозни стоки, в отговор на цифровия данък на Франция.
      Г) Според Ангела Меркел Европейският съюз трябва същевременно да се съобразява с цялостността на вътрешния си пазар и да защити своята членка Република Ирландия.

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-Г; 3-Б; 4-А; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-В; 10-Г; 11-Б; 12-Г; 13-В; 14-Г; 15-А; 16-В; 17-Г; 18-Б; 19-А; 20-Б; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave