Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 5

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО

 

1. „Косачи“ е:
      A) стихотворение 
      Б) приказка
      B) роман 
      Г) разказ

2. Кой герой НЕ е от разказа „Косачи“?
      A) Лазо 
      Б) Стамо
      B) Дамянчо 
      Г) Благолаж

3. Как започва разказът „Косачи“?
      A) с диалог
      Б) с представяне на героите
      B) с пейзаж 
      Г) с монолог

4. Кое твърдение е вярно за повествователя в „Косачи“?
      A) Коментира постъпките на героите.
      Б) Той е прикрит и дискретно наблюдава отстрани.
      B) Прави изводи и обобщения.
      Г) Той е един от косачите и участва в случката.

5. Заглавието „Художник“ НЕ е свързано със:
      A) темата на произведението 
      Б) творчеството на героя
      B) творчеството на конкретен художник
      Г) посланието на произведението

6. Кой цитат е от „Художник“?
      A) „и по тях картини закачи.“
      Б) „Как твоите картини меняват се омайно!“
      B) „Как чудно се синее небето ти безкрайно!“
      Г) „Кой има сила твойте картини да забрави?“ 

7. Какво настроение поражда финалът на „Художник“?
      А) тягостно    
      Б) мрачно 
      В) скръбно
      Г) жизнерадостно

8. В кой израз от „Художник“ има дума, употребена в преносно значение?
      A) „Закачи усмивки и простори“
      Б) „грозни четири стени“
      B) „негови единствени неща“
      Г) „картини закачи“

9. Кой герой е от „Представлението“?
      A) Лазо 
      Б) беят
      B) Стамо 
      Г) Благолаж

10. На кой герой от „Представлението“ са думите: „Пейте, момчета, да сте живи!“?
      A) Мичо Бейзадето 
      Б) Дамянчо Григорът
      B) кака Гинка
      Г) господин Фратю

11. Беят заповядва да изгонят Стефчов от залата заради:
      A) шумните му аплодисменти
      Б) подвикванията към актьорите
      B) силното изсвирване
      Г) песента, която запява

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Костюмите на актьорите са същите, с които преди години са представяли „Райна Княгиня“.
      Б) Дори беят се разплаква в най-напрегнатия момент от драмата.
      B) Зрителите поздравяват господин Фратю за отличната му актьорска игра.
      Г) Одобрителното ръкопляскане на Каблешков не е прието добре от останалите зрители.

13. Каква е ролята на пейзажа в „Косачи“?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Г; 2-В; 3-В; 4-Б; 5-В; 6-А; 7-Г; 8-А; 9-Б; 10-А; 11-В; 12-В;
1З. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave