Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
УПОТРЕБА НА СКОБИ И КАВИЧКИ

 

 

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Една от ключовите фигури в българската следосвобожденска литература – Иван Вазов – осъществява приемствеността с възрожденския модел на диалог между автора и читателите.
      Б) Преди сто години (през 1919 г.) излизат две негови книги: „Мъртвият Брюге“ в превод на Гео Милев фрагменти от нея са били публикувани и по-рано в периодичния печат и „Въртеж на мъглите“.
      B) Като илюстратор на стихосбирката (някои илюстрации са всъщност репродукции на създадени по-рано картини) Сирак Скитник разгръща иконографския код на образа в съзвучие с елегичния тон на Траяновите балади.
      Г) Разбира се, тази „правдивост“ има симулативен характер; тя е преди всичко отражение на един специфичен тип представи за действителност, породени от (и възможни в) културната атмосфера на една конкретна епоха.

2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Освен това те – според застъпваното схващане за съотношението между език и реч – имат еднакви, близки или различни названия при всеки отделен автор: дума – единица на езика, лексема – единица на езика... (вж. § 30).
      Б) Не е някаква „сладникаво-сантиментална меланхолия, превзета замисленост или повърхностна тъга, а дълбока скръб, изсмукана от недрата на черната, родна земя, разляна в жилите на всеки българин“ (стр. 19).
      B) Димчо Дебелянов участва в Балканската война като обикновен войник и като подпоручик – в Първата световна война октомври 1912 г. – октомври 1916 г.
      Г) Цар Иван Шишман (1371 – 1393) издава на 21 септември 1378 г. Рилската грамота, подписана и подпечатана със златен печат, с която дава на манастира като феодални владения 20 села заедно със землищата им.

3. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Подпоручик Димчо Дебелянов пада убит в сражение на 2 октомври 1916 г., около 10 часа сутринта, в боя близо до Горно Караджово (днес Моноклисия), когато е само на 29 години и 6 месеца.
      Б) Одесос (днешният град Варна; на латински: Odessus) е създаден през VI век пр.Хр. (около 570 г. пр.Хр.) от милетски колонисти близо до съществувало от по-рано тракийско селище.
      B) Момчилград Мастанли в миналото води началото си още от Средновековието и от XVII век името му се споменава често в множество исторически извори като административен център на каазата Султанйери в Османската империя.
      Г) Пазарджик (с първо име Татар Пазарджик) е назован така от първите постоянни жители на селището – татарите, които са търгували (пазарували) там; „-джик“ е умалителна наставка, която показва, че пазарът е бил малък.

4. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Ден последен е роман за трагичните, но и изпълнени с романтична героика години преди робството, за мечтите на народа за „царство без цар, без боляри и отроци“.
      Б) В поезията на Лиляна Стефанова се налага вътрешната връзка между чувството и баграта: „юлска яркост“, „слънчево море“, „ярък плод“, „с такава яркост южни далнини“.
      B) Следват асоциативни метафори, чиято първородна основа ни отпраща към баграта, към сетивното – „пясъка червен“, „ален душ“, „цветна буря“, „бакърен плюш“.
      Г) Констатира се внезапност на асоциативността, идваща от алогизма на изображението: „седефена дъга“ (антитеза на многоцветна), „сребрист маслинов“ (антитеза на черен).

5. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Едно поетическо произведение трябва само да се оправдае – настойчиво подчертава д-р Кръстев при един разговор на литературна тема.
      Б) Йордан Йовков споделя често тайната за връзката си с природата: За мен всяко дърво е нещо живо, със свой характер, свои радости и трагедии.
      В) „Как бе, джанъм, да живея? С трапезарията ли, или е буфета, като ги няма сина и снахата от заран до вечер“ – оплаква се героят.
      Г) Авторът е близо до фолклора не като песен, а е хубавите думи в словотворчеството на народа: Ето ти шибучица – да се не препънеш!

6. В кой пример е допусната пунктуационна грешка?
      A) – Колко платихте за тази кола? - попита Мария...
          „Беднякът“ хвърли поглед към разкошната си кола...
      Б) – Но вие сте вече специалист по тютюна - възрази Прайбиш.
           – Да, „вече“!... – горчиво произнесе Лихтенфелд.
      B) Или ще измами някого, или ще пребие някоя животинка, която е влязла в двора му, или ще прати някого за „зелен хайвер“, както думат хората.
      Г) Вие самите ги наричахте ядно парашутисти, защото дойдоха първи, ожесточаваха населението е постъпките си и пречеха на вашата търговска машина...

7. В кой пример НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Много открояващ се е войнстващият мистичен национализъм на един Найден Шейтанов, който – наметнал благородническата мантия на копнежа по великото минало – шества по страниците на „Златорог“.
      Б) – Взимай тъпана, Шериф – изкомандва Демир и захапа кларнето.
          – Готови! - извика Драган. Тих бял Дунав. Раз, два, три!
         Този път всеки вече можеше да познае, че това е нашата любима песен.
      B) Оловното небе почти докосваше покривите на високите здания по Цар Освободител, а Витоша, която при идването на Ирина беше тъй красива с петната си от кармин, сега не се виждаше, забулена от мъглите.
      Г) ...послушни безпартийни студенти от корпорациите Крум, „Кардам“ и Тервел, командвани от силни личности на „Братството“, образуваха шпалир, през който монархът мина, поздравен е овации.

8. В кой пример е допусната пунктуационна грешка?
      A) – Ела е мене в „България“ - важно предложи той.
           – Ще дойда е удоволствие - каза тя.
       Тя отдавна искаше да отиде в „България“, но нямаше е кого...
      Б) Ирина и Бимби обядваха набързо в аперитив „Хъшове“, където една компания от по-смели бохеми на корпорацията „Хан Крум“ буйстваше още отсега...
      B) А тъкмо сега Кршиванек основава ново дружество и продължава да рови в Берлин срещу спогодбите на Немския папиросен концерн с „Никотиана“.
      Г) ...господин Кондоянис се реабилитира веднага с щедро обещание за португалски сардели и коняк Метакса.

9. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) ...над входа й висеше опушена табелка с надпис: „Кръчма, гостилница и хотел Средорек“.
      Б) Под този надпис на зданието имаше и друг – Цигари и колониал, – който бе много по-едър и свеж.
      B) Тя съзна, че виното от лозето на баща й беше много по-хубаво от този подправен „мискет“...
      Г) Госпожица Дитрих живееше под наем в една доста красива кооперация на улица Аксаков.

10. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Скоро след нещастието с Мария тя получи писмо от Павел. Той й съобщаваше, че се намира в „Париж“ и ще замине доброволец в испанската война.
      Б) От последното му писмо, писано в Марсилия, се разбираше, че е изгонен от Аржентина поради участие в стачки из петролната област.
      B) Те се качиха на гръцкия параход „Георгиос“; през нощта слязоха на българо-турската граница и се отправиха към град „Бургас“.
      Г) В периода октомври 1853 г. – февруари 1856 г. се разгаря Кримската война, наречена така по името на „Кримския полуостров“.

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) То бе красиво, порочно и лекомислено, с цветната яркост на „Lady’s Home Journal“, който беше единственото й четиво.
      Б) Облеклото му носеше всички белези на изискана и малко небрежна елегантност. Той беше същински homme d’affaires.
      B) ...Френското външно министерство ще натисне директорите на Соmpagnie generale des tabacs да купуват източни тютюни от Гърция и Турция чрез Торосян...
      Г) Тук имаше... вдовици на мъже от работническите батальони, майки, чиито синове бяха избити поголовно... туберкулозни деца, които още играеха на valuntarios...

12. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Групата „Рейнбоу“ е създадена през 1975 г. от напусналия „Дийп Пърпъл“ Ричи Блекмор.
      Б) До разпадането на групата през март 1984 г. в „Rainbow“ свирят над 20 музиканти.
      B) Името на групата – Дъга, е заимствано от „Rainbow Bar & Grill“ в Лос Анджелис.
      Г) Дебютният албум на групата - „Ritchie Blackmore’s Rainbow“, излиза през 1975 г.

13. В кой пример е допусната пунктуационна грешка?
      A) Квартал Гео Милев (район „Слатина“), носещ името на българския поет и публицист Георги Милев Касабов, е на около 3 км от центъра на София.
      Б) В квартала се намират сградата на Министерството на външните работи, зала „Фестивална“, църквата „Св. Троица“, парк „Гео Милев“, параклисът „Свети Мина“.
      B) Внушителната зала „Фестивална“ е единствената в България функционираща зала, в която може да се провеждат състезания по лека атлетика.
      Г) Уникалното място в центъра на София прави зала „Универсиада“ удобна и лесна за посещение от всички райони на столицата. Залата разполага с 2300 места.

14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) На 26.12.1959 г. в София е открита официално БНТ – обществената телевизия на България.
      Б) Началото на БДЖ в България е поставено през септември 1861 г. с прокарването на първата железопътна линия – Русе – Варна.
      B) ДСК (Държавна спестовна каса) е основана през 1951 г. с решение на Министерския съвет, а днес е известна като Банка ДСК.
      Г) Държавното радио в България (сега „БНР“) е създадено на 25 януари 1935 г. с указ на Цар Борис III, според който радиоразпръскването става държавна собственост.

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      А) Кучетата от породата „Голдън ретрийвър“ („Златен ретрийвър“) са дружелюбни, със силен интелект, могат да откриват различни неща, използват се като спасители, а и са добри водачи на инвалиди.
      Б) Едни от най-често отглежданите и съответно консумирани сортове ябълки са Златна превъзходна и Гала; култивирани видове ябълки се отглеждат, за да се ядат пресни, за готвене или за производство на вино.
      В) Сред красивите и грациозни котки особено се открояват с прелестта си сиамките и чинчилите, които са и силно привързващи се към стопаните си поради благия си и приветлив характер.
      Г) Извънредно вкусни и полезни за здравето, прасковите намират благоприятна почва за отглеждане в България, като най-разпространени са сортовете; „Юлска едра“, „Пловдив“, „Сливенска компотна“, „Редхейвън“.


 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б; 2. В; 3. В; 4. А; 5. В; 6. Г; 7. А; 8. Г; 9. А; 10. Б; 11. А; 12. А; 13. А; 14. Г; 15. Б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave