Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 4

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е:
      A) интересен
      Б) поучителен
      B) свещен
      Г) приказен

2. Коя от следните пословици откривате като поука в българската легенда „Как била създадена Земята“?
      A) Тоя, дето все зло мисли, бурени събира.
      Б) Кучето си лае, керванът си върви.
      B) Още Петко нероден, а шапката му шият 
      Г) Желязото се кове, докато е горещо.

3. Посочете три особености, които доказват, че фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е вълшебна.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

4. Кои качества НЕ са характерни за юнака в приказката „Тримата братя и златната ябълка“?
      A) трудолюбие и любознателност
      Б) честност и хладнокръвие
      B) храброст и отговорност
      Г) съобразителност и доброта

5. Коя особеност е обща за вълшебните приказки и за митовете?
      A) разказват за Сътворението
      Б) свещени текстове са
      B) героите са богове
      Г) имат герои – фантастични същества

6. Какво прави завареното момиче в приказката „Златното момиче“ в дома на горската старица?
      A) Пере и глади дрехите на бабата.
      Б) Преде вълна и тъче платно.
      B) Чисти дома и храни гадинките.
      Г) Крои и шие нови дрехи.

7. Кой образ от приказката „Златното момиче“ НЕ е вълшебен?
      А) реката
      Б) бащата
      В) животинките на старицата
      Г) петелът

8. Докажете с три примера, че „Троица братя града градяха“ е народна песен.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. Струна невяста в „Троица братя града градяха“ е пожертвана, защото е:
      A) най-красивата жена
      Б) съпруга на най-добрия майстор
      B) най-добрата съпруга и майка 
      Г) жена на най-лошия строител

10. Кое твърдение НЕ е вярно за народната песен „Троица братя града градяха“? 
      A) Водещата тема в песента „Троица братя града градяха“ е за взаимоотношенията между мъжа и жената в семейството.
      Б) Ритуалът вграждане се изпълнява, за да се омилостивят злите сили, които властват над всяко чуждо пространство.
      B) Струна невяста е работлива, сръчна и пъргава домакиня, грижовна майка и съпруга.
      Г) Струна невяста изпълнява дълга си към общността и затова приема стоически съдбата си.

11. Козунаци и червени яйца се приготвят за:
      A) Гергьовден
      Б) Пасха
      B) Великден
      Г) Коледа

12. На кой празник се изпълняват ритуали, свързани със земеделието, скотовъдството и здравето?
      A) Пасха
      Б) Коледа
      B) Гергьовден
      Г) Великден

13. На 25 декември се чества:
      A) Великден
      Б) Гергьовден
      B) Пасха
      Г) Коледа

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 
3. „Тримата братя и златната ябълка" е вълшебна, защото:
      – част от героите са вълшебни (фантастични) същества – халите;
      – героят преодолява трудности в чуждо пространство – на долната земя;
      – приказката завършва със сватба, след като героят е доказал, че е възмъжал.

4-А; 5-Г; 6-В; 7-Б; 
8. „Троица братя града градяха“ е народна песен, защото:
      – художественият текст е създаден в стихове;
      – изпълнява се с мелодия, пее се;
      – във всеки стих има равен брой срички.

9-В; 10-А; 11-В; 12-В; 13-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave