1. В кое от изреченията няма грешка при членуването?

а/ Българският език се приема за неразривна част от историята на българския народ.

б/ В оранта тракториста намира и радост от труда.

в/ На пътя полицая бе спрян от жена.

г/ Човекът го нямаше вкъщи.

2. В коя дума има грешка при членуването?

а/ петелът

б/ хотелът

в/ преподавателът

г/ директорът

3. В кои от номерираните позиции няма грешка при членуването:

С помоща /1/ на конят /2/ си юнакът /3/ побеждава пришълецът /4/, а ножът /5/ му изпраща на своят /6/ княз.

а/ 1 и 6

б/ 1, 2, 3

в/ 1, 2, 4, 5 ,6

г/ 3 и 5

4. В кое изречение има грешка в членуването?

а/ Там го чакаше най-старият индианец от племето.

б/ Смъртта е неотделима от живота.

в/ Сина ми е най-красивият момък.

г/ С помощта на вълшебства Медея успяла да разкъса вената и героят умрял.

5. В кое от изреченията няма грешка при членуването?

а/ В Китай божурът е символ на богатство и почит поради изправеното си стъбло и червеният цвят.

б/ Китаеца приема божурът за символ на богатство и почит заради изправеният ствол и червеният цвят.

в/ В Китай божура е символ на богатство и почит поради изправеното си стъбло и червения цвят.

г/ Китаецът приема божура за символ на богатство и почит заради изправеното стъбло и червения цвят.

6. Поправете грешките в членуването:

Творецът Вазов е главния център, в който се оглежда обществения интерес, той е авторитетът, с който се съизмерва моща и независимоста на нацията.

7. В кое изречение няма грешка в членуването?

а/ Видяхме градинара на изложбата за цветя.

б/ Срещата с преподавателят ме очарова.

в/ Стопи се снегът през пролетта.

г/ В нощта, изморен и гладен, я чака бунтовника.

8. В кое изречение е допусната грешка?

а/ Петър Моканина видя непознатия селянин.

б/ Непознатият селянин се приближи до Петър Моканина.

в/ По-късно селянина и Петър Моканина погледнаха към жиците.

г/ Селянинът разбра от Моканина, че ще видят бялата лястовичка.

9. В коя от подчертаните думи няма грешка при членуването?

И този път топката изненада /а/ вратара, който пак не беше на мястото си, и /б/противниковият отбор с лекота отбеляза /в/ своят последен гол, наваксвайки

/г/ петнадесете проспани минути.

10. В коя от подчертаните думи няма грешка при членуването?

Тази жена е /а/ първия автор, /б/ романът на когото е превеждан от /в/ известният италиански преводач и писател, чиито романи виждам в /г/ библиотечният каталог.

11. В кой ред е допусната грешка при членуването?

а/ Това е моят най-добър приятел.

б/ Поздравихме човекът, който беше награден.

в/ Председателят откри събранието.

г/ Денят не е подходящ за плаж.

12. В едно от изреченията е допусната грешка при членуването:

а/ Началникът на гарата спря товарния влак.

б/ Товарния влак бе спрян от началникът на гарата.

в/ Товарният влак се спря от началника на гарата.

г/ Началникът спря влака.

13. В кое от изреченията няма грешка при членуването?

а/ През деня вързаха коня край пътя.

б/ През денят вързаха конят край пътят.

в/ През деня вързаха конят край пътя.

г/ През денят вързаха конят край пътя.

14. Коя от подчертаните части е употребена неправилно?

а/ Какво общо откривате /а/ между смисълът /б/ на това обръщение /в/ и основната идея на “Българският език” /г/?

15. Кое от изреченията е написано без грешка?

а/ Учителя беше заобиколен от учениците си.

б/ Ученика прочете доклада си.

в/ От прозореца се виждаше спрелият автобус.

г/ През ноща вятърът разтопи снега.

16. Кое от изреченията е написано без грешка?

а/ В далечината виждахме синият гребен на планината.

б/ В далечината се виждаше синият гребен на планината.

в/ Синият гребен на планината виждахме в далечината.

г/ Зад синият гребен на планината се виждаше далечината.

17. Изговорът на коя дума е неправилен?

а/ пазарът

б/ огънът

б/ минзухарът

г/ отделът

18. Колко грешки са допуснати в изречението:

В непрогледноста на нощта самотния герой се скита в пустошта.

а/ 1                  б/ 2                  в/ 3                  г/ 4

19. Коя от посочените думи не трябва да се членува с мекия вариант на определителния член  -ЯТ, -Я?

а/ буквар         б/ овчар          в/ стругар       г/ огняр

20. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

а/ Писателят умело рисува външния вид на героя със средствата на хумора.

б/ Външният вид на героя е умело нарисуван от писателя със средствата на хумора.

в/ Със средствата на хумора писателя рисува умело външния вид на героя.

г/ Хуморът е основното средство на писателя при рисуването на външния вид на героя.

 

 

 

 

Отговори:

1. г, 2. в, 3. г, 4. в, 5. г,

6. Творецът Вазов е главният център, в който се оглежда общественият интерес, той е авторитетът, с който се съизмерва мощта и независимостта на нацията.

7. в, 8. в, 9. б, 10. б, 11. б, 12.б, 13. а, 14. б, 15. в, 16. б, 17. б, 18. б, 19. а, 20. В

@bgmateriali.com

Изтеглиsave