Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-5.
          Жабокът Кермит надживя създателя си. Забавната зелена кукла е вече на 50 години. Но героят на Хенсън е все така жизнен, енергичен и оптимистично настроен като току-що излюпила се... попова лъжичка.
          През 1996 г. Кермит стана доктор хонорис кауза на колежа в Саутхемптън и произнесе реч, в която се обяви за еколог. Жабокът е вече част и от колекцията на музея „Смитсониън“, а в университета на Мериленд се издига статуя на Кермит и неговия създател. На 15 ноември 2002 г. жабокът е обявен със звезда за 2208-та знаменитост в холивудската „Алея на славата“.
          А чуйте и предисторията. Кермит се ражда през 1955 г., когато Джим Хенсън вижда зеленото палто на майка си, захвърлено в боклука. Младежът, който изпитва особено увлечение по създаването на кукли, спасява захвърлената дреха и с помощта на две стари топки за пинг-понг, които използва за очи, изработва странно гущероподобно създание. Доволен от извършеното, Хенсън бърза да представи своя Кермит в телевизията. Дебютът на куклата се състои през есента на 1955 г. От този момент, та чак до ненавременната си смърт, Хенсън не отстъпва работата по задвижването и озвучаването на Кермит на друг. Куклата приема жабешка форма през 1956 г. и с този си вид е позната и на малките, и на големите любители на кукленото шоу.

1. Коя е основната тема на текста?
      а) Жабокът Кермит;
      б) Годишнината на жабока Кермит;
      в) Мъпет шоу;
      г) Историята на жабока Кермит.

2. Коя тема не е застъпена в текста?
      а) По пътя на славата;
      б) Новите ангажименти на Кермит;
      в) Жабокът Кермит на 50 години;
      г) Новият живот на палтото от боклука.

3. Какъв по вид е текстът?
      а) описание;
     б) повествование;
     в) разсъждение;
     г) смесен.

4. Каква композиционна роля изпълнява третият абзац на текста?
     а) на експозиция;
     б) на ретроспекция;
     в) на завръзка;
     г) на кулминация.

5. На какво се дължи популярността на жабока Кермит?
     а) на известността на създателя му;
     б) на факта, че той е кукла;
     в) на оригиналността на кукленото шоу;
     г) на любовта му към прасето Мис Пиги.

6. Какво се постига с включване на думи с различна стилова оцветеност в един контекст, илюстриран с изречението?
      Идеята е да се създаде шантаво телевизионно предаване на име „Мъпет шоу“, в което става дума за една абсолютно откачена театрална трупа.
      а) изказът става груб;
      б) нарушават се правилата на естетиката;
      в) информацията става забавна;
      г) нарушават се стилистичните правила.

7. Каква е по вид подчертаната дума според логиката на употребата й в двете изречения?
      След няколко отказа от американски телевизионни компании Хенсън приема предложението на английската A TV.
      Кермит е любимец на всички весели компании, решили да прекарат забавни мигове пред телевизионните екрани.

      а) омоним;
      б) синоним;
      в) омофон;
      г) омограф.

В кои от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (8.-10.)

8. На 9 май жабокът (а) навъртя приличните за претставител (б) на животинският (в) му вид 50 лазарника, но си остава все така обичан от свойте (г) почитатели.

9. Големия (а) пробив във професионалната (б) кариера на земноводното (в) обаче станал през 1971 г., когато Хенсън започнал въспитателното (г) предаване за малки деца „Улица Сезам".

10. Главен герой на серияла (а) е Голямото пиле, но Кермит прави впечатление (б) на публиката с изявите си като телевизионен репортер, който интервира (в) герои от децки (г) песнички.

В кои от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (11.-12.)

11. Оттогава (а) датира и първата реплика на героя (б), влязла в световния (в) фонд на златните лафове: „Хей, хо! Това е жабока (г) Кермит“.

12. Въпреки че „ Улица Сезам“ има феноминален (а) успех в САЩ и по света, в средата на 70-те (б) години Джим Харисън безуспешно (в) търси спонсор за следващия си проект (г).

13. Каква грешка е допусната в изречението?
      Хенсън заедно с екипа си натъпкват Кермит и другите мъпети в големи куфари и потеглят за Великобритания.
      а) лексикална;
      б) граматическа;
      в) правописна;
      г) пунктуационна.

14. В кое изречение е допусната граматическа грешка?
      а) Според легендата, когато пристигнал в Лондон, Хенсън и хората му с ентусиазъм започнали едно безкрайно парти.
      б) Когато пристигнали в Лондон, Хенсън заедно с хората си започнали с ентусиазъм едно безкрайно парти.
      в) Още с пристигането си в Лондон Хенсън с партньорите си започнал с ентусиазъм едно голямо парти.
      г) Веднага с пристигането си в Лондон трупата с ентусиазъм започнала едно безкрайно парти.

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      а) „Мъпет шоуто“ познава всички капризи на зрителската публика – от живия интерес, заразителния смях до крайното отрицание.
      б) Когато Кермит отново се появи на българския екран, ще гледате едно предаване, на което са се любували вашите баби и дядовци, та дори и бащите и майките ви.
      в) От 2004 година Кермит си има и нови собственици, защото компанията Walt Disney след дълги преговори най-сетне получи правата върху „Мъпет шоу“.
      г) На 50 години Кермит може да си позволи лукса да прави равносметки и да се чуди, дали пък славата не е убила любовта му с Мис Пиги.

16. Кой от направените изводи се отнася за известния хит на жабока Кермит?
      Не е лесно да бъдеш зелен,
      да си с цвета на листата всеки ден.
      Понякога мисля, че би било по-добре
      да съм червен, жълт или златен –
      нещо по-фантазе.

      а) Нека на другите да им е зле, а на мен дами е добре.
      б) Човек е винаги неудовлетворен от това, което има.
      в) Външната показност невинаги е доказателство за вътрешно съдържание.
      г) Човек се ражда с недостатъците си.

17. На какво се дължи хуморът в известния хит на Кермит?
      а) на притеснението на куклата, че е малко харесвана;
      б) на желанието на жабока за някаква промяна;
      в) на умението на Кермит да подбира цветове;
      г) на безгрижието, което демонстрира жабокът.

18. Какви пунктуационни знаци съдържа изречението?
      И изневиделица Кермит е претрупан с работа предстои му 15-месечно околосветско пътешествие заедно с останалите му събратя от шоуто ликът му краси пощенска марка тече подготовка за реалити шоу пуснат е на DVD нов филм за неговите приключения предстои заснемането на нови сериали с участието на филмови звезди скоро на пазара ще излезе книга за философията на Кермит и мъпетите въобще.
      а) четири пъти точка и запетая, две двоеточия;
      б) четири пъти точка и запетая, едно тире;
      в) пет пъти точка и запетая, едно двоеточие;
      г) шест пъти точка и запетая, едно тире.

19. Кое твърдение е вярно?
      а) Формообразуващи са морфемите, които се прибавят към корена.
      б) Словообразуващи са морфемите, които се прибавят към основата на думата.
      в) Окончанието и определителният член са словообразуващи морфеми.
      г) Представката и наставката са словообразуващи морфеми.

20. В кой ред е посочена основата на думата?
      а) пре-игравам;
      б) преигра-вам;
      в) пре-игра-вам;
      г) преиграва-м.

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. б); 2. б); 3. а); 4. б); 
5. в), забележка: а) не е отговор на въпроса, защото популярността на Хенсън се дължи на неговото куклено шоу; 
6. в); 
7. а) - Омонимите са думи, които звучат и се пишат еднакво, но означават различни неща; омографите са думи, които означават различни неща, произнасят се различно, но се пишат еднакво; омофоните са думи, които се произнасят еднакво, но се пишат различно и означават различни неща; синонимите са думи и изрази, които се пишат различно, но са близки по значение.; 
8. а), верните варианти: б) представител; в) на животинския; г) своите; 
9. в), верните варианти: а) големият; б) в професионалната; г) възпитателното; 
10. б), верните варианти: а) сериала; в) интервюира; г) детски; 
11. г) - прав. жабокът (съществителното е част от съставно именно сказуемо); 
12. а) - прав. феноменален;
13.б)- прав. Хенсън заедно с екипа си натъпква Кермит и другите мъпети в големи куфари и потегля за Великобритания (може да направите проверка по следния начин: Заедно с екипа си Хенсън натъпква ...и т.н.).; 
14. б) - прав. Когато пристигнали в Лондон, Хенсън заедно с хората си започнал с ентусиазъм едно безкрайно парти.;
15. г) - прав. На 50 години Кермит може да си позволи лукса да прави равносметки и да се чуди дали пък славата не е убила любовта му към Мис Пиги.;
16. б); 17. б); 
18. в) – прав. И изневиделица Кермит е претрупан с работа: предстои му 15-месечно околосветско пътешествие заедно с останалите му събратя от шоуто; ликът му краси пощенска марка; тече подготовка за реалити шоу; пуснат е на DVD нов филм за неговите приключения; предстои заснемането на нови сериали с участието на филмови звезди; скоро на пазара ще излезе книга за философията на Кермит и мъпетите въобще.;
19. г); 20. г).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave