Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 6

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ

 

1. Заглавието „Радини вълнения“ е свързано със:
      A) посланието на автора 
      Б) реакцията на кака Гинка
      B) преживяванията на героинята 
      Г) въпросите по българска история

2. Кой герой е от „Радини вълнения“?
      A) Павлина 
      Б) Райна
      B) Еньо 
      Г) Сретен

3. Том Канти и Едуард Тюдор са герои от:
      A) „Малкият принц“
      Б) „Братчетата на Гаврош“
      B) „Моето семейство и други животни“ 
      Г) „Принцът и просякът“

4. Посочете ГРЕШНОТО твърдение.
      В диалога с Том принцът проявява:
      A) високомерие и лицемерие 
      Б) съчувствие и състрадание
      B) доброта и благородство 
      Г) искреност и загриженост

5. Принцът харесва просяка, защото:
      A) Двамата си приличат външно.
      Б) Дрехите му са странни.
      B) Том е единственият му приятел.
      Г) Просякът говори интересно и увлекателно.

6. Кой израз от „Братчетата на Гаврош“ НЕ се отнася до образа на града?
      A) „шумен и разблуден“
      Б) „скован от злоба“
      B) „очите трескави“
      Г) „жесток от ранни младини“

7. Какъв вид характеристика на героя от разказа „Серафим“ откривате в думите на повествователя: „Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа“?
      A) портретна характеристика 
      Б) биографични данни за героя
      B) речева характеристика
      Г) характеристика на герой през погледа на друг герой

8. Кои от цитираните думи са на Серафим?
      А) „Мисля си: какъв ще е тоз изпаднал германец!“
      Б) „Че вземи да си купиш едно палто!“ 
      В) „Аз като го позакърпя пак, ще прекарам с него и таз зима.“
      Г) „Отде да й ги взема, аз банка ли съм?“

9. Заглавието „География“ е свързано със:
      A) темата на откъса
      Б) посланията на автора към читателите
      B) вида на художествения текст
      Г) времето и мястото на случките в текста

10. С кой израз НЕ може да се продължи изречението:
      Случките в „География“ могат да се определят като...
      A) забавни, но и сериозни 
      Б) смешни и тъжни
      B) задълбочени, но и повърхностни 
      Г) истински и измислени

11. Кое твърдение НЕ е вярно според „Малкият принц“?
      Според лисицата опитомяването изисква:
      A) време и търпение 
      Б) изненади и подаръци
      B) специални ритуали
      Г) отдаденост и отговорност

12. Защо розата е важна за Малкия принц?
      A) Розата му помага да се грижи за планетата си.
      Б) Розата казва винаги истината.
      B) Полагал е за нея много грижи.
      Г) Тя е благодарна и отзивчива.

13. Как разбирате думите на лисицата към Малкия принц: „Най-важното е невидимо за очите“?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-В; 9-А; 10-В; 11-Б; 12-В;
1З. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave