Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 5

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Къде Бог и дяволът сътворяват заедно света?
      A) в старогръцкия мит 
      Б) в библейския мит
      B) в българската фолклорна легенда
      Г) в народните песни от Балканския полуостров

2. В коя фолклорна творба днес НЕ бихме могли да определим края на сюжета като щастлив?
      A) „Златното момиче“
      Б) „Господ и дяволът правят света“
      B) „Тримата братя и златната ябълка“
      Г) „Троица братя града градяха“

3. Под фолклорни/традиционни празници разбираме:
      A) „празни“ дни, в които абсолютно нищо не се случва
      Б) рождените дни на хората
      B) дни, които имат особено значение за общността и в които се извършват ритуали, целящи да славят Бог и да донесат здраве и благоденствие на хората
      Г) дни, в които хората се трудят повече заради смяната на сезоните

4. Опозиционна двойка приказни герои откриваме в:
      A) „Златното момиче“
      Б) „Троица братя града градяха“
      B) ритуалите на празника Коледа
      Г) ритуалите на празника Курбан байрам

5. Какво означава сюжет?
      A) действия на герои, които водят до победата на доброто над злото
      Б) съвкупността от всички събития в творбата и действията, извършени от героите
      B) съвкупността от всички герои в творбата 
      Г) основното чувство в произведението

6. Светът е разделен на горна и долна земя в:
      A) „Господ и дяволът правят света“
      Б) „Троица братя града градяха“
      B) „Златното момиче“
      Г) „Тримата братя и златната ябълка“

7. Кой от следните предмети е вълшебен?
      A) дряновият кривак на третия брат от „Тримата братя и златната ябълка“
      Б) пръстенът на девойката от „Тримата братя и златната ябълка“
      B) питката на доброто момиче от „Златното момиче“
      Г) горчивите билки на трапезата на празника Пасха

8. Думата легенда означава:
      A) нещо, което си струва да се разкаже и чуе 
      Б) нещо, което се случва на всеки човек
      B) нещо, което всички са длъжни да чуят 
      Г) нещо, което всички са чули

9. Какво е общото между празниците Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам и Гергьовден?
      A) На всички тях определени хора имат имен ден.
      Б) Петте празника имат традиционен религиозен характер.
      B) И петте празника са християнски.
      Г) И петте празника не са християнски.

10. Кои от следните творби са фолклорни вълшебни приказки?
      A) „Златното момиче“ и „Господ и дяволът правят света“
      Б) „Господ и дяволът правят света“ и „Тримата братя и златната ябълка“
      B) „Тримата братя и златната ябълка“ и „Златното момиче“
      Г) „Златното момиче“ и „Троица братя града градяха“

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Г; 3-В; 4-А; 5-Б; 6-Г;7-Б; 8-А; 9-Б; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave