Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас  
РАЗБИРАНЕ И ОСМИСЛЯНЕ НА ПИСМЕН ТЕКСТ

 

1. Прочети следния текст, а след това отговори на въпросите и изпълни задачите.

GOOGLE, ОТКРИТИЕТО, КОЕТО ПРОМЕНИ СВЕТА

          Google е търсачка. Най-известната, най-обичаната и най-използваната търсачка в света. Инструмент, измислен, за да ви ориентира в морето от уебсайтове. Пишете какво ви интересува („лазаня“) и той ви предоставя списък на всички, ама наистина всички сайтове, в които се говори за лазаня (за протокола: 3 милиона и 360 хиляди). Днес на планетата Земя ако едно човешко същество включи компютър, в 95 % от случаите го прави поради една от следните две причини: размяна на мейли и консултация с търсачките. [...] Трябва да кажа, че не винаги беше така. Трудно ми е да разбера това уникално късогледство, което попречи на всички компютърни пророци да отгатнат накъде ще тръгнат нещата, защото първите господари на мрежата са мислели, че хората ще я използват за размяна на мейли, но пропуснаха да забележат, че ще тръгнем да използваме това безсмислено нещо, каквото представлява търсачката. [...] Мисля, че са си представяли прочутата игла в копа сено: няма смисъл нещата да се търсят по този начин. Това, в което вярваха, бяха порталите: една идея, заради която през последните десет години се похарчиха ужасно много пари. Те мислеха, че ще търсим своите доставчици на вяра и ще ги питаме за всичко: прогнозата за времето, снимки, новини, музика, филми и естествено – рецептата за лазаня. С други думи, ще влезем в безкрайния океан от сайтове, търсейки една точно определена врата, през която да влезем, за да ни упъти. С други думи, портала. Днес, струва ми се, никой дори и не си помисля да прави нещо подобно. Не се подлъгахме! (Обяснете ми защо трябва да карам Вирджилио да ми каже какво ще бъде времето утре, когато мога да отида направо в метеорологичния сайт, без да трябва да върша толкова излишни неща: горе-долу така си мислехме тогава). Накратко, не ни вярваха: и докато харчеха огромни суми за портали, търсачките бяха на издъхване, гълтайки вода по всички възможни начини, чакайки кога ще им дойде времето да изчезнат.
          Това, което се случи после, бе, че двама студенти [...] от университета в Станфорд, на които им беше омръзнало да използват Алтависта, си губеха времето, мислейки, че е дошло времето да измислят търсачка, която работи така, както Бог някога е заповядвал на нещата да се създадат. Отишли при своя професор и му казали, че това ще е темата на техния докторат. Много интересно, рекъл той, но после ще трябва да добавите А сега, извън шегата, кажете ми какво сте намислили да правите. И не пропуснал да им каже, че за да програмират търсачка, ще трябва, освен всичко друго, да свалят цялата мрежа на един компютър. Ако нямаш в ръката си цялата колода карти, не можеш да намериш картата, която ти трябва. В този случай ставало дума да се свалят около 300 милиона уебстраници. Но и това не било сигурно, защото безкрайният океан всеки ден се разливал все повече и повече. На професора му се струвало, че онези двамата му предлагат нещо като плаване във вана. А тази вана бил един компютър, инсталиран в гаража.
          Сякаш го виждам как ги отпраща, ехидно питайки ги с надменна усмивчица: Искате, значи, да свалите цялата мрежа?
          – Вече го правим – отговорили двамата.
          Аплаузи.

По Алесандро Барико. Варварите. Есе за промяната.

1. Основата тема на текста е:
      А) безполезността на Google
      Б) изнамирането на Google
      В) характеристиката на порталите
      Г) раждането и отмирането на порталите

2. Какво иска да покаже авторът на текста:
      А) порталите са по-ефикасни от търсачките
      Б) и порталите, и търсачките са ефикасни
      В) търсачките са по-ефикасни от порталите
      Г) и порталите, и търсачките са еднакво неефикасни

3. Какво означава изразът „Трудно ми е да разбера това уникално късогледство, което попречи на всички компютърни пророци да отгатнат накъде ще тръгнат нещата...“?
      А) Откривателите на мрежата не са си давали сметка за възможностите на търсачките.
      Б) Откривателите на мрежата са се досещали, че търсачките ще променят всичко.
      В) Откривателите на мрежата са се досещали, че порталите ще променят всичко.
      Г) Откривателите на мрежата са похарчили много пари за търсачки.

4. Коя е била темата за докторат, избрана от двамата студенти от Станфорд?
      А) Създаване на нов портал.
      Б) Изграждане на нова функционална търсачка.
      В) По-добро използване на Алтависта.
      Г) Плаване във вана.

5. В изреченията: „Много интересно, рекъл той, но после ще трябва да добавите. А сега, извън шегата, кажете ми какво сте намислили да правите.“ е пропуснат препинателен знак. Препиши двете изречения, добавяйки изпуснатия знак, за да стане смисълът им ясен.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6. Защо станфордският професор реагира така скептично на предложението на своите двама студенти?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7. Отбележи с кои от предложените синоними е възможно да се замени в този контекст думата „аплаузи“ и с кои – не.

8. Оцени стила на статията. Авторът е решил да се обърне към читателите неформално, едва ли не приятелски, използвайки много изрази от разговорния стил. Смяташ ли, че този избор повишава въздействието и комуникативността на текста, или смяташ, че е неподходящ за тази сериозна тема? Мотивирай отговора си, използвайки примери от текста.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9. В текста има два метафорични израза. Препиши ги.
      А) ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      Б) .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10. Отбележи дали следните изрази са верни или грешни.

11. Текстът, който прочете, е:
      А) Повествователен.
      Б) Описателен.
      В) Информативен.
      Г) Аргументативен.

12. Попълни таблицата, като определиш основната тема и ключовите думи на всяка от смисловите части.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
      1. – Б; 2. – В; 3. – А; 4. – Б;
      5. Много интересно, рекъл той, но после ще трябва да добавите… А сега, извън шегата, кажете ми какво сте намислили да правите.
      6. Защото мисълта му се движи по коловози, от които не може да излезе, а в същото време е обладан от чувство за превъзходство и непогрешимост.
     7. 1. – да; 2. – не; 3. – да; 4 – не; 5. – да; 6. – не.
     8. Избраният стил повишава въздействието и комуникативността на текста, подкрепяйки основната теза на автора, че заблудите и коловозите, по които се движи човешката мисъл, допълнени от чувството за непогрешимост и превъзходство, са основните пречки пред научния прогрес. Иронията и насмешката са по-убедителни от сухото излагане на факти. За това свидетелстват изрази като:
      Трудно ми е да разбера това уникално късогледство, което попречи на всички компютърни пророци да отгатнат накъде ще тръгнат нещата…
      С други думи, ще влезем в безкрайния океан от сайтове, търсейки една точно определена врата, през която да влезем, за да ни упъти.
      Сякаш го виждам как ги отпраща, ехидно питайки ги с надменна усмивчица: Искате значи да свалите цялата мрежа?

      9. а) търсачките бяха на издъхване, гълтайки вода по всички възможни начини
          б) безкрайният океан всеки ден се разливал все повече и повече.

      10.  1. – вярно, 2. – грешно, 3. – вярно, 4. – грешно, 5. – вярно, 6. – грешно, 7. – вярно, 8. – грешно;
      11. – Г; 
      12.

     

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave