Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-3.
          Хилядолетно дърво, хвърлящо нежна сянка върху най-древните цивилиции. Възлесто дърво с могъщи клони, чиито черни плодове са били пресовани и с маслото от тях са били коронясвани крале, освещавани храмове и култови предмети – маслината, символизира цялата мъдрост на античния свят. Родината на този уникален вид е Средиземноморието, но в своите завоевателни походи човекът е разпространил растителната култура в различни райони по света.
          Според легендата отглеждането на маслинови дървета е свързано с основаването на днешния град Атина. Жителите на областта Атика търсели име за новия си град. Боговете Посейдон и Атина Палада предложили собствените си имена. За да реши спора, Зевс заповядал двамата кандидати да се състезават, дарявайки по нещо на човечеството. Хората щели да преценят кой дар е по-ценен за тях. Посейдон ударил с тризъбеца си една скала и от нея излязъл великолепен кон, който можел да носи конник, да тегли колесница, изобщо бил незаменим в битките. Атина се навела над парче земя, докоснало го и изникнало дърво, което имало способността да храни хората, да цери раните им и никога не умирало. Маслината – защото това било дървото, чудодейно появило се от земята, била обявена за „най-полезния дар за човечеството“. Богиня Атина дала името си на града и била обявена за негова покровителка. Тя се погрижила да покрие всички околни хълмове с маслинови горички и помогнала на хората да изучат многобройните приложения на растението.

1. Коя е основната тема на текста?
      а) Маслината;
      б) Легенда за маслината;
      в) Историята на маслината;
      г) Маслинова гора.

2. Кое заглавие не отговаря на темата на текста?
      а) Легенда за маслината;
      б) Ритуалното растение;
      в) Чудодейното дърво;
      г) Най-полезният дар на човечеството.

3. Кое изречение смислово е най-близо до съдържанието на легендата и с него тя може да продължи?
      а) Маслината се появява в див вид преди 14 000 години.
      б) Признавайки свойствата на дървото, Зевс избрал маслиновата клонка за свой символ.
      в) Откриването на Новия свят предоставя на маслината нови територии.
      г) През VI век маслината струва на пазара 5 жълтици или с две повече от всички останали дръвчета.

4. Какво символизира маслината според информацията в изречението?
      Победителите на Олимпийските игри били окичвани с венци от маслинови клонки и дарявани с бъчви зехтин.
      а) дълголетие и надежда;
      б) мир;
      в) победа;
      г) вярност.

5. Коя дума е омоним на подчертаната в изречението?
      Според египетските легенди богиня Изида, съпруга на бог Озирис, притежавала дарбата да отглежда маслинови дръвчета и учела хората на това.
     а) талант;
     б) заложба;
     в) бездарие;
     г) способност.

6. Кой ред ще поставите на мястото на многоточията?
      От исторически източници …………………………………….., че листата на маслината имали …………………………… да спират ……………………………………… на ранените по бойните полета.
      а) знаеме; способността; кръвта;
      б) знаем; способноста; кръвта;
      в) знаеме; способността; кръфта;
      г) знаем; способността; кръвта.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (7.-10.)

7. От маслиновото дърво с плътна, тежка и твърда дървесина са били направени буздоганите (а) на Херкулес, а с кол от дървото Одисей успява (б) да срази циклопа в омировата (в) Одисея (г).

8. Някой (а) иследователи (б) сочат финикийците като първите, които са култивирали (в) разтението (г).

9. Римските легионери никога не пропускали да засадят маслини, жито и лози по-време (а) на воената (б) колонизация (в) и така създали основата на Средиземноморската (г) кухня.

10. Въпреки че маслината се настанява дори в Южна Африка и в Афстралия (а), все пак тя вирее най-добре (б) на родна почва и затова на средиземноморието (в) се падат 98 проценти (г) от нейното отглеждане.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (11 -12.)

11. Леглото на Одисей и Пенелопа било направено от маслиново дърво и в него не бил допуснат (а) нито един от претендентите (б) за трона на Итака по време на 20-годишните (в) странсвания (г) на митичния герой.

12. В музея (а) на маслината в Нион е изложено вкаменено (б) листо отпреди (в) 8000 години пр. Хр от нахотката (г) в Роквер, Франция.

13. Коя от грешките в подчертаните думи е граматическа?
      Опитни мореплаватели, те кръстосвали пристанишните (а) градове на Средиземно море и така допринесли за распространението (б) на вълшебното дърво, от които (в) плодове била добивана златна течнос (г) с несравним аромат.

14. Какъв съществен недостатък съдържа текстът?
      Още в античността маслиновото масло намерило широко приложение. От него се палят лампи в светите места, както и в домовете на простосмъртните. От клоните на легендарното дърво се вият венци, с които са посрещани героите на Гърция и Рим. С дървесината му се поддържат огньовете на олтарите в чест на боговете и преди всичко на Атина Палада.
      а) допуснати са правописни грешки;
      б) смесени са глаголни времена и наклонения;
      в) срещат се повторения на думи;
      г) нарушени са пунктуационни правила.

15. Кой ред е неподходящ за продължаване на изречението?
      В катедралата в Палермо, Сицилия, е запазена прекрасна мозайка,
      а) която изобразява Ной, държащ в ръката си гълъба на мира с маслинова клонка в човката си.
      б) която изобразява Ной, който държи в ръката си гълъба на мира с маслинова клонка в човката си.
      в) изобразяваща Ной, който държи в ръката си гълъба на мира с маслинова клонка в човката си.
      г) на която е изобразен Ной, държащ в ръката си гълъба на мира с маслинова клонка с човката си.

16. В кое изречение е допусната граматическа грешка?
      а) Гълъбът, когото Ной пуснал да търси земя, донесъл маслинова клонка в човката си.
      б) Маслиновата клонка, която носи в човката си гълъбът на мира, символизира надеждата за спасение след библейския потоп.
      в) Библейски символ на мира между Бог и хората, маслиновата клонка присъства в множество италиански фрески.
      г) Маслиновата клонка, чиято символика е известна от библейския мит, неизменно присъства в много празнични ритуали.

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      а) Колкото и назад да се връщаме в историята на Средиземноморието, маслината неизменно присъства като безмълвен наблюдател на развитието на човечеството.
      б) Археолозите са намерили на остров Крит амфори от 3 500 г. пр. Хр., поради което се смята, че там маслината за първи път е отглеждана в култивиран вид.
      в) Най-старият документ, в който се споменава за маслиновото дърво са глинени плочки, датиращи от 2500 г. пр. Хр.
      г) Върху глинените плочки са описани различни видове зехтин, начините за транспортиране на маслиновата течност и многобройните й приложения.

18. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
      а) Следи по стените на владетелски гробове, открити в Египет също свидетелстват за отглеждането на маслини в тази част на Северна Африка.
      б) Благодарение на качеството да се приспособява, маслината се разпространява из цялата гръко-римска империя.
      в) По цялото Средиземноморие могат да се срещнат хилядолетни маслинови дървета, а има и такива които са на възраст по няколко хиляди години.
      г) На испанските и португалските каравели се товарели бъчви с маслинови дръвчета за Калифорния, Мексико, Аржентина, Перу, Чили а по-късно дървото било разпространено в Южна Африка и Австралия.

19. В кой ред са допуснати грешки при пренасяне на думата?
      а) зех-тин, дър-во, от-глеждане, ва-яли;
      б) клон-ки, край-брежие, при-станище;
      в) средизе-мноморие, йони-йска, А-ти-на;
      г) стран-на, владе-ели, под-държали.

20. Кой ред съдържа съчинителни връзки?
      а) който, когото, чийто, за да, ако;
      б) защото, кой, кога, че, да, каква;
      в) ама, но, ту-ту, и, нито-нито, а;
      г) като, въпреки че, колкото, без да.

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. б); 2. б); 3. б); 4. в); 5. в); 6. г); 
7. б), верните варианти: а) боздуганите; 6) Омировата; г) „Одисея"; 
8. в), верните варианти: а) някои (форма за мн. число); б) изследователи; г) растението; 
9. в), верните варианти: а) по време (липсва сравнителна степен; по в случая не е частица, а предлог); б) военната; г) средиземноморската (прилагателното име с наставка -ски се пише с малка буква); 
10. б), верните варианти: а) Австралия; в) Средиземноморието (наименование на географски обект); г) 98 процента (бройна форма след число при нелица се пише с окончание – а).; 
11. г) – прав. странствания, проверка с думата странство; 
12. г) – прав. находка, проверка с думите находящ, ходя; 
13. в) – съгласуването става с притежателното местоимение чиито; а) пристанищните (проверка с думата пристанище); б) разпространението; г) течност; 
14. б) – глаголите в текста, които трябва да бъдат в едно и също време и наклонение, са следните: намерило, се палели, се виели, били посрещани, се поддържали (преизказно наклонение) или намира, се палят, се вият, се посрещат, се поддържат (изявително наклонение); 
15. б) – не бива две съподчинени изречения да се представят с една и съща подчинителна връзка; 
16. а) – прав. Гълъбът, който Ной пуснал да търси земя, донесъл маслиновата клонка в човката си. (формата когото се използва само при лица); 
17. в) – прав. Най-старият документ, в който се споменава за маслиновото дърво, са глинени плочки, датиращи от 2500 г. пр. Хр.; 
18. б), верните варианти: а) Следи по стените на владетелски гробове, открити в Египет, също свидетелстват за отглеждането на маслини в тази част на Северна Африка.; в) По цялото Средиземноморие могат да се срещнат хилядолетни маслинови дървета, а има и такива, които са на възраст по няколко хиляди години.; г) На испанските и португалските каравели се товарели бъчви с маслинови дръвчета за Калифорния, Мексико, Аржентина, Перу, Чили, а по-късно дървото било разпространено в Южна Африка и Австралия.; 
19. в) – прав. средизем-номорие – група от две сонорни съгласни се разделя; прав. йоний-ска – ако след й следва съгласна, й остава на горния ред; Ати-на – при пренасяне не може да се оставя буква сама на ред; 
20. в).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave