Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 4

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ

 

1. Събка внася смут сред присъстващите в главата „Радини вълнения“, защото:
      A) Казва думи, които всички споделят, но не смеят да изрекат.
      Б) Не може да отговори вярно на нито един въпрос.
      B) Знанията й по българска история са незадоволителни.
      Г) Не се отнася е уважение към присъстващите.

2. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения“?
      A) И Стефчов, и Огнянов са родолюбци, уважаващи обучението в българското училище.
      Б) Изпитът наред с представлението е едно от редките културни събития в градчето и всички го възприемат като празник.
      B) Стефчов злорадства заради унижението на Рада.
      Г) Кака Гинка преодолява смущението, като потвърждава думите на девойчето и успокоява присъстващите.

3. Как Том се отнася към съдбата си на просяк?
      A) Самосъжалява се.
      Б) Оплаква се.
      B) Гневи се.
      Г) Приема я с достойнство.

4. Кой цитат НЕ е свързан с портретна характеристика на герой?
      A) „Гняв блесна в очите на малкия принц.“
      Б) „Малкият принц се взря в малкия просяк сериозно замислен... “
      B) „С деликатност и такт, подобаващи на кралска особа, принцът отпрати слугите.“
      Г) „На бедрото му висяха малка сабя и кинжал... “

5. В кое от посочените словосъчетания има отклонения от обичайния за българската реч словоред?
      А) „шумен и разблуден град“
      Б) „бездомните Гаврошовци“
      В) „жадувани неща “
      Г) „въздишки плахи“

6. Кое от твърденията за „Братчетата на Гаврош“ е НЕВЯРНО?
      А) Противопоставянето между блясъка на празничния град и бедните деца, застанали пред витрините, откроява по-ярко липсата на справедливост в обществото.
      Б) Смирненски внушава, че блясъкът и разкошът на големия град са безсмислени, след като в него живеят и страдат бездомни деца.
      В) В съответствие с тъжното настроение на бездомните деца е и мрачният вечерен пейзаж, който допълва представата за нерадостната съдба на Гаврошовците.
      Г) Блясъкът на лампите не може да скрие бедността и страданието на малките Гаврошовци.

7. По какво Серафим се различава от библейската представа за ангел?
      A) по постъпките си 
      Б) по душевността си
      B) по външния си вид 
      Г) по характера си

8. През чий поглед е представено портретното описание на Серафим?
      A) на повествователя 
      Б) на Иван
      B) на Павлина 
      Г) на Еньо

9. Кой разказва в „География“?
      A) учителят 
      Б) Сретен
      B) авторът 
      Г) Живко

10. Кое твърдение НЕ е вярно според „География“?
      A) „География“ е глава от романа „Автобиография“.
      Б) Учениците не се справят с учебния материал по география.
      B) Нагледното обучение, което използва учителят по география, не улеснява учениците.
      Г) Сретен изпълнява ролята на „учебно помагало“, защото е най-добрият ученик по география.

11. В кой цитат има дума, употребена с преносно значение?
      A) „На другата сутрин малкият принц пак се върна.“
      Б) „... единствено със сърцето се вижда добре.“
      B) „Отговорен съм за моята роза...“
      Г) „Тя бе просто една лисица, подобна на стотици хиляди други.“

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Приятелството между Малкия принц и лисицата е представено през погледа на повествователя.
      Б) За Малкия принц лисицата е истински приятел.
      B) За лисицата сприятеляването прилича на ритуал.
      Г) Лисицата от „Малкият принц“ притежава качествата на лисиците от приказките за животни.

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Г; 6-В; 7-В; 8-Г; 9-В; 10-Г; 11-Б; 12-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave