Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 5

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА

 

1. Коя от творбите е фолклорна вълшебна приказка?
      A) „Хайдути“
      Б) „Грозното патенце“
      B) „Пърси Джаксън и боговете на Олимп“
      Г) „Главатарят, който искал да плени месечината“

2. Кой стих от „Хайдути“ на Ботев най-добре илюстрира житейския избор на героя?
      A) „Един бе Чавдар войвода“
      Б) „Юнакът тегло не търпи“
      B) „Я надуй, дядо, кавала“
      Г) „Кой не знай Чавдар войвода“

3. Хитростта и умът побеждават и водят до благополучие в:
      A) „Грозното патенце“
      Б) „Легенда за рома“
      B) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
      Г) „Хайдути“

4. Смешното и страшното се явяват едновременно в:
      A) описанието на девойката в „Главатарят, който искал да плени месечината“
      Б) разговора между Чавдар и майка му в „Хайдути“
      B) битката между Пърси и фурните в автобуса
      Г) последните две изречения от „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“

5. В коя творба героят избира свободата и достойнството пред живота в унижение?
      A) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      Б) „Легенда за рома“
      B) „Хайдути“
      Г) в нито една от посочените 

6. Самотата и тъгата на различния от другите човек са изобразени в:
      A) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
      Б) „Хайдути“
      B) „Грозното патенце“
      Г) „Главатарят, който искал да плени месечината“

7. В коя творба древното минало е част от нашето съвремие?
      A) „Грозното патенце“
      Б) „Пърси Джаксън и боговете на Олимп“
      B) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      Г) в нито една от посочените

8. Благословиите и проклятията едновременно очертават живота на хората в:
      A) „Хайдути“
      Б) „Грозното патенце“
      B) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
      Г) „Легенда за рома“

9. В коя творба песента разнася славата на героя по цялата земя?
      A) „Легенда за рома“
      Б) „Хайдути“
      B) „Грозното патенце“
      Г) „Главатарят, който искал да плени месечината“

10. В коя творба човешки характери и проблеми са изразени чрез образи на птици и животни?
      A) „Пърси Джаксън и боговете на Олимп“
      Б) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      B) „Грозното патенце“
      Г) в нито една от посочените 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-В; 4-В; 5-В; 6-В; 7-Б; 8-Г; 9-Б; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave