Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ, „БАЛКАНСКИ СИНДРОМ“

 

1. Основните теми в комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ са: 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 2 т.
      А) темата за свободата
      Б) темата за самотата
      В) темата за любовта
      Г) темата за кича

2. Посочи проявленията на кича в комедията на Ст. Стратиев „Балкански синдром“. 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2 т.
      А) Желанието на директора на театъра да въдвори ред на сцената.
      Б) Лош вкус от страна на Сватанака е желанието му да настани сватбарите в операта.
      В) Желанието на хората да ходят на театър, където да гледат стойностни постановки.
      Г) Свеждане на историческата сцена с хан Кубрат и синове му до битово равнище.

3. Темата за самотата в комедията „Балкански синдром“ е представена чрез внушението, че хората остават сами с проблемите си и никой не е в състояние да им помогне. - 1 т.
       А) Вярно
       Б) Грешно

4. Проявленията на проблема за родното в пиесата на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ са следните: ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА         -  1 т.
      А) Родното се свързва преди всичко с материалното благополучие.
      Б) Жената и Печо се срамуват, че за хората около тях най-важно е материалното.
      В) Жената и Печо са духовно извисени хора; те критикуват простотията около себе си.
      Г) Жената и Печо се срамуват, че не се цени културата, че се загърбва духовното.

5. Посочи твърденията, които доказват отношението на Ст. Стратиев към неговите герои Жената и Печо. ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА    - 1 т.
      А) Отнася се критично към тях.
      Б) Напълно одобрява тяхното поведение.
      В) Показва критичното им отношение към простотията около тях.
      Г) Иронизира Печо, който разказва с неуместен патос за роднина, отглеждащ пилета.

6. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. Какъв смисъл е вложен в твърдението „тука е така“?  - 2 т.
      А) Изразява пасивността на Печо: той няма мечти, за които да се бори.
      Б) Показва удовлетворението на героя и на хората около него от съществуващия ред.
      В) Това е свързано с разбирането, че нищо не може да се промени.
      Г) За Печо е по-лесно да говори, отколкото да се бори за промяна.

7. Защо Станислав Стратиев представя Печо като духовен водач на нацията? - 1 т.
      А) Защото води народа към по-добро бъдеще.
      Б) Защото се бори за свобода и правда.
      В) Чрез думите му са представени истини за националния характер на българите.
      Г) С думите си посочва нови идеали и зове българите да ги следват.

8. Какво изразно средство използва Ст. Стратиев, за да покаже горчивата истина, че у нас старото се променя само като форма, но не и като съдържание? - 2 т.
      А) алегория
      Б) метафора
      В) метонимия
      Г) ирония

9. Какви истини за националния характер на българите са представени чрез думите на Печо? 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2 т.
      А) Друга истина: у нас промените са само на думи, те са имитация.
      Б) Една от истините е, че другите действат, а ние се присъединяваме.
      В) Друга истина е, че българите не желаят някой да им диктува какво да правят.
      Г) Една от истините е, че българите са единни и сплотени при всички случаи.

10. Кои негативни явления от обществения живот критикува Станислав Стратиев в своята комедия „Балкански синдром“? 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2 т.
      А) неумението на хората да живеят в хармония с природата
      Б) случващите се промени, оставящи у хората усещане за хаос
      В) настъпилата генерална промяна в живота на хората
      Г) неуредиците и връзкарството

11. Каква е ролята на театъра според героите на Станислав Стратиев от комедията „Балкански синдром“
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 1 т.
      А) Това, което се показва на сцената, трябва да отговаря на нуждите на хората.
      Б) Прокарва се идеята, че театърът трябва да представя само класически творби.
      В) Поставя се въпросът дали съдбата на малкия човек има място на сцената.
      Г) Да възвисява хората в духовно отношение, но това е невъзможно: няма духовен

12. Какви проблеми поставя Станислав Стратиев в пиесата си „Балкански синдром“?
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2 т.
      А) проблемът за невъзможната любов
      Б) проблемът за противоречието между идеали и действителност
      В) проблемът за родното
      Г) проблемът за противоречието между деца и родители, между млади и стари

13. Свържи правилно – А,Б,В съответно с 1,2,3. – 1 т. 
      А) Конфликти   –    ……………
      Б) Мотиви         –    …………..
      В) Послание     –    …………..
      1. Управляващите искат само привидна промяна; те защитават личните си интереси.
      2. балканщината; фалшивата обществена промяна
      3. Между привидно и действително; между героите (свързани със социални проблеми)

14. Свържи герой/герои с техните характерни черти. – 1 т.
      А) Кум, Директор на театъра, Жена с проблем     –    ………
      Б) Директор на театъра                                               –    ………
      В) Сватанакът, Бай Цончо, Кумът                             –    ………
      1. Нахални, безочливи; двойници на Бай Ганьо; постигат целите си с всички средства.
      2. Изпълнява служебните си задължения; постъпва манипулативно; изпълнява заповеди.
      3. Не са назовани с лични имена (те са типизирани); хора от народа с проблемите им.

15. Напиши липсващите думи.  – 4 т.
      В речта на героите от комедията „Балкански синдром“ са включени цитати от класически литературни ................................, думи от официалното общуване по време на........................., кухи клишета.

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ
1.
Б) темата за самотата 
Г)темата за кича 
2. 
Б) Лош вкус от страна на Сватанака е желанието му да настани сватбарите в операта. 
Г) Свеждане на историческата сцена с хан Кубрат и синове му до битово равнище. 
3. А) Вярно 
4. 
В) Жената и Печо са духовно извисени хора; те критикуват простотията около себе си. 
Б) Жената и Печо се срамуват, че за хората около тях най-важно е материалното. 
Г) Жената и Печо се срамуват, че не се цени културата, че се загърбва духовното.
5. 
А) Отнася се критично към тях. 
Г) Иронизира Печо, който разказва с неуместен патос за роднина, отглеждащ пилета. 
В) Показва критичното им отношение към простотията около тях.
6. Б) Показва удовлетворението на героя и на хората около него от съществуващия ред.
7. В) Чрез думите му са представени истини за националния характер на българите. 
8. Г) ирония
9.
А) Друга истина: у нас промените са само на думи, те са имитация. 
Б) Една от истините е, че другите действат, а ние се присъединяваме.
10. 
Б) случващите се промени, оставящи у хората усещане за хаос 
Г) неуредиците и връзкарството 
11.
А) Това, което се показва на сцената, трябва да отговаря на нуждите на хората. 
В) Поставя се въпросът дали съдбата на малкия човек има място на сцената. 
Г) Да възвисява хората в духовно отношение, но това е невъзможно: няма духовен елит. 
12. 
Б) проблемът за противоречието между идеали и действителност 
В) проблемът за родното
13. 
А) Конфликти – 3. Между привидно и действително; между героите (свързани със социални проблеми) 
Б) Мотиви – 2. балканщината; фалшивата обществена промяна 
В) Послание -1.  Управляващите искат само привидна промяна; те защитават личните си интереси. 
14. 
А) Кум, Директор на театъра, Жена с проблем – 3. Не са назовани с лични имена (те са типизирани); хора от народа с проблемите им. 
Б) Директор на театъра – 2. Изпълнява служебните си задължения; постъпва манипулативно; изпълнява заповеди. 
В) Сватанакът, Бай Цончо, Кумът – 1. Нахални, безочливи; двойници на Бай Ганьо; постигат целите си с всички средства. 
15. В речта на героите от комедията „Балкански синдром“ са включени цитати от класически литературни творби, думи от официалното общуване по време на социализма, кухи клишета.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave