Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ, „БАЛКАНСКИ СИНДРОМ“

 

1. Кога и къде е поставена за първи път на сцена пиесата на Станислав Стратиев „Балкански синдром“? – 1 т.
      А) На 10 май 2010 г. в Театър „Българска армия“
      Б) На 10 май 1987 г. в Народния театър „Иван Вазов“
      В) На 10 май 1987 г. в Театър 199
      Г) На 10 май 1987 г. в Сатиричния театър (във връзка с 30-годишнината на театъра)

2. Къде НЕ може да бъде видяна в наши дни пиесата на Станислав Стратиев „Балкански синдром“? – 2 т.
      А) Режисьорът Мариус Куркински не е направил никакви промени в пиесата.
      Б) От 2010 г. се играе на сцената на Малък градски театър „Зад канала“.
      В) Режисьорът желае зрителите да си припомнят времето, в което е създадена пиесата.
      Г) От 2010 г. се играе на сцената на Театър „Възраждане“.

3. Мариус Куркински смята, че в пиесата „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев му се е наложило „... да разкаже една тъжна, дори страшна театрална приказка“. – 1 т.
      А) Вярно
      Б) Грешно

4. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. В какъв исторически контекст се появява пиесата на Станислав Стратиев „Балкански синдром“? – 2 т.
      А) Перестройката, започната от Горбачов, води до демократични промени през 1989 г.
      Б) Перестройката е процес на реформиране на социалистическия модел в Съветския съюз.
      В) Появява се след демократичните промени в България – през 90-те години на 20. век.
      Г) Появява се по време на перестройката – втората половина на 80-те години на 20. век.

5. Комедията „Балкански синдром“ търси универсални истини, а идеологията от този период, използваща бюрократичен език, не дава отговори на въпросите, които вълнуват обикновените хора. – 1 т.
      А) Вярно
      Б) Грешно

6. След 1986 г. Съветският съюз поставя началото на реформи. Какво се случва в България по това време?  - 1 т.
      А) В България също започва процес на реформи – още през 1987 г.
      Б) Управляващите доброволно отстъпват властта и започват демократични промени.
      В) Провеждането на реформи в България не би засегнало интересите на управляващите.
      Г) В България не се провеждат реформи до 1989 г.

7. Какъв смисъл е вложил авторът в заглавието на пиесата „Балкански синдром“? – 1 т.
      А) При балканските народи са налице признаци на сериозно заболяване.
      Б) Подчертава характерното за балканските народи самочувствие на избрани, посветени.
      В) Заглавието не въвежда в темата за балканския и в частност за националния характер.
      Г) Съвкупност от балкански особености, нещо нецивилизовано - „балкански характер“.

8. Свържи правилно всяка разновидност на комедията с нейните характерни особености
 (А,Б,В съответно с 1, 2, 3).
– 3 т.
      А) Комедия на ситуациите    –  …………
      Б) Комедия на нравите           –  …………     
      В) Комедия на характерите    –   …………     
      1. Осмиват се моралните недъзи.
      2. Причина за смях стават обратите в обстоятелствата.
      3. Поставя се акцент върху смешното в характерите на героите.

9. Кое дава основание пиесата на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ да бъде определяна като комедия на нравите? Посочете грешния отговор! – 2 т.
      А) В нея няма сюжет и герои, които да са изправени пред някакво изпитание.
      Б) В нея са налице комични ситуации, обединени от обща рамка.
      В) Героите в пиесата са с ясно откроени характери; те отстояват своята позиция.
      Г) Представени са различни обществени типове.

10. Подреди правилно отделните моменти от съдържанието на първо действие на пиесата „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев.  – 1 т.
        ПОДРЕДИ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ГОРЕ НАДОЛУ ТУК:………………………………….
      1. Появяват се сватбари от Павликени; те настояват, че залата е наета за сватбата.
      2. Представлението е прекъснато; хора от публиката и директорът излизат на сцената.
      3. Всички споделят своите проблеми; директорът иска представлението да продължи.
      4. Актьорите са опитват да продължат представлението, но това е невъзможно.

11. Кой от посочените моменти е финалът на пиесата „Балкански синдром“? – 1 т.
      А) Споровете за театъра и живота продължават – всеки има своя истина.
      Б) Директорът на театъра е уволнен по телефона; веднага е назначен нов директор.
      В) Идват другите сватбари: оказва се, че операта е наета за сватбата, а не театърът.
      Г) Появява се баба Кера, която е с необикновена способност: гледа на боб и на кафе.

12. Посочи  ГРЕШНИЯ отговор. Какво е характерно за композицията на пиесата „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев? – 2 т.
      А) Състои са от две действия; директорът е героят, свързващ отделните епизоди.
      Б) Една от описаните сцени е смислов център на пиесата.
      В) Няма завръзка, кулминация или развръзка на действието.
      Г) Творбата може да бъде определена като колаж.

13. Какъв е жанрът на творбата „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев? – 1 т.
     Отговорѝ само с една дума тук:...................................................

14. Напиши липсващите думи. – 3 т.
      Появата на комедията се свързва с тържествата в чест на бог .......................................... . Тя е един от основните жанрове на литературния род …………………................. . Смятана е за „нисък жанр“, защото предназначението ѝ е да забавлява ..................................................... .

15. Напиши липсващите думи. – 3 т.
      Текстът на ........................................... „Балкански синдром“ се отличава с фрагментарност. На сцената непрекъснато се появяват нови ............................................., които искат да разкажат за проблемите си. Диалозите между героите се редуват с........................................, в които всеки се изказва пред публиката.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ

1. Г) На 10 май 1987 г. в Сатиричния театър (във връзка с 30-годишнината на театъра)
2. Г) От 2010 г. се играе на сцената на Театър „Възраждане“.
3. А) Вярно
4. В) Появява се след демократичните промени в България - през 90-те години на 20. век.
5. А) Вярно
6. Г) В България не се провеждат реформи до 1989 г.
7. Г) Съвкупност от балкански особености, нещо нецивилизовано - „балкански характер“. 
8.
А) Комедия на ситуациите –   2. Причина за смях стават обратите в обстоятелствата. 
Б) Комедия на нравите –         1. Осмиват се моралните недъзи. 
В) Комедия на характерите – 3. Поставя се акцент върху смешното в характерите на героите.
9. В) Героите в пиесата са с ясно откроени характери; те отстояват своята позиция.
10.
2. Представлението е прекъснато; хора от публиката и директорът излизат на сцената.
3. Всички споделят своите проблеми; директорът иска представлението да продължи.
4. Актьорите са опитват да продължат представлението, но това е невъзможно.
1. Появяват се сватбари от Павликени; те настояват, че залата е наета за сватбата.
11. В) Идват другите сватбари: оказва се, че операта е наета за сватбата, а не театърът. 
12. Б) Една от описаните сцени е смислов център на пиесата. 
13. комедия 
14. Появата на комедията се свързва с тържествата в чест на бог Дионис. Тя е един от основните жанрове на литературния род драма. Смятана е за „нисък жанр“, защото предназначението ѝ е да забавлява публиката.
15. Текстът на комедията „Балкански синдром“ се отличава с фрагментарност. На сцената непрекъснато се появяват нови герои, които искат да разкажат за проблемите си. Диалозите между героите се редуват с монолози, в които всеки се изказва пред публиката.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave