Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
СЛЯТО, ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ

 

 

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) премиер министър, храм-паметник, секретар-библиотекар
      Б) съдия-изпълнител, кандидат-депутат, заместник ректор
      B) член-кореспондент, министър-председател, асистент-оператор
      Г) помощник възпитател, касиер-домакин, генерал-майор

2. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) физико-математически, стоково-паричен, ꝩ-лъчи
      Б) гайтан-вежди, покупкопродажби, е-винетка
      B) чемшир-къделя, ден-година, е-правителство
      Г) зъби-бисери, лозаро-градинарство, ß-разпадане

3. В кой ред са допуснати 2 правописни грешки?
      A) Бизе Шчедрин, телеграфо-пощенски, буквено-цифров
      Б) Кант – Лаплас, българо-словашки, Тодор-Икономово
      B) Иван-Асен Втори, Жолио Кюри, Габровско-Севлиевски
      Г) Константин-Тих, Гео-Милева, химико-фармацевтичен

4. В кой ред всички думи са написани ГРЕШНО?
      A) кисело-сладък, учебно-възпитателен, 7-метров
      Б) шведско-датска, Г-образен, ловнорибарски
      B) сиво-син, Капитан-Андреево, две-годишен
      Г) аудиовизуален, моралноетичен, сивочерен

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Котелско-еленско-дряновският говор, получил наименованието си от балканските градове, в които се използва, е на изток от я-товата граница.
      Б) Основаната през 1895 г. Българска търговско-промишлена палата се самофинансира и цели коректни взаимоотношения в бизнес-средата.
      B) Духовен мост между православието и римо-католическото християнство е Кирило-Методиевото дело и неслучайно Братята са съпокровители на Европа.
      Г) Холщайн-фризийското говедо е породата с най-висока млечност в света, но съдържанието на мастни вещества в млякото е най-ниско. 

6. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Елин-Пелиновият Захаринчо напуска родното гнездо осемгодишен, със свито сърце и с никаква перспектива за бъдещето си.
      Б) Година-две или пет не могат да променят ценностна система, която е утвърждавана десетилетия е вяра, че това е най-добрият обществен модел.
      B) Социалнобитовите условия, в които са поставени Вазовите хъшове, са ужасяващи и най-точно илюстрират смисъла на израза „немили-недраги“.
      Г) Сега-засега очакванията на екипа се оправдават и лека-полека фирмата тръгва към финансово-икономическа стабилност.

7. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) бавно преминаващи, Трети март, национално-освободителен
      Б) невинно-оскърбен, изключително способен, дроб сарма
      B) петдесет и шести, двайсет и три доларов, зверски измъчван
      Г) шкембе чорба, фитнес-клуб, интелектуално обременен

8. В кой ред са допуснати 2 грешки?
      A) наркодилър, топ-класация, интернет-библиотека
      Б) RAM-паметта, SIM-картата, УКВ-радиостанциите
      B) завеждащ-отделение, ръководител полети, Луда Яна
      Г) Старо село, Долна Кремена, художник сценограф

9. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) недалеко, недалновиден, недоброжелател
      Б) недвусмислен, недееспособен, недискретни
      B) неделикатно, неделници, недействителни
      Г) недвижим, недоброкачествен, недопускайки

10. В кой ред всички думи са написани правилно?
      A) не довиждайки, нееднозначен, недоузрял, недоразумение
      Б) нехаейки, недоловим, не дооценена, недостатъчен
      B) немилост, недохранвайки, нежизнеустойчив, неминуемо
      Г) недомислица, не доумявайки, недодялаността, неосведомена

11. В кой ред има НЕПРАВИЛНО написан израз?
      А) от време на време; от край до край; от горе надолу
      Б) от ляво на дясно; от горе до долу; от тогава до сега
      В) от сега нататък; не веднъж и два пъти; ни риба, ни рак
      Г) ни чул, ни видял; ни облечен, ни съблечен; ни така, ни така

12. В кое изречение са допуснати 3 правописни грешки?
      A) Най обичам лятото, когато реката-легенда Луда Камчия наистина полудее!
      Б) Докога ще чакаме наш отбор да излъчи гол майстор на евро турнирите?!
      B) По́ ми харесва авио- и ракето-моделист от асистент оператор в бинго-зала.
      Г) Всички кабинети на „Бърза помощ“ отдавна са оборудвани с паник бутони.

13. Колко правописни грешки откривате в следното изречение?
      От толкова обикаляне из интернет-мегданите в профилите на кандидат пророци думите на Константин Иречек „Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните...“ звучат като ехо от пазара.
      А) 2                      Б) 3                     В) 1                    Г) 4

14. В коя от подчертаните думи има правописна грешка?
      Пиар акцията (А) на фен-клуба (Б) за фешън прически (В) стартира с необичайна (Г) дързост.

15. В коя от подчертаните думи НЯМА правописна грешка?
      Двайсет и петгодишната (А) джаз-изпълнителка (Б) влезе в недотам (В) коректен спор с водещата-предаването (Г).

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. Г; 6. В; 7. В; 8. А; 9. Г; 10. В; 11. Б; 12. В; 13. А; 14. Б; 15. В

@bgmateriali.com

Изтеглиsave