Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Легенда е:
      A) „Тримата братя и златната ябълка“
      Б) „Троица братя града градяха“
      B) „Как била създадена Земята“
      Г) „Златното момиче“

2. „Троица братя града градяха“ е:
      A) фолклорна приказка
      Б) народна песен
      B) легенда
      Г) мит

3. Струна невяста е героиня от:
      A) народна песен
      Б) мит
      B) фолклорна приказка
      Г) разказ

4. Кои герои са приказна опозиционна двойка?
      A) Господ и Дявол
      Б) Струна невяста и съпругът й
      B) халата от горната земя и халата от долната земя
      Г) доведеното момиче и завареното момиче

5. Къде завареното момиче е подложено на изпитания?
      A) на долната земя
      Б) в горската къща
      B) в царския палат
      Г) в дома на халата

6. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) фолклорната вълшебна приказка се възприема като история, която се е случила в действителност
      Б) Народната песен е вид фолклорна творба в стихотворна форма.
      B) Хората са вярвали, че в легендите се разказва за действително случили се събития.
      Г) Мястото на случката в легендите не е конкретно назовано.

7. Кое човешко достойнство е присъщо на най-малкия брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка“
      A) трудолюбие
      Б) пестеливост
      B) храброст
      Г) любознателност

8. В коя двойка изрази противопоставянето НЕ е свързано с фолклорната представа за пространство?
      A) дом – гора
      Б) горна земя – долна земя
      B) ден – нощ
      Г) земя – небе

9. По какво си приличат най-малкият брат от приказката „Тримата братя и златната ябълка“ и златното момиче?
      A) притежават достойнства, уважавани в родовата общност
      B) получават от помощниците си еднакви вълшебни предмети
      Б) семействата им са сполетени от една и съща беда
      Г) в чуждото пространство се сблъскват с еднакви препятствия

10. С кое библейско събитие е свързан празникът Великден?
      A) раждането на Иисус Христос
      Б) извеждането на евреите от Египет
      B) кръщението на Иисус Христос
      Г) възкръсването на Иисус Христос

11. Празникът Пасха е свързан със:
      A) раждането на Иисус Христос
      Б) началото на зимата
      B) извеждането на евреите от Египет
      Г) настъпването на Нова година

12. Кой обичай е общ за празниците Гергьовден и Курбан байрам?
      A) месят се козунаци
      Б) коли се жертвено животно
      B) украсява се елха
      Г) боядисват се яйца

13. Кои човешки добродетели се ценят в родовата общност?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-А; 7-В; 8-В; 9-А; 10-Г; 11-В; 12-Б;
Примерен отговор:
13. смелост, съобразителност, грижовност, трудолюбие, преданост и др.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave