Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 6

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ, „БАЛКАНСКИ СИНДРОМ“

 

1. За автора, създал „Балкански синдром“, НЕ е вярно, че:
      A) Станислав Стратиев е негов литературен псевдоним
      Б) е работил като драматург и директор на Сатиричния театър – София
      B) Станко Миладинов е истинското му име
      Г) неговите трагедии многократно са поставяни на сцена у нас и в чужбина

2. Какъв е историческият контекст, с който свързваме творбата „Балкански синдром“?
      A) Създадена е в годините на гласността, през 90-те години на 20 век, но се отнася за Възраждането.
      Б) Представя интереса към автентичния живот на малкия човек през 60-те години на 20. век
      B) Свързана е с моралния упадък в следосвобожденска България през 90-те години на 19. век.
      Г) Писана е през и отразява последните години на комунистическия режим – 80-те години на 20. век.

3. С какво е свързана творческата история на „Балкански синдром“?
      A) Премиерата й е на 10 май 1987 г. по случай 30-годишнината на Сатиричния театър – София.
      Б) Премиерата на комедията е на 1 май 1987 г. в Сатиричния театър и е посветена на Деня на труда.
      B) Премиерата й е на 10 май 1987 г. по повод 30-годишнината от творческата дейност на Стратиев.
      Г) Премиерата на комедията е на 27 март 1960 г. във връзка със Световния ден на театъра.

4. Какъв е жанрът на „Балкански синдром“?
      A) сатиричен роман    
      Б) хумористичен разказ
      B) драматургична творба, комедия    
      Г) цикъл от фейлетони

5. Какво НЕ е характерно за темата на творбата?
      A) Разглежда отношенията между театъра и живота.
      Б) Анализира процеса на възпитаване на театрална публика.
      B) Свързва се с абсурдите на тогавашната съвременност.
      Г) Свързва се със самосъзнанието на театъра като изкуство.

6. Как НЕ може да се определи цялостно сюжетът в „Балкански синдром“?
      A) Той отразява провала на една театрална постановка и превземането на сцената от публиката.
      Б) Директорът изяснява всичко от сюжета – заглавие, конфликти, герои, и ориентира зрителите.
      B) Актьорите имат две роли – на герой от сюжета на театралната постановка и на човек от публиката или на случайно попаднал в театъра сватбар.
      Г) Представлението постоянно е прекъсвано и на сцената се качват най-различни хора.

7. Как можем да тълкуваме значението на заглавието „Балкански синдром“?
      A) Насочва към балканските ценности, които извисяват духовно героите.
      Б) Насочва към хармонията във взаимоотношенията на хората в новото време.
      B) Насочва към „диагнозата“ на своето време, в което няма морал и се откриват балкански черти.
      Г) Има само буквално значение и означава болестното състояние на съвременниците на автора.

8. Какво НЕ е характерно за образа на Бяла Врана?
      A) Той е крадец, взема подкупи и затова е отхвърлен и самотен.
      Б) Бяла Врана е първият, който разказва личната си история.
      B) Всички го гледат накриво, а приятелите му го напускат.
      Г) Той е почтен човек, който трудно се вписва в съвремието си.

9. Напишете теза в 3 – 4 изречения на тема: Каква представа за изкуството (театъра) изгражда „Балкански синдром“. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10. Кои пет от посочените заглавия на пиеси, в които се изразява съпротива срещу тогавашния политически режим, са цитирани в „Балкански синдром“?
      A) Старчето и стрелата. Автор Никола Русев, режисьор Методи Андонов 
      Б) Ревизор. Автор Николай Гогол, режисьор Методи Андонов
      B) Службогонци. Автор Иван Вазов, режисьор Пламен Панев
      Г) Лазарица. Автор Йордан Радичков, режисьор Младен Киселов 
      Д) Суматоха. Автор Йордан Радичков, режисьор Методи Андонов 
      Е) Албена. Автор Йордан Йовков, режисьор Пламен Панев 
      Ж) Сако от велур. Автор Станислав Стратиев, режисьор Младен Киселов

      Прочетете откъса от „Балкански синдром“ и изпълнете задачите от 11. до 14. включително.

          ДИРЕКТОР. Какво е това на гърба ти, бабо Керо?
          БАБА КЕРА. Вълна.
          ДИРЕКТОР. А защо я носиш? Подарък ли?
          БАБА КЕРА. Тя е четирсет килограма.
          ДИРЕКТОР. А защо ти е, защо ти е?
          БАБА КЕРА. Четирсет килограма е, рекох.
          ДИРЕКТОР. Чух, чух, ама защо я носиш?
          БАБА КЕРА. Чул си ти, ама не си разбрал. Нали туй ти казвам – четирсет килограма е.
          ДИРЕКТОР. Добре де, ама какво ще я правиш?
          БАБА КЕРА. Че какво могат да се правят четирсет килограма вълна? Ще ги дам за „Отнесени от вихъра“. ДИРЕКТОР. Че за какво ти е на тебе „Отнесени от вихъра“?
          БАБА КЕРА. За образование.
          ДИРЕКТОР. За какво образование?
          БАБА КЕРА. Средно.
          ДИРЕКТОР. Че ти тепърва да се образоваш, ли си решила?
          БАБА КЕРА. Това е за внука. Щото не може да мине в пети клас. Много учи, пък нищо не знай.
          ДИРЕКТОР. И какво ще научи от „Отнесени от вихъра“? Там тематиката е друга!...
          БАБА КЕРА. Той нищо няма да научи, обаче сега тъй върви – тройка за „Отнесени от вихъра“. В Търново можеш да вземеш и две, че и три тройки, ако се пазариш, щото там окръг, повече четат.
          ДИРЕКТОР. И ти му оправяш бележките?
          БАБА КЕРА. Ми к’во да го правя? Обаче свърших овцете. Тази беше последната.

11. Със СВОИ ДУМИ посочете в 1 – 2 изречения как е постигнато комичното в откъса.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. С цитати от откъса дайте два примера, които насочват към абсурдното преплитане на театъра и живота.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. В рамките на 3 – 4 изречения коментирайте отношението към образованието, което се разкрива в откъса чрез образа на Баба Кера. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Свържете името на героя с цитата от литературната творба, в който се откриват неговите думи.
      A) Никой не ти казва нищо. Всеки вика: „Питай по-нагоре!“. Нагоре, нагоре, свърши му се кислородът. (Сочи Директора.) Толкова високо отидохме.
      Б) Зелени са още, сватанак, затова се унасят, като станат на нашите години, не унес, ами и името трудно ще си спомнят...
      B) Много вятър правите, съвременници мои! Много вятър!... Този прави вятър на онзи, вторият – на третия, третият – на четвъртия...
      Г) Аз от утре вече... подарявам пилците на държавата и ще тръгна да уча задочно... щото усещам, че не ми достига образованието...
      1. Бай Цончо
      2. Кумът
      3. Йовчо
      4. Втори мъж

      А) –                    Б) –                   В) –                   Г)

15. В рамките на 3 – 4 изречения тълкувайте желанието на детето на Бяла Врана да посети очно-ушен лекар, защото едно чува, а друго вижда.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Г; 2-Г; 3-А; 4-В; 5-Б; 6-Б; 7-В; 8-А;
9 Примерен отговор:
      Комедията на Стратиев представя различни гледни точки за отношенията между театъра и живота – изкуството и животът, от една страна, се разминават. Който търси в реалността красотата и хуманността на литературата (големите страсти и силната любов), разбива живота си. От друга страна, в сюжета на „Балкански синдром“ се изказва и тезата, че само изкуството показва скритите лица, ценности, страсти на хората, които в ежедневието не забелязваме. Така се внушава разбирането, че изкуството не е и не бива да бъде елементарно отражение на живота.
10. А, Б, Г, Д, Ж
11. Комичният ефект идва от нарушаването на очакването, което героите и зрителите имат. Директорът смята, че има някаква връзка между вълната и „Отнесени от вихъра“, но се оказва, че вълната е само подкуп, за да получи внукът на Баба Кера тройка и да премине в следващ клас. Заглавието на романа „Отнесени от вихъра“ се превръща в метафора за нещо съвсем друго - за липса на реални критерии за завършване на училище, а „образованието“ се буквализира в издаден документ, без да са придобити необходимите умения. 
12. Примерни отговори:
      ...И нанво ще научи от „Отнесени от вихъра“? Там тематиката е друга!...
      БАБА КЕРА. Той нищо няма да научи, обаче сега тъй върви – тройка за „Отнесени от вихъра“. 
13. Примерни аргументи:
      Образованието е необходимо като документ, а не като знание и умение.
      Документът се откупува, той е обект на пазарлък и договорки.
      Няма никакъв срам/неудобство от това, че придобитият документ е получен чрез измама. 
14. А — 2; Б — 1; В — 4; Г — 3 
15. 
      • Детето усеща фалша в света на възрастните.
      • Открива разминаването между думи и дела.
      • Разбира, че възрастните ги възпитават в модели, които самите те не следват.
      • Децата откриват „болния“ свят, моралното разложение в него.
      • Детето страда от лъжите в света, който го заобикаля.
      • Детето е моралният коректив на света на възрастните.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave