Име .............................................................   Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО (Под игото)

 

 

1. Какъв вид художествен текст е „Под игото"?    2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................

2. Кой е авторът на „Под игото"?    2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................

3. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Представлението"?    1 т.
      A) Рада
      Б) Огнянов
      B) кака Гинка 
      Г) Стефчов

4. На кой герой от главата „Представлението“ са думите: „Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители."?     1 т.
      A) на кака Гинка 
      Б) на Каблешков
      B) на бея 
      Г) на Дамянчо Григорът

5. Къде се развива действието в главата „Представлението"?           1 т.
      A) в черквата 
      Б) в училището
      B) на мегдана 
      Г) в метоха

6. Кое събитие е в центъра на изображението в главата „Представлението"?            1 т.
      A) изпитът на учениците в края на учебната година
      Б) театралната постановка на „Многострадална Геновева"
      B) обсъждането на актьорското изпълнение
      Г) подготовката на въстанието в Бяла черква

7. Кой герой от „Представлението" е историческа личност?         2 т.
…………………………………………………………………………………………………..................

8. Защо Стефчов негодува по време на представлението?    1 т.
      A) Опитва се да злепостави Огнянов.
      Б) Не вижда добре сцената.
      B) Сюжетът на пиесата не му харесва.
      Г) Геновева е обвинена несправедливо.

9. Посочете три доказателства, че зрителите смесват действителност и изкуство.       3 т.
Първо:    ……………………………………………………………………………………………
Второ: ……………………………………………………………………………………………
Трето: ……………………………………………………………………………………………

10. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Представлението"?       1 т.
      А) Зрителите на „Многострадална Геновева" не разбират художествената условност на изкуството и изживяват драматично случващото се с героите.
      Б) Реакциите на зрителите са наивни и затова разсмиват читателите.
      В) Ролята на Геновева се изпълнява от учителката Рада Госпожина.
      Г) Съдържанието на пиесата „Многострадална Геновева" е познато на всички жители на Бяла черква.

11. Отговорете писмено на въпроса:              10 т.
Кое е смешното и кое е сериозното в главата „Представлението"?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори: 
1-роман; 
2-Иван Вазов; 
3-А; 4-Б; 5-Б; 6-Б; 
7-Тодор Каблешков; 
8-А; 
9-Първо – изживяват драматично съдбата на Геновева. Второ – предупреждават актьорите за това, което следва. Трето – укоряват актьорите и родителите им за действия, които са на героите от пиесата.;
10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave