Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО

 

1. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха... умни очи“?
      A) Лазо
      Б) Благолаж
      B) Стамо 
      Г) Гургул

2. Пейзажът в началото на разказа „Косачи“ изобразява:
      А) пролетна вечер в Софийското поле
      Б) лятна нощ в Тракийското поле 
      В) есенна нощ край Искър
      Г) лятна утрин в Добруджа

3. Кой цитат е откъс от пейзаж?
      A) „Другите, увити в ямурлуци, бяха налягали около огъня.“
      Б) „Това бяха петима селяни от загорските краища.“
      B) „Тъмни, шумнати храсти затулят кладенчето.“
      Г) „Лазо удари с юмрук и изпъшка... “ 

4. Кое твърдение НЕ е вярно за „Косачи“?
      A) Повествователят не коментира действията и чувствата на героите.
      Б) Пейзажът създава тайнствена, приказна атмосфера.
      B) Лазо се присмива на приказката, но тя силно му въздейства.
      Г) Стамо е най-младият от косачите.

5. Какво чувство НЕ по-ражда у читателя цитатът: „Гледаха го празните стени“ от стихотворението „Художник“?
      A) мъка 
      Б) самота
      B) безразличие 
      Г) потиснатост 

6. Кое твърдение НЕ е вярно според стихотворението „Художник“?
      A) Изкуството преобразява средата, в която живее човекът
      Б) Изкуството прави света цветен и красив.
      B) Картините скриват грозотата на стаята, но не я променят
      Г) Картините са истинското богатство на художника.

7. В кое словосъчетание има дума, употребена с преносно значение?
      А) „Той отвори“
      Б) „спря на прага“
      В) „картини закачи“
      Г) „очи от влага“

8. Кое твърдение е вярно за стихотворението „Художник“?
      A) Първите стихове звучат бодро и жизнерадостно.
      Б) Героят на стихотворението по професия е скулптор.
      B) В съзнанието на героя грозните стени изглеждат като мъртви пустини.
      Г) Героят закача по стените само портрети на хора.

9. Стефчов негодува по време на представлението. Защо?
      A) Иска да злепостави Огнянов.
      Б) Не вижда добре сцената.
      B) Не му допада сюжетът на пиесата.
      Г) Геновева е обвинена неоснователно. 

10. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Представлението“?
      A) Хаджи Смион 
      Б) кака Гинка
      B) Благолаж
      Г) Дамянчо Григорът

11. Кой от изброените герои в главата „Представлението“ е историческа личност?
      A) Бойчо Огнянов 
      Б) Кириак Стефчов
      B) Тодор Каблешков 
      Г) Хаджи Смион

12. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Представлението“?
      А) Зрителите на „Многострадална Геновева“ познават художествената измислица в изкуството и затова изживяват драматично случващото се с героите.
      Б) Реакциите на зрителите разсмиват читателите с драматичното си изживяване на случващото се на сцената.
      В) В актьорския състав, изпълняващ „Многострадална Геновева“, участват само мъже.
      Г) Разговорите за представлението на „Многострадална Геновева“ заглушават всички обществени и семейни сплетни в Бяла черква.

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-В; 6-В; 7-Г; 8-В; 9-А; 10-В; 11-В; 12-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave