Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 


Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-7.
          Странна и противоречива е съдбата на среброто. Асоциира се с Луната, с гръцката богиня Артемида и с всички лунни женски божества. Символизира чистота и мъдрост. Затова оракулите често били наричани „сребърни езици“ – наименование, свързано с чудодейната магия на пророчествата им.
          Среброто винаги се е смятало за олицетворение на невинната душа, а златото – на опитната, подвластна на изкушенията същност. Навярно сте чували за маниакалната страст, подобна на болестно състояние, наречено „златна треска“? 3а разлика от златото, среброто дарява със склонност към размишления, стимулира интуицията, развива енергетичния статус* на човека. Потъмняването на метала е предупреждение за нарушаване на енергийната защита на организма.
          Мъдреци от различни народи и епохи смятали, че среброто притежава магическа сила не само защото хората, носещи сребърни амулети, по-малко боледували, а поради схващанията, че този метал-чудо предпазва и от демони. Вампирите и вещиците можело да бъдат убити само със сребърен куршум – нещо, което често е демонстрирано в някои любопитни филмови версии. 
          За да защитят империята от нашествията на варварите, римските жреци използвали чудодейната сила на среброто, като закопавали по границите сребърни статуи. Случайност или не, но факт е, че щом се премахнели статуите, готите, хуните и фракийците прониквали в държавата.
           В християнството отношението към благородния метал е двояко. От една страна – олицетворява пороци като алчност и продажност: та нали Юда предава Христос за тридесет сребърника! От друга страна, среброто, символизиращо чистота и невинност, често се използвало за направата на църковна утвар** и за украсяване на чудодейни икони.

Речник: *статус - м. състояние, положение;
**утвар - м. и ж. църковни богослужебни съдове.

1. Коя е темата на първия абзац на текста?
      а) Символика на среброто и златото;
      б) Магическата сила на благородния метал;
      в) Среброто в ритуалите на римските жреци;
      г) Символика на среброто.

2. Коя е темата на втори абзац на текста?
      а) Сребърна църковна утвар и украса на чудодейни икони; 
      б) Среброто – най-сигурното средство срещу демоните;
      в) Символика на среброто и златото;
      г) Среброто в ритуалите на римските жреци.

3. Коя е темата на третия абзац на текста?
      а) Магическата сила на среброто;
      б) Страстта - наречена „златна треска“;
      в) Трийсетте сребърника за предателя;
      г) Символика на среброто.

4. Коя е темата на четвъртия абзац на текста?
      а) Сребърен куршум срещу вещици и демони;
      б) Предпазните функции на сребърните амулети;
      в) Среброто в ритуалите на римските жреци;
      г) Среброто – символ на чистота и мъдрост.

5. Коя е темата на петия абзац на текста?
      а) Прозвището „сребърни езици“;
      б) Сребро или злато;
      в) Чародействата на среброто;
      г) Християнска символика на среброто.

6. Коя е основната тема на текста?
      а) Среброто – мит и реалност;
      б) Религиозното изкуство и среброто;
      в) Среброто – по-скъпо от златото;
      г) Среброто – символ на чистота и невинност.

7. С коя дума не може да бъде обяснен фразеологичният израз „сребърни езици“?
      а) мъдрост;
      б) сладкодумие;
      в) пророчество;
      г) мечта.

8. Какво означава фразеологичният израз „сребърна сватба“?
      а) Сватба, в която символите на брака – пръстените, са изработени от сребро;
      б) Сватба, в която по време на сватбеното тържество се сервира само в сребърни съдове;
      в) 25 години съвместен живот на съпружеската двойка от сключването на брака;
      г) Развод на съпрузите след 25 години съвместен живот.

9. Какво означава думата сребролюбие?
      а) любов към среброто;
      б) ламтеж за пари и богатство;
      в) стремеж да се притежава сребро;
      г) търсене на сребро.

10. Какъв е смисълът на думата осребрявам?
      а) Покривам някакъв предмет със слой от сребро;
      б) превръщам някакво платежно средство или документ в пари;
      в) купувам сребро;
      г) получавам в наследство сребърни ценности.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (11 .-14.)

11. Не е случаян (а) факта (б), че преди замесването на празничната гергьовска погача жените изстъргват (в) нощвите с сребърна (г) гривна или сребърна пара, за да съхранят чистотата на хляба.

12. В хрониките на някои духовни ордени се споменава за това, че среброто е най-благородния (а) метал, тъй като настроива (б) човека към аскетизъм, филосовски (в) размисли, помага за възпитанието (г) на душата.

13. В други источници (а) се говори, че среброто е по-скъпо от златото, защото е по малко (б). Навярно (в) по тази причина тамплиерите* се стараели да съберът (г) в своите хранилища колкото може повече сребро.

14. Среброто прави водата особенна (а), способна да се бори не само с демони, както е в митологията и фолклорът (б), но и с обикновените вируси. Учените са доказали, че вода, обогатена със сребърни йони, убива микробите и непозволява (в) на агресивната микрофлора (г) да се развива.

Речник: *тамплиери - рицари от религиозен орден, които посещават Божи гроб, за да го пазят, и при походите си натрупват огромно богатство

15. В кое изречение не е допусната граматическа грешка?
      а) Според преданията алхимиците, които опити били свързани с придобиване на злато, умирали бързо след откритието, а смъртта им била неясна и изпълнена със загадки.
      б) При съединяването на черна сяра „се зачева“ олово, което било наречено от Аристотел „прокажено злато“. 
      в) Създателите на белия прах, от когото се добивало сребро, продължавали да живеят и да търсят вълшебната рецепта за получаване на благородния метал.
      г) Алхимиците смятали среброто за най-чистия метал, в когото виждали олицетворение на девственото състояние на първичната материя (prima materia).

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? (16.-17.)

16.
      а) Рицарите йонити и хоспиталиери поставяли храната на болните в сребърни съдове, тъй като им били известни лечебните и дезинфекционни свойства на този благороден метал.
      б) Светената или по-скоро лечебната вода съдържа сребърни йони поради факта, че някои извори се появяват редом със сребърни находища или заровени сребърни съкровища.
      в) Днес частички сребро се прибавят и в козметичните, и в лечебните препарати, но най-любопитното е, че тънкото сребърно фолио, с което се покриват някои ястия е предназначено за ядене.
      г) Известна поговорка гласи: „Кажи ми какво обичаш: злато или сребро, за да ти кажа какви са проблемите и задачите ти.“

17.
      а) С помощта на среброто се изработват украшения, превърнати от ювелирната техника едва ли не в произведения на изкуството.
      б) Според ценителите на среброто то е царицата, олицетворяваща женското начало, размисъла, а златото е царят, т.е. мъжкото начало, властта.
      в) А съществува ли принципна разлика между тези, които носят сребро и онези, които предпочитат злато?
      г) Любовта към златото и среброто се обяснява не само с паричната им стойност, а със свойствата на тези метали, с енергетиката, която те носят.

18. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?
      а) Според астролозите, среброто предпазва от уроки, измама, кражба и в същото време не позволява да се извършват лоши постъпки.
      б) Дамите, работещи под началството на силен, авторитарен човек, обикновено обичат сребърни изделия, които им помагат, да се приспособят към суровия нрав на ръководителя.
      в) За да остане човек безпристрастен към материалните блага, да работи със словото, с музиката, с електричеството, да учителства и успешно да овладява базови знания също има нужда от сребро.
      г) Неслучайно подаряват сребърна лъжичка на детето, когато му поникне първото зъбче.

19. Кои от посочените части на речта не притежават граматическия признак род?
      а) съществителните имена;
      б) наречията;
      в) прилагателните имена;
      г) числителните редни имена.

20. Кои от посочените причастия не притежават граматическия признак род?
      а) сегашното деятелно причастие;
      б) миналото страдателно причастие;
      в) миналото свършено и миналото несвършено деятелно причастие;
      г) деепричастието.

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. г); 2. в); 3. а); 4. в); 5. г); 
6. а) - обхваща смисъла на всички задачи от 1 .-5.; 
7. г); 8. в); 9. б); 10. б); 
11. в), верните варианти: а) случаен; б) фактът; в) със сребърна; 
12. г), верните варианти: а) най-благородният; б) настройва; в) философски; 
13. в), верните варианти: а) източници; б) по-малко; г) съберат; 
14. г), верните варианти: а) особена; б) фолклора (след предлог не се пише пълен член); в) не позволява; 
15. б), верните варианти: а) Според преданията алхимиците, чиито опити били свързани с придобиване на злато, умирали бързо след откритието, смъртта им била неясна и изпълнена със загадки.; в) Създателите на белия прах, от който се добивало сребро, продължавали да живеят и да търсят вълшебната рецепта за получаване на благородния метал.; г) Алхимиците смятали среброто за най-чистия метал, в който виждали олицетворение на девственото състояние на първичната материя (prima materia).; 
16. в), прав. Днес частички сребро се прибавят и в козметичните, и в лечебните препарати, но най-любопитното е, че тънкото сребърно фолио, с което се покриват някои ястия, е предназначено за ядене.; 
17. в), прав. А съществува ли принципна разлика между тези, които носят сребро, и онези, които предпочитат злато?; 
18. г), верните варианти: а) Според астролозите среброто предпазва от уроки, измама, кражба и в същото време не позволява да се извършват лоши постъпки.; б) Дамите, работещи под началството на силен, авторитарен човек, обикновено обичат сребърни изделия, които им помагат да се приспособят към суровия нрав на ръководителя.; в) За да остане човек безпристрастен към материалните блага, да работи със словото, музиката, с електричеството, да учителства и успешно да овладява базови знания, има нужда от сребро.; 
19. б); 20. г).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave