Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 4

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ, „БАЛКАНСКИ СИНДРОМ“

 

1. Какъв е историческият контекст, с който свързваме творбата „Балкански синдром“?
      A) Създадена е в годините на гласността, през 90-те години на 20 век, но се отнася за Възраждането.
      Б) Представя интереса към автентичния живот на малкия човек през 60-те години на 20. век
      B) Свързана е с моралния упадък в следосвобожденска България през 90-те години на 19. век.
      Г) Писана е през и отразява последните години на комунистическия режим - 80-те години на 20. век.

2. С какво е свързана творческата история на „Балкански синдром“?
      A) Премиерата й е на 10 май 1987 г. по случай 30-годишнината на Сатиричния театър – София.
      Б) Премиерата на комедията е на 1 май 1987 г. в Сатиричния театър и е посветена на Деня на труда.
      B) Премиерата й е на 10 май 1987 г. по повод 30-годишнината от творческата дейност на Стратиев.
      Г) Премиерата на комедията е на 27 март 1960 г. във връзка със Световния ден на театъра.

3. Какъв е жанрът на „Балкански синдром“?
      А) семейна драма
      Б) сатирична комедия на абсурда
      В) политическа сатира
      Г) ситуационна комедия

4. Кой герой НЕ присъства в „Балкански синдром“?
      А) Извънземно
      Б) Бяла врана 
      В) Партиен функционер    
      Г) Директор на театъра   

5. В какво се изразява балканският синдром според идейните внушения и посланията на пиесата на Станислав Стратиев?
      A) Балканският синдром е тъжна метафора на неспособността ни да надскочим регионалните и психосоциалните си ограничения.
      Б) Балканското в народопсихологията ни по нищо не се отличава от европейското в различните му проявления.
      B) Балканският манталитет е богатство, което трябва да съхраняваме и ценим.
      Г) Балканският синдром е неизкореним, няма сила, която да му противодейства, и затова е по-добре да го приемем като даденост.

6. Какво НЕ е характерно за темата на творбата?
      A) Разглежда отношенията между театъра и живота.
      Б) Анализира процеса на възпитаване на театрална публика.
      B) Свързва се с абсурдите на тогавашната съвременност.
      Г) Свързва се със самосъзнанието на театъра като изкуство.

7. Кои пет от посочените заглавия на пиеси, в които се изразява съпротива срещу тогавашния политически режим, са цитирани в „Балкански синдром“?
      A) Старчето и стрелата. Автор Никола Русев, режисьор Методи Андонов 
      Б) Ревизор. Автор Николай Гогол, режисьор Методи Андонов
      B) Службогонци. Автор Иван Вазов, режисьор Пламен Панев
      Г) Лазарица. Автор Йордан Радичков, режисьор Младен Киселов 
      Д) Суматоха. Автор Йордан Радичков, режисьор Методи Андонов 
      Е) Албена. Автор Йордан Йовков, режисьор Пламен Панев 
     Ж) Сако от велур. Автор Станислав Стратиев, режисьор Младен Киселов

8. Каква е функцията на сватбарите в концепцията на пиесата?
      A) Внасят етноелементи в стилистиката на творбата.
      Б) Създават повече ведрост и добро настроение на сцената.
      B) Те са алегоричен образ на карнавалното с неговата бутафория.
      Г) Внушават връзката с българските традиции.

9. В текста на пиесата е вплетена една известна притча – за снопа пръчки на хан Кубрат. Как е интерпретиран този художествен детайл?
      A) като историческа препратка с цел възбуждане на патриотични чувства
      Б) като завръзка на драматургичното действие
      B) като поука в края на пиесата
      Г) като пародиен елемент в общата картина от абсурди

10. Какво НЕ е характерно за образа на Бяла Врана?
      A) Той е крадец, взема подкупи и затова е отхвърлен и самотен.
      Б) Бяла Врана е първият, който разказва личната си история.
      B) Всички го гледат накриво, а приятелите му го напускат.
      Г) Той е почтен човек, който трудно се вписва в съвремието си.

11. Кое твърдение за „Балкански синдром“ е вярно?
      A) Състои се от три действия.
      Б) Действието се развива в наши дни.
      B) Текстът на пиесата е в стихотворна форма.
      Г) Композицията на пиесата е фрагментарна.

12. Кой герой в пиесата изрича следните думи?
          Неспособен съм да проникна. Друг разум. Друга логика. Едно дърво расте 200 години, те го събарят за две минути. [...] Не, това е друга спирала на мисленето...
      А) Директора
      Б) Извънземното
      В) Бай Цончо    
      Г) Печо    

13. Една от темите в „Балкански синдром“ е тази за същността и предназначението на изкуството. Чрез репликите на кои двама герои е представена тази идейна линия?
      A) Цонка и Георги
      Б) Баба Кера и Нов директор
      B) Жена-символ и Мъж от Бели Искър
      Г) Директора и Кума

14. В рамките на 3 – 4 изречения тълкувайте желанието на детето на Бяла Врана да посети очно-ушен лекар, защото едно чува, а друго вижда.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Свържете името на героя с цитата от литературната творба, в който се откриват неговите думи.
      A) Никой не ти казва нищо. Всеки вика: „Питай по-нагоре!“. Нагоре, нагоре, свърши му се кислородът. (Сочи Директора.) Толкова високо отидохме.
      Б) Зелени са още, сватанак, затова се унасят, като станат на нашите години, не унес, ами и името трудно ще си спомнят...
      B) Много вятър правите, съвременници мои! Много вятър!... Този прави вятър на онзи, вторият – на третия, третият – на четвъртия...
      Г) Аз от утре вече... подарявам пилците на държавата и ще тръгна да уча задочно... щото усещам, че не ми достига образованието...
      1. Бай Цончо
      2. Кумът
      3. Йовчо
      4. Втори мъж

      А) –                    Б) –                   В) –                   Г)

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В; 5-А; 6-Б; 
7- А, Б, Г, Д, Ж; 
8-В; 9-Г; 10-А; 11-Г; 12-Б; 13-В;
14. 
      • Детето усеща фалша в света на възрастните.
      • Открива разминаването между думи и дела.
      • Разбира, че възрастните ги възпитават в модели, които самите те не следват.
      • Децата откриват „болния“ свят, моралното разложение в него.
      • Детето страда от лъжите в света, който го заобикаля.
      • Детето е моралният коректив на света на възрастните.
15. А — 2; Б — 1; В — 4; Г — 3

@bgmateriali.com

Изтеглиsave