Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ И МАЛКИ БУКВИ

 

 

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) вторият петък, слънчево време, Будизъм
      Б) римляни, на Юг от Стара планина, август
      B) банскалии, Йордания, югоизточна посока
      Г) недочаканото лято, Варна-запад, Милениум

2. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) новозеландец, барокова опера, Символизъм
      Б) палеолитът, копривщенски род, албигойците
      B) Фридрих фон Байер, богомилство, футуризъм
      Г) сомалиец, феодализъм, хърватска литература

3. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) латино джазът, адвентистите, Сецесионът
      Б) родопчани от Манастир, скерцо, сюрреализъм
      B) Пловдивски юрист, Мигел де Сервантес, столетие
      Г) два Ампера, Немско просвещение, Стара река

4. В кой ред са допуснати 2 грешки?
      A) рондо, ръченица, урок по химия
      Б) беемвето, Паркинсонов синдром, рап
      B) синдром на Райтер, Хъски, два спрайта
      Г) айфон, Ядрена физика, Дамоклев меч

5. В кой ред всички примери са с правописна грешка?
      A) ботевско чело, ТЕЦ Марица-Изток 2, ахилесова пета
      Б) директор, балкански нрави, Адриатическо Крайбрежие
      B) дисплеят на Панасоника, Рожден ден, Юбилей
      Г) министерство, философският цикъл, гумите на реното

6. В кой ред всички примери са написани правилно?
      A) Шведски протестанти, 9 волта, северозападен циклон
      Б) Бойка войвода, Чудомировски хумор, Шукри паша
      B) генерал Столетов, Шуменско плато, Ягодинска пещера
      Г) капитан Първи ранг Кобарелов, бройлери, хризантеми

7. Колко правописни грешки откривате в следното изречение?
      Мрачен металически звук и хладен вокал определят техното като футуристичния стил на модерния град, който заедно с хевиметъла, траша и фънка търси удобно място в музикалния свят.
      А) 3                Б) 5                В) 4                 Г) нито една

8. Кои от подчертаните думи в изречението са написани правилно?
          През юра (1), втория период от мезозоя (2), се появяват папратовидните и хвойновите растения, колониалните корали, летящите гущери и ихтиозаврите (3), а скалите на Предбалкана (4), Странджа и Стара планина се нагъват.
      А) всичките                Б) 1, 2 и 3                В) 4                Г) 1 и 2

9. Кои от подчертаните думи в изречението са написани ГРЕШНО?
          Древна историческа област и провинция (1) на Римската империя, Мизия получава името си от тракийското племе мизи (2), стига на юг до планинската верига Хемус, на изток – до Евксинския понт (3), и се управлява с декрети на Римския (4) император.
      А) 4                Б) 2                В) всичките                Г) 1 и 2

10. В кои позиции подчертаните думи в изречението са написани ГРЕШНО?
      Сюжетът на кинохита (1) отвежда към ретроспекцията в едно ученическо съчинение, което разказва за Хачико, кученце, пренесено в Съединените щати (2) от японски (3) манастир, изпаднало от клетката си на гарата в Бедридж, за да срещне човека (4) на живота си.
      А) в нито една                Б) във всички                В) 2                Г) 3

11. В кои позиции подчертаните думи в изречението са написани вярно?
      Използвайки Законите на Нютон (1) за движението, Едмънд Халей установил средния период на Халеевата комета (2), но предупредил, че да се предвиди появата й, не е въпрос на прости изчисления, защото гравитационното привличане на космическите тела в Слънчевата система (3) винаги променя Орбиталния период (4).
      А) 1, 3                Б) 2, 4                В) 2, 3                Г) 1, 4

12. Колко правописни грешки откривате в изречението?
      Когато тоновете на акорда се свирят последователно от долу нагоре, главно при арфата и пианото, говорим за арпежио – музикално украшение, каквито са и форшлаг, мордент, групето.
      А) 5                   Б) 0                   В) 2                   Г) 7

13. Колко от подчертаните думи в изречението са написани ГРЕШНО?
      След включването на най-северните земи към територията на зараждащата се Руска Империя се установяват силни икономически връзки с народите на Север от река Об, което допринася за все по-нарастващата руска мощ.
      А) 2                   Б) 4                   В) 3                   Г) нито една

14. Колко от подчертаните думи в изречението са написани правилно?
      Изградена от пет осемстишни строфи, Елегията „Заточеници“ е посветена на Македонския харамия Тодор Александров и въвежда мотивите за саможертвата в името на националния идеал, за отечеството като навеки „изгубен рай“, за вярата и предателството.
      А) 2                   Б) 3                   В) 5                   Г) нито една

15. Открийте думата с правописна грешка и запишете редактирания вариант на празния ред.
      Преди да завладеят Константинопол, османските султани точат зъби за наследството на византийските императори по силата на действащите династически бракове и с високомерното самочувствие, че са основатели на една Световна универсална империя.

.............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В; 2. А; 3. Б; 4. Г; 5. В; 6. В; 7. Г; 8. А; 9. А; 10. А; 11. В; 12. Б; 13. А; 14. Б;
15. световна универсална империя

@bgmateriali.com

Изтеглиsave