Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
СЕРАФИМ

 

1. „Серафим“ е:          1 т.
      A) разказ
      Б) роман
      B) легенда
      Г) приказка

2. Посочете две функции на повествователя в „Серафим“.           2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................    
      Втора: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................    

3. Кой герой НЕ е от „Серафим“?          1 т.
      A) Еньо
      Б) Павлина
      B) Рада
      Г) Иван

4. На коя тема НЕ разговарят Еньо и Серафим?           1 т.
      A) палтото на Серафим
      Б) работата на Серафим
      B) дадените от Серафим пари
      Г) образованието на Серафим

5. Елемент на каква характеристика съдържа цитатът: „Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан, идеше към Еньовото кафене“?          1 т.
      A) реч
      Б) биография
      В) портрет
      Г) изобразяване на чувства

6. С кой израз НЕ може да се продължи изречението: Палтото на Серафим не е просто дреха, а видим материален знак на...?         1 т.
      A) невидимата духовна същност на героя
      Б) щедрата душа на героя
      B) любовта на героя към ближните
      Г) спестовността на героя

7. Посочете две качества, които притежава Серафим.        2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………

8. Посочете две качества, които притежава Павлина.        2т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………

9. Кое твърдение е вярно според „Серафим“?        2 т.
      A) Серафим обича не само хората, но и малките врабчета.
      Б) Павлина е сродница на Серафим.
      B) Мъжът на Павлина е кафеджия.
      Г) Еньо дава пари на непознатата жена. 

10. Кое твърдение НЕ е вярно според „Серафим“?        2 т.
      А) В миналото Серафим е пропивал припечелените пари.
      Б) Серафим си прави легло на открито, по средата на мегдана.
      В) В началото Еньо не разпознава Серафим.
      Г) Серафим работи бързо, но некачествено.

11. Отговорете писмено на въпроса:
      В какво се изразява благородството на Серафим?          10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 
2 – Например: Първа – изгражда портретна характеристика на героите. Втора – съобщава на читателя за събитията и постъпките на героите.; 
3-В; 4-Г; 5-В; 6-Г; 
7 – Например: трудолюбие, щедрост; 
8 – Например: грижовност, уважава кръстника си; 
9-А; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave