Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ

 

1. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Радини вълнения“?
      A) учителят Климент
      Б) кака Гинка
      B) Дамянчо Григорът
      Г) Събка

2. Рада се вълнува от представянето на възпитаничките си, защото:
      А) Иска всички да я забележат
      Б) Обича децата и е отговорна за тяхното образование. 
      В) Иска да направи впечатление на Огнянов.
      Г) Иска да й увеличат заплатата.

3. Кой герой говори добре в "Принцът и просякът", „леко и красиво“?
      A) Едуард 
      Б) Том
      B) лейди Мери 
      Г) кралят

4. Кое твърдение НЕ е вярно за "Принцът и просякът"?
      А) Срещата с Едуард е сбъдната мечта за Том. 
      Б) Едуард се държи строго и високомерно с просяка.
      В) Двете момчета взаимно се оплакват от отношението на бащите си.
      Г) Принцът мечтае да е свободен и безгрижен като просяка.

5. Основният мотив в „Братчетата на Гаврош“ е:
      A) злобата на града
      Б) красотата на вечерта
      B) бездомността на децата
      Г) блясъкът на витрините

6. В кое от посочените словосъчетания има дума с преносно значение?
      А) „електрични глобуси“ 
      Б) „бедните деца“
      В) „стоят на ъгъла“
      Г) „вечер теменужена“

7. Защо Еньо НЕ дава пари на Павлина в разказа „Серафим“?
      A) Не е щедър и състрадателен.
      Б) Материално е затруднен в момента.
      B) Беден и нещастен е. 
      Г) Не я познава.

8. Кое твърдение НЕ е вярно според разказа „Серафим“?
      A) Серафим помага на Павлина, защото е състрадателен и благороден човек.
      Б) Серафим иска да си купи палто, но дава събраните пари на Павлина, защото нейният мъж има по-голяма нужда от тях.
      B) Серафим не обвинява Еньо, че не дава пари на Павлина за болния й мъж.
      Г) Серафим дава пари на Павлина, защото знае, че ще му ги върне скоро.

9. Кой е авторът на „География“?
      A) Антоан дьо Сент Екзюпери
      Б) Бранислав Нушич
      B) Джералд Даръл 
      Г) Марк Твен 

10. За кой герой от "География" се отнася портретната характеристика: „… беше толкова едроглав, че представляваше истински подвижен глобус“?
      A) Живко 
      Б) Сретен
      B) разказвача 
      Г) Станко

11. Авторът на „Малкият принц“ е:
      A) Марк Твен
      Б) Антоан дьо Сент Екзюпери
      B) Джералд Даръл 
      Г) Бранислав Нушич

12. Коя е основната тема в разговора между Малкия принц и лисицата?
      А) Отглеждането на рози
      Б) Опитомяването на диви животни 
      В) Ловът на кокошки
      Г) Приятелството

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Б; 4-Б; 5-В; 6-Г; 7-А; 8-Г; 9-Б; 10-Б; 11-Б; 12-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave