Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Докажете с два примера, че „Как била създадена Земята“ е фолклорна легенда.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Основният конфликт във фолклорната легенда „Как била създадена Земята“ е:
      А) между Господ и Дявола
      Б) между Дявола и таралежа
      В) между водата и сушата
      Г) между Земята и Небето

3. Дяволът се опитва да удави Господ, защото иска:
      A) да стане приятел е таралежа
      Б) да царува сам на Земята
      B) да отдели сам водата от сушата
      Г) да благослови растенията и животните

4. Къде се случват събитията, за които се разказва в приказката „Тримата братя и златната ябълка“?
      A) в света на хората
      Б) в света на халите
      B) на долната земя
      Г) на горната и на долната земя

5. Кои приказни герои помагат на най-малкия брат в приказката „Тримата братя и златната ябълка“?
      А) по-големите братя
      Б) двете хали
      В) орелът и орлицата
      Г) майката и старицата от долната земя

6. Докажете с два примера, че завареното и доведеното момиче в приказката „Златното момиче“ са приказна опозиционна двойка.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

7. Кои са пропуснатите думи в изречението?
      Завареното момиче е... (1), а доведеното е ... (2).
      A) грозно (1), красиво (2)
      Б) горделиво (1), свенливо (2)
      B) търпеливо (1), приветливо (2)
      Г) работливо (1), мързеливо (2)

8. В кой ред са посочени герои, които изпълняват ролята на помощници в приказката „Златното момиче“?
      A) доведеното момиче, животинките на старицата
      Б) завареното момиче, бащата
      B) горската старица, петелът
      Г) царският син, сватбарите

9. Кой от посочените ритуали е описан в народната песен „Троица братя града градяха“?
      A) коледуване
      Б) вграждане
      B) лазаруване
      Г) сурвакане

10. Кои ценности утвърждава песента „Троица братя града градяха“?
      A) голямото и задружно семейство
      Б) трудолюбието и благоденствието
      B) разбирателството и уважението 
      Г) отговорността към общността и саможертвата

11. На 25 декември се чества:
      A) Великден
      Б) Гергьовден
      B) Пасха
      Г) Коледа

12. По време на празника Пасха се пеят песни, възхваляващи:
      A) бог Яхве
      Б) Аллах
      B) Иисус Христос
      Г) Зевс

13. За кой празник е характерно да се коли жертвено животно, от което задължително една трета се раздава на бедните и нуждаещите се?
      A) Коледа
      Б) Пасха
      B) Курбан байрам
      Г) Великден

 

 

 

Отговори:
1. „Как била създадена Земята“ е фолклорна легенда, защото:
      – разказва се за далечното минало, когато се е създавал и подреждал светът;
      – очертава се остър сблъсък, който се разрешава в края;

      – мястото на случката не е конкретно назовано.
2-А; 3-Б; 4-Г; 5-В; 
6. Завареното и доведеното момиче са приказна опозиционна двойка, защото:
      – завареното момиче е работливо, а доведеното – мързеливо;
      – завареното момиче се грижи за животинките в горската къща (храни ги, след като храната им изстива, прави им герданчета), а доведеното момиче дава на гадинките гореща храна и те се изгарят.

7-Г; 8-В; 9-Б; 10-Г; 11-Г; 12-А; 13-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave