Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
РОДНОТО И ЧУЖДОТО

 

1. Какъв е жанрът на „Бай Ганьо журналист“?       1 т. 
      A) пътепис 
      Б) фейлетон
      B) повест 
      Г) статия

2. Какъв е жанрът на „Балкански синдром“?           1 т.
      A) роман 
      Б) новела
      B) комедия
      Г) трагикомедия

3. Кое от изброените имена на творци е псевдоним?          1 т.
      A) Станислав Стратиев 
      Б) Алеко Константинов
      B) Димитър Талев 
      Г) Димитър Димов

4. Къде и тримата герои са от „Железният светилник“?        1 т.
      A) Климент Бенков, Катерина, Гуньо Адвокатина
      Б) Аврам Немтур, бай Цончо, Лазар Глаушев
      B) Йовчо, Данко Харсъзина, Султана 
      Г) Ния, Рафе Клинче, Стоян Глаушев

5. Кой от посочените цитати е от „Бай Ганьо журналист“?        1 т.
      A) „Нищо не се случва. Стоим си до гуша в перушина и чакаме нещо да се случи.“
      Б) „Отвори очите си, дете, пази се от чужди заблуди, познай себе си и своя народ.“
      B) „Трябва и ний да клъвнем по нещо, току-тъй на сухо патриотизъм – бошлаф.“
      Г) „(...) аз държа за народа и сто пъти повеке, отколкото за себе си.“

6. Кое твърдение за „Железният светилник“ е вярно?       1 т.
      A) Творбата разкрива покварата в следосвобожденската действителност.
      Б) Изпъква опозицията между родния свят и европейската цивилизация.
      B) Родното е представено като пространство на застоя и абсурдите.
      Г) Родолюбците свързват чуждото с фанариотите и техните поддръжници.

7. Кое твърдение за „Бай Ганьо журналист“ НЕ е вярно?         1 т.
      A) Родното не е идеализирано, а е представено в негативна светлина.
      Б) Ключова е темата за националното самоосъзнаване на българите.
      B) Бай Ганьо, изобразен като лъжепатриот, е антипод на възрожденските герои.
      Г) За повествователя европейският свят е образец за подражание.

8. Кое твърдение за „Балкански синдром“ е вярно?         1 т.
      A) Чрез фантастичното е откроена чуждата гледна точка към родните нрави.
      Б) Заглавието внушава идеята за ценните черти в балканския манталитет.
      B) Изразено е идейното послание, че чуждото обезличава родния свят.
      Г) Творецът индивидуалист е възприеман от обществото като чужд човек.

9. Кой аспект на опозицията „родно – чуждо“ НЕ присъства в нито една от разгледаните творби?       1 т.
      A) патриотизъм – чуждопоклонство 
      Б) свещената родна земя – враждебното чуждо пространство
      B) тъмните страни на родното – позитивният пример на чуждото
      Г) изостаналост – напредък

10. Какво изразно средство е подчертаната дума?       1 т.
      Данко със светнали от мастиката очи поощрява с въодушевление майстора на антрефилетата.
      A) сравнение 
      Б) метонимия
      B) оксиморон 
      Г) ирония

11. Философът професор Георги Каприев твърди: 
      „Тази чуждост на своето, нещо, което и ние сме изпитали на гърба си в определени периоди, а може би и до ден днешен ни се случва – в собствената ни земя, която трябва да е нашата, където трябва да сме най-велики от всички, ние понякога се чувстваме чужденци, аз много често. Това е друг тип отчуждаване, друг тип полагане на чуждост там, където уж не би следвало тя да присъства“.
      Посочете по един пример за „чуждостта на своето“ в „Бай Ганьо журналист“ и „Балкански синдром“. Кое за повествователя в Алековия фейлетон и за драматурга е чуждо в родната действителност? Аргументирайте позицията си с 3 – 4 изречения.          3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Кое е различното в начина, по който Султана и Лазар осмислят чуждото? Какъв смисъл влага всеки от тях в понятието „чужд човек“? Отговорете на въпросите в рамките на няколко изречения.       3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Разтълкувайте накратко разбирането на рилския монах за същността на родното: „Имаме свой дом и своя челяд, но имаме и свой народ и колкото сме слаби сами, толкова сме силни всички заедно, братя по кръв и по вяра“. По какво неговата представа се различава от възгледите на Султана?      3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Каква е функцията на иронията в „Бай Ганьо журналист“? Как чрез нея е изразена позицията на повествователя?        3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Как разбирате финалната реплика на директора в „Балкански синдром“: „Важното е човек с човека да се среща и човек човека да чува“? Каква е ролята на изкуството? Изяснете мнението си с 4 - 5 изречения.          4 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

16. Звучат ли актуално думите на повествователя в „Бай Ганьо“: „Европейци сме ний, ама все не сме дотам!...“? Невъзможен или реален е диалогът между своето и чуждото? Напишете теза за есе.            4 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-В; 3-А (Станко Стратиев Миладинов); 4-Г; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-Б; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave