Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Народна песен е:
      A) „Тримата братя и златната ябълка“
      Б) „Троица братя града градяха“
      B) „Как била създадена Земята“
      Г) „Златното момиче“

2. „Как била създадена Земята“ е:
      A) фолклорна приказка
      Б) народна песен
      B) легенда
      Г) мит

3. Завареното момиче е героиня от:
      A) народна песен
      Б) мит
      B) фолклорна приказка
      Г) легенда

4. Кой приказен герой е помощник в „Тримата братя и златната ябълка“?
      A) майката
      Б) халата
      B) царската дъщеря
      Г) дъщерята на халата

5. Къде най-малкият брат преодолява препятствия?
      A) на долната земя
      Б) в горската къща
      B) в царския палат
      Г) на небето

6. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Фолклорната вълшебна приказка се възприема като измислена история.
      Б) Народната песен е вид фолклорна творба в стихотворна форма.
      B) Хората са вярвали, че в легендите се разказва за действително случили се събития.
      Г) Мястото на случката в легендите е назовано с конкретно географско наименование.

7. Кое човешко достойнство е присъщо на завареното момиче от приказката „Златното момиче“?
      A) храброст
      Б) любознателност
      B) трудолюбие
      Г) гордост

8. Основното противопоставяне във фолклорните текстове е:
      A) дом – градина
      Б) свое – чуждо
      B) утро – обед
      Г) настояще – бъдеще

9. По какво си приличат Струна невяста и златното момиче?
      A) двете героини са много красиви
      B) семействата им са сполетени от една и съща беда
      Б) двете героини са трудолюбиви и грижовни
      Г) преживяват едни и същи трудности в живота

10. С кое библейско събитие е свързан празникът Коледа?
      A) раждането на Иисус Христос
      Б) възкръсването на Иисус Христос
      B) кръщението на Иисус Христос
      Г) извеждането на евреите от Египет

11. Кой обичай НЕ е свързан с Великден?
      A) боядисване на яйца
      Б) украсяване на елха
      B) месене на козунаци
      Г) приготвяне на празнична трапеза

12. Курбан байрам е празник на:
      A) настъпващата Нова година
      Б) възраждащата се природа
      B) настъпващата пролет
      Г) жертвоприношението

13. Кои човешки добродетели се утвърждават във вълшебните приказки и в народните песни?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 


Отговори:
1-Б; 2-В; 3-В; 4-Г; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Б; 9-Б; 10-А; 11-Б; 12-Г;
Примерен отговор:
13. храброст, отговорност, жертвоготовност, трудолюбие и др.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave