Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ, „БАЛКАНСКИ СИНДРОМ“

 

1. В комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ чрез преплитане на реалното и абсурдното е изграден многопланов образ на действителността в България от 80-те години на 20. век. - 2 т.
      А) Вярно
      Б) Грешно

2. Посочи верните твърдения за случилото се през 80-те години на 20. век.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2 т.
      А) Властта бързо променя своето отношение към хората и техните проблеми.
      Б) Властта трябва да се приспособи към новата политическа обстановка.
      В) За необходимост от преустройство се заговаря най-напред в България.
      Г) Най-напред в Москва се заговаря за преустройство на тоталитарния режим.

3. В комедията „Балкански синдром“ от Ст. Стратиев е показана лицемерна загриженост на властта към хората и техните проблеми – явление, характерно за 80-те години на 20. век. Това е направено чрез образа на: - 2 т.
      А) Жената с проблем
      Б) Директора на театъра
      В) Сватанака
      Г) Извънземното

4. Хората, дошли на представление, излизат на сцената, защото:
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 1 т.
      А) Искат да споделят проблемите си, които са резултат от неразрешени противоречия.
      Б) Изпитват чувство на безпомощност; не намират отговори на въпросите си.
      В) Имат желание да споделят болката си и някой да ги чуе.
      Г) Търсят лесна слава; искат да станат известни на обществото.

5. Действието в комедията „Балкански синдром“ се развива във време, когато честният и почтен човек не е уважаван от другите; той е обречен на самота и изолация. Посочи причините за това състояние. 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 1 т.
      А) Подменените идеали на времето са причина за съществуващата безпомощност.
      Б) Честният и почтен човек сам се изолира от обществото; той живее в свой свят.
      В) Бащата не знае как да възпитава децата: едно пише в книгите, а в живота е друго.
      Г) Размита е разликата между истината и лъжата; човекът се оказва в безизходица.

6. За какво говори изповедта на метеоролога от комедията „Балкански синдром“ на Ст. Стратиев? – 2 т.
      А) Няма разлика между ценностите у нас и в Европа.
      Б) Сравнението на климатичните обстановки у нас и в Европа е неуместно.
      В) За неуредиците в системата за изготвяне на прогнози за времето у нас.
      Г) За абсурдното: невъзможност за изготвяне на научна прогноза заради вятъра.

7. Свържи правилно герой от комедията „Балкански синдром“ с неговите разбирания за същността и предназначението на изкуството. (А,Б,В съответно с 1,2,3)     - 1 т.  
      А) Директор на театъра     –    ..............
      Б) Мъж от Бели Искър       –   ………….
      В) Жена-символ                  –   …………
      1. Според нея постановките в театъра са „кич“, „простотии“ и „балканщини“.
      2. Изтъква несъответствието между настоящето и неправдоподобната история в театъра.
      3. От пиесите трябва да се премахнат проблемите и диалогът със съвременниците.

8. Мъжът от Бели Искър и Жената-символ участват в полемика. Какво е основното в тази полемика? 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 1 т.
      А) Този спор не дава отговор на въпроса какво е истинското лице на изкуството.
      Б) За всяка от спорещите страни позициите на опонента са неразбираеми.
      В) Двамата обсъждат въпроса за ролята на изкуството като истински професионалисти.
      Г) Това е спор между масовия вкус и интелектуалния „елит“.

9. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. Какъв акцент поставя Станислав Стратиев във второ действие на комедията „Балкански синдром“? - 2 т.- 
      А) Съпоставя родния балкански свят с модерната цивилизация.
      Б) Изтъква приноса на хората от Балканите за развитието на световната култура.
      В) Балканското е синоним на конфликти и неразбирателство.
      Г) Реалността на Балканите е представена като „битпазар“ и „цирк“.

10. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. Какви са измеренията на родното в комедията „Балкански синдром“? - 2 т.
      А) Властта е анонимна, но все още е достатъчно силна: контролира „преустройството“.
      Б) Хората се обезсърчават от невъзможността за промяна; примирение със статуквото.
      В) Родното се свързва с извършената промяна в обществото.
      Г) Родното е синоним на застиналост; опитите за промяна срещат непреодолими пречки.

11. От комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ става ясно, че на практика не е възможно да се извърши коренна промяна в обществото. Кои са причините за това? 
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 1 т. 
      А) Управляващите са готови да се лишат от привилегиите, но след определено време.
      Б) Властта има различни привилегии и по този начин контролира всичко в страната.
      В) Промяната ще засегне тоталитарната система, а това не е по вкуса на управниците.
      Г) Промяната би засегнала всички области на живота, а властта не желае това.

12. В света на героите от комедията „Балкански синдром“ има власт, но няма вяра и любов: „Каква любов, то ако беше толкова хубаво, щяха да я продават в Кореком!“  Какво е това „Кореком“?
       ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА – 1  т.
      А) Верига от безмитни магазини в България, съществували до 90-те години на 20. век.
      Б) Всички хора имат достъп до Кореком, но там стоките не са качествени.
      В) Кореком е проява на чуждото, което е по-хубаво от родното.
      Г) В Кореком може да се пазарува с чужда валута.

13. Напиши липсващите думи. – 3 т.
      От комедията …………………………….………………. на Ст. Стратиев става ясно, че развитието в обществото е спряло: „Докато ние падаме от круши, японците отидоха в двайсет и първи век.“ Това е тежката .................................... за нашето общество.

14. Във финалната част на комедията „Балкански синдром“ е използван похватът на гледната точка на външния наблюдател. Кой е героят, от чието име е дадена оценка за родния свят? - 2 т.
      Отговорѝ с една дума тук:..............................

15. Свържи правилно име на герой от комедията „Балкански синдром“ с негови думи – А,Б,В съответно с 1,2,3. – 2 т.
      А) Извънземно                     –  ………..
      Б) Директор на театъра     –  ………..
      В) Сватанака                        –  ………..
      1. „Каратанасов, срам ме е, че съм човек!“
      2. „Секат гори, за да правят хартия, на която пишат: „Не сечете горите!“
      3. „Докато ние падаме от круши, японците отидоха в двайсет и първи век!…“

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ
1. А) Вярно 
2.
Б) Властта трябва да се приспособи към новата политическа обстановка. 
Г) Най-напред в Москва се заговаря за преустройство на тоталитарния режим. 
3. Б) Директора на театъра
4. 
А) Искат да споделят проблемите си, които са резултат от неразрешени противоречия. 
Б) Изпитват чувство на безпомощност; не намират отговори на въпросите си. 
В) Имат желание да споделят болката си и някой да ги чуе. 
5. 
Г) Размита е разликата между истината и лъжата; човекът се оказва в безизходица. 
В) Бащата не знае как да възпитава децата: едно пише в книгите, а в живота е друго. 
А) Подменените идеали на времето са причина за съществуващата безпомощност.
6. Г) За абсурдното: невъзможност за изготвяне на научна прогноза заради вятъра. 
7. 
А) Директор на театъра – 3. От пиесите трябва да се премахнат проблемите и диалогът със съвременниците. 
Б) Мъж от Бели Искър – 2. Изтъква несъответствието между настоящето и неправдоподобната история в театъра.
В) Жена-символ – 1. Според нея постановките в театъра са „кич“, „простотии“ и „балканщини“. 
8.
А) Този спор не дава отговор на въпроса какво е истинското лице на изкуството. 
Б) За всяка от спорещите страни позициите на опонента са неразбираеми. 
Г) Това е спор между масовия вкус и интелектуалния „елит“. 
9. Б) Изтъква приноса на хората от Балканите за развитието на световната култура. 
10. В) Родното се свързва с извършената промяна в обществото. 
11.
Г) Промяната би засегнала всички области на живота, а властта не желае това. 
Б) Властта има различни привилегии и по този начин контролира всичко в страната. 
В) Промяната ще засегне тоталитарната система, а това не е по вкуса на управниците.
12. 
А) Верига от безмитни магазини в България, съществували до 90-те години на 20. век. 
В) Кореком е проява на чуждото, което е по-хубаво от родното. 
Г) В Кореком може да се пазарува с чужда валута. 
13. От комедията „Балкански синдром“ на Ст. Стратиев става ясно, че развитието в обществото е спряло: „Докато ние падаме от круши, японците отидоха в двайсет и първи век.“ Това е тежката диагноза за нашето общество.
14. Извънземно
15.
А) Извънземно – 2. „Секат гори, за да правят хартия, на която пишат: „Не сечете горите!“ 
Б) Директор на театъра – 1. „Каратанасов, срам ме е, че съм човек!“ 
В) Сватанака – 3. „Докато ние падаме от круши, японците отидоха в двайсет и първи век!…“

@bgmateriali.com

Изтеглиsave