Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
ПУНКТУАЦИОННА НОРМА

 

          Прочетеше двата текста и изпълнете задачи 1. – 6.

          Текст 1

          Античният град Хераклея Синтика, който се намира близо до Петрич, е бил един от важните градове в региона по време на Античността. Там археолозите ни изненадват с най-различни находки, като наскоро откриха голяма римска статуя без глава.
          Заради безпаричието разкопките стават бавно. През май месец правителството отпусна 100 000 лева. В последния ден на дейностите, които тази сума позволяваше, беше открита
статуята.
          (1) „Край нея имаше надпис, който носи добра информация за градското управление. В комбинация с въпросната статуя дава сведения за града, който е център на Средна Струма в продължение на 800 години“, обясни ръководителят на разкопките доц. Людмил Вагалински.
          За да продължат проекта си, на учените им е нужно допълнително финансиране.
                                                                                 По публикация в интернет: https://bit.ly/2rcvxTz

          Текст 2

          Статуята, открита при разкопките в античния град Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко, все още няма глава. Но благодарение на намерения в близост надпис вече има предположение за името на знатния хераклеец, когото може би е изобразявала.
          След отмиването и на последните следи от пръст се изясни, че скулптурата е изработена от качествен бял мрамор и най-вероятно е правена в края на I или началото на II век. От същия период е и намереният в близост цялостно запазен надпис, разчетен намясто от епиграфа от (2) СУ „Св. Климент Охридски“ Николай Шаранков.
          Специалистът по древни езици продължава да работи по него, резултатите скоро ще бъдат публикувани. Но отсега е ясно, че в надписа се споменава името на агонотета (3) (тоест на организатора на състезания и игри) Тиберий Клавдий Бакхий.
                                                                                  По публикация в интернет: https://bit.ly/2QZW41Z

1. Към коя сфера на общуване принадлежат двата текста?
      А) научна    
      Б) естетическа    
      В) медийна
      Г) битова

2. Кое твърдение за функцията на двата текста е вярно?
      A) Функцията на двата текста е да информират обществеността за направено археологическо откритие.
      Б) Първият текст има информативна функция, а вторият рекламира интересен туристически обект.
      B) Текстовете имат функцията да убеждават за необходимостта от повече средства за археологически разкопки.
      Г) Първият текст предоставя научни факти, а вторият въздейства естетически върху читателите.

3. Какво е значението на думата епиграф, употребена във втория текст?
      A) цитат, поставен от автора в началото на негова творба
      Б) надпис върху паметник или надгробна плоча
      B) специалист по разчитане на стари надписи
      Г) наука за разчитане и тълкуване на стари надписи

4. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията от двата текста?
      A) Античният град Хераклея Синтика е център на Средна Струма в продължение на осем века.
      Б) Върху статуята има надпис, който дава информация за управлението на града.
      B) В древността агонотетите са се занимавали с организирането на различни игри и състезания.
      Г) Въпреки че намерената статуя няма глава, учените имат предположение кого е изобразявала тя. 

5. Запишете само буквите на верните твърдения според съдържанието на двата текста.
      A. Хераклея Синтика се намира близо до град Петрич.
      Б. Правителството е отпуснало 10 000 лева за разкопките.
      B. Професор Вагалински е ръководител на археологическите разкопки.
      Г. За продължаването на разкопките учените се нуждаят от допълнително финансиране.
      Д. Откритата скулптура е от II – I в. пр. н. е.
      Е. Николай Шаранков е специалист по древни езици.
      Ж. В надписа се споменава името на Тиберий Клавдий Бакхий.

6. Кое твърдение за пунктуацията на подчертаните места в двата текста е вярно?
      A) В подчертания откъс 1 трябва да се постави точка пред затварящите кавички.
      Б) Последната запетая в подчертания откъс 1 е неправилно поставена и трябва да се замени с тире.
      B) При подчертания израз 2 цялото название трябва да се постави в кавички, а не само „Св. Климент Охридски“.
      Г) Подчертаният израз 3 правилно е ограден със скоби, защото е обособена част, съдържаща дублираща информация за думата агонотет.

7. Кое твърдение за пунктуационното оформяне на даденото изречение е вярно?
      Това, което предстои е да се открие целият площад.
      A) Запетаята, поставена в изречението, е излишна.
      Б) Пропусната е запетая след глагола предстои.
      B) Пропусната е запетая след глагола се открие.
      Г) Изречението е правилно оформено пунктуационно.

8. Какви пунктуационни знаци трябва да се поставят в изречението?
      Тя имаше странно разбиране за поддържане на хигиената в дома чистеше само когато беше абсолютно наложително и ако нямаше по-интересно занимание. 
      A) тире и запетая
      Б) тире и две запетаи
      B) само едно тире
      Г) две тирета

9. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
      В подобна стая ако влезеш привечер няма да видиш нищо просто защото очите ти трудно ще свикнат с полумрака царящ в нея.
      А) две 
      Б) три 
      В) четири 
      Г) пет

10. В коя позиция знакът точка и запетая е поставен неправилно?
      Момичето гледаше уплашено; (А) краката му неудържимо трепереха; (Б) капка кръв не беше останала по лицето му; (В) от очите му, където доскоро се четеше смях; (Г) сега се стичаха сълзи.

11. В кое изречение са допуснати пунктуационни грешки?
      A) Морската видра или кала́н (Enhydra lutris) е хищен морски бозайник от семейство Порови, родственик на видрата.
      Б) Въпреки че може да се движи на сушата, морската видра прекарва почти целия си живот в океана.
      B) Тя плува по гръб, докато се храни, използвайки коремчето си за „маса“, а когато спи, се увива във водорасли.
      Г) Най-често може да бъдат забелязани в области, защитени от силни ветрове, като скалисти плажове или рифове.

12. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Тя е наясно – вещерството не е в силата, а в укротяването й.
      Б) Разправят госпожице, че две вещици щели да си мерят силите.
      B) Жената се загледа към двете фигури, седнали край огъня.
      Г) Тя всъщност не е чак толкова строга жена, колкото изглежда.

13. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Тренирах много така, че съм сигурен в успеха на състезанието.
      Б) Накрая се качи в солариума – стая на върха на главната кула.
      B) Работих усърдно и се подготвих, така че да си взема изпита.
      Г) Отворих външната врата, малко след като чух звънеца.

14. В кое изречение е допусната грешка при цитиране?
      A) „Знам коя съм. Щеше да е нелепо, ако на тези години се питам коя съм.“ Това заявява актрисата Цветана Манева.
      Б) „Страданието звучи величествено – като мине болката, първото усещане е на щастие.“, споделя още актрисата.
      B) „Театърът – казва Стефан Цанев – е най-живото изкуство, има най-пряк контакт с хората.“
      Г) В свое интервю Ст. Цанев казва: „У нас на човек се пада годишно половин книга, във Финландия – 18 книги“.

15. В кое изречение има неправилно поставена запетая?
      A) Aз си свърших моята работа, така че не съм виновен за провала на проекта.
      Б) Дъждът се изля неочаквано и спря, чак когато вече бях мокър до кости.
      B) Макар че се обичаха, понякога се караха, защото, където има огън, има и дим.
      Г) Често се питаха дали да продължат, или е по-добре да се откажат.

16. Колко запетаи трябва да се поставят в изречението?
      Всеки човек има минало укрито в него като страници от книга известна единствено на него самия; хората обаче съдят само по заглавието.
      А) две    
      Б) четири    
      В) три 
      Г) пет

17. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Нямаш право да съдиш другите, при положение, че самият ти не си безгрешен.
      Б) Твърдиш, че винаги казваш истината, но струва ми се, това е невъзможно.
      B) Сърцето й се сви тревожно при мисълта, дали някога пак ще види дома си.
      Г) Край сенчестите дънери на високите дървета, често намираха диви горски гъби.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-В; 4-Б; 
5-А, Г, Е, Ж; 
6-Г; 7-Б; 8-В; 9-Б; 10-Г; 11-А; 12-Б; 13-Б; 14-Б; 15-Б; 16-А; 17-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave