ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена

1. Коя от сложните думи е написана правилно?
а) заместник-директор
б) тенис-корт
в) ски-писта
г) хлебо-пекарна

2. В кой ред има нарушено правописно правило?
а) бизнес контакти
б) писател-символист
в) очи-череши
г) храм паметник

3. Коя от сложните думи е написана правилно?
а) ски-турнир
б) ретропарти
в) тон-режисьор
г) касиер-домакин

4. Кое от посочените твърдения е вярно?
а) Сложни съществителни имена, при които се членува втората дума, се пише слято.
б) Сложни собствени лични в равноправно отношение и фамилни имена в равноправно отношение се пишат полуслято.
в) При повтаряне на съществително име или на част от него, както и на неговата основа, разширена с представки или наставки, сложните съществителни имена се пишат разделно.
г) Фразеологични съчетания от две съществителни имена, независимо кое от тях е подчиненото, се пишат разделно.

5. Посочете вярно написания ред.
а) Лъжедимитър
б) Баба-Марта
в) студентка първокурсничка
г) БиБиСи

6. Коя от сложните думи НЕ е написана правилно:
а) юрисконсулт
б) заместник министър-председател
в) лапнишаран
г) таскебап

7. Словосъчетания с първа основа ски се пишат:
а) слято
б) полуслято
в) разделно
г) според нормите в английския език

8. Всички словосъчетания с първа основа допинг се пишат:
а) слято
б) полуслято
в) разделно
г) според нормите в английския език

9. Коя от сложните думи НЕ е написана вярно?
а) Йорданов ден
б) кандидат-студент
в) план-програма
г) ябълка петровка

10. Коя от сложните думи НЕ е написана правилно?
а) концертмайстор
б) лъженаука
в) генерал-майор
г) гайтан-вежди

11. Коя от сложните думи е написана правилно?
а) само хвалство
б) лъже-свидетелство
в) тон-оператор
г) донжуан

12. Коя от думите НЕ е написана правилно?
а) план-програма
б) жар-птица
в) ски състезание
г) къща-музей

13. Посочете вярно написания ред:
а) помощник-готвач
б) заместник директор
в) писател-реалист
г) касиер домакин

14. Коя от сложните думи НЕ е написана правилно?
а) имамбаялдъ
б) тюрлюгювеч
в) кус-кус
г) шкембе чорба

15. Посочете вярно написаната дума:
а) гала концерт
б) Великден
в) тас-кебап
г) шам фъстък

 

 

 

 

Отговори:
1-а; 2-б; 3-г; 4-б; 5-в; 6-г; 7-в; 8-в; 9-а; 10-г; 11-г; 12-г; 13-а; 14-в; 15-б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave