Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-4
          „Шахматът* е пробен камък на интелекта“, твърди Гьоте. Една от най-древните игри в света, той е едновременно наука, изкуство и спорт. Тръпка и магия, под чиято власт са 450 милиона почитатели на белите и черните фигури. Той стимулира паметта, развива интелекта, творческата фантазия, способността да се анализира и мисли рационално и да се вземат правилни решения. Изгражда характера, укрепва психиката, калява волята. Учи на дисциплина, спазване на правилата и уважаване на противника.
          Кога точно се е появил и кой гениален ум го е измислил, не може да се каже категорично. По всяка вероятност играта е била позната в някои области на Индия още през I век. За пръв път се споменава през 630 г. в хроника от град Канаудж в северната част на страната. Векове по-късно в този район са открити теракотни фигурки на воини, ездачи и бронирани слонове. Немската индоложка Ренате Сиед твърди, че катуранга – така се нарича шахът на санскрит** – е  резултат от разиграването на военни ситуации върху пясъчник. Движението на шахматните фигури и днес напомня позиционирането на индийските армии. Според друга версия в полза на индийския произход на играта, шахът е изобретен от брамина Сиса. Но има и други хипотези. Философът Ксерес я измислил, за да поучи населението на Вавилон, твърди една от тях. С тази игра Паламед искал да убие времето при десетгодишната обсада на Троя и да научи гръцките войници на търпение и тактика, гласи друга. Сред претендентите за първооткривателство е и Китай. Независимо чия е била гениалната идея, шахът очарова не един владетел и не един народ.
          Речник: *шахмат – думата буквално означава „царят е мъртъв“: от персийската дума шах – цар, и арабската мат – мъртъв; **санскрит – староиндийски; мъртъв език, на който е написана древната и средновековната индуска литература.

1. Коя е основната тема на текста?
      а) Изказването на Гьоте за шахмата
      б) Въздействието на шахмата върху човека
      в) История на шахмата
      г) Значение на играта и първи сведения за шахмата

2. Кое е най-приемливото заглавие на текста?
      а) Шахматът – пробен камък на интелекта
      б) Невероятен дар от древността
      в) Игра за вундеркини
      г) Развлечение за пълководци

3. Какво означава думата хипотеза?
      а) измислица;
      б) предположение;
      в) въображение;
      г) фантазия.

4. Къде според логиката на текста е открит шахматът?
      а) в Индия;
      б) в Гърция;
      в) неизвестно къде;
      г) в Китай.

5. Кой ред е най-близък до смисъла на подчертаните думи в изречението?
Необичайното разпространение на шаха като игра в Персия през VII век поражда въпроса дали това е занимание само за интелектуалния елит на обществото.
      а) развлечение, състезание;
      б) забавление, развлечение;
      в) спорт, състезание;
      г) удоволствие, работа.

6. Кой е най-близкият синоним на подчертаната дума в изречението?
Археологическите данни показват, че шахът, преди да придобие игрови характер, е възникнал като имитация на военни действия между две враждуващи сили.
      а) фалшификация;
      б) копие;
      в) подражание;
      г) възпроизвеждане.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (7.-9.)

7. Напоследак (а) се наблюдава една устремна тенденция (б) възрастта (а) на шахматните виртуози (г) непрекъснато намалява.

8. Днес 12-годишни (а) хлапаци играят на професионално ниво и имат дързоста (б) да съперничат на най-добрите (в) благодарение на компютризацията (г).

9. Шахматните програми придават на играта нови измерения, постояно (а) променят стратегията (б) на упражняващите (в) се и ги правят по-маневрени (г).

10. В коя от подчертаните думи е допусната граматическа грешка?
Базата данни (a) Chess Base съдържат (б) 2,7 млн. партии (в), изградени от световни корифеи (г).

В кои думи не е допусната правописна грешка? (11 .-14.)

11. Гросмайстори (а) тренират и мерят сили с най-мощни компютри. Думата си казва и Интернет (б), където шахмата (в) е най-пуполярната (г) игра.

12. Торнири (а) на най-високо ниво могът (б) да бъдат следени пряко, а извесни (в) треньори (г) дават уроци по мрежата на другия край на света.

13. Организират се виртуални (а) състезания в реално време. Благодарение на най-новите технологий (б) шаха (в) е любима игра и на астронафтите (г).

14. Когато руснаците излизат за пръв път в Космоса (а), стимолирали (б) мозачната (в) си дейност с шахматни партии с противници от Центара (г) за контрол на полетите долу на Земята.

15. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      а) Изследователите, за които „индийската следа“ е най-достоверна проследяват пренасянето на играта в Персия и в останалата част на света.
      б) Търсейки мир през 565 година владетелят Сарваварман от династията Маукхари възложил на свои пратеници да отнесат дарове на персийския му „колега“ Кусрау Ануширван.
      в) За да спечели благоволението на персиеца Сарваварман той изпратил хиляда камили, натоварени със злато, мускус*, тамян, коприна и мечове.
      г) Специален подарък била новата игра – 32 фигури от зелен смарагд и червен рубин в комплект с традиционната дъска, в случая скъпоценната „астапада“.
Речник: мускус – силно миризливо вещество, отделяно от жлезите на някои животни или от растения, което се използва в парфюмерията.

16. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      а) Но сред поданиците му шахматът станал толкова популярен, че се налага естественото им разделение според това, дали умеят или не да играят и на какво ниво.
      б) Когато арабите завладяват Персия, една от интелектуалните им придобивки е стратегическата игра.
      в) Техният принос е, че създават правилата и я разпространяват в Европа – първо в Испания, а оттам и в останалата част на континента.
      г) Отначало приеман за игра на аристокрацията шахматът става все по-масово увлечение.

17. Кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно?
      а) Тъй като липсвало упътване, владетелят натоварил мъдреца Вацургмир да разгадае играта.
      б) Мъдрият персиец установил, че играта е направена по образец на военните правила.
      в) Дали самият Ануширван е сядал някога пред дъската, не е известно.
      г) Новата игра будела любопитството на древните персийци, които станали нейни ревностни почитатели.

18. С прибавянето на кой ред изречението ще стане сложно смесено?
Първото дете чудо в шахмата е кубинецът Хосе Раул Капабланка, …………………………………………….
      а) който е световен шампион от 1912 до 1927 г. и е несъмнен лидер в играта.
      б) който се научил да играе още 4-годишен, без предварително да е обучаван.
      в) който разбрал правилата, гледайки как баща му играе с приятели.
      г) който никога не е изучавал систематично играта, въпреки че става световен шампион.

19. Какво изучава морфологията като дял от граматиката?
      а) думите като части на изреченията;
      б) думите като части на речта, строежа и формите им и граматическите им значения;
      в) произхода на думите, значението им, класификацията им и т.н.;
      г) звуковия състав на думите.

20. На коя дума е направен морфемен разбор чрез схемата?


      а) шампионът;
      б) шахматен;
      в) състезател;
      г) шахматната.

 

 

ОТГОВОРИ:
1. г) – текстът не е тематично еднороден; 
2. б) – отговорът обхваща двете теми; 
3. б); 4. в); 5. б); 6. в); 
7. а) – прав. напоследък; 
8. б) – прав. дързостта; 
9. а) – прав. постоянно; 
10. б) – прав. Базата данни Chess Base съдържа 2,7 млн. партии, изградени от световни корифеи, (сказуемото е в eд. ч., съгласува се с подлога базата, а не с думата данни); 
11. а), верните варианти: б) интернет (думата се пише с малка буква); в) шахматът (думата е в позиция на подлог, открива се със замяна с местоимението той); г) най-популярната; 
12. г), верните варианти: а) турнири; б) могат; в) известни; 
13. а), верните варианти: б) технологии; в) шахът; г) астронавтите; 
14. а), верните варианти: б) стимулирали; в) мозъчната; г) Центъра; 
15. г), верните варианти: а) Изследователите, за които „индийската следа“ е най-достоверна, проследяват пренасянето на играта в Персия и в останалата част на света.; б) Търсейки мир през 565 година, владетелят Сарваварман от династията Маукхари възложил на свои пратеници да отнесат дарове на персийския му „колега“ Кусрау Ануширван.; в) За да спечели благоволението на персиеца Сарваварман, той изпратил хиляда камили, натоварени със злато, мускус, тамян, коприна и мечове.; 
16. г) – прав. Отначало приеман за игра на аристокрацията, шахматът става все по-масово увлечение.;
17. в) – Проверка можем да направим по следния начин: правим изречението просто, като превръщаме сказуемото на подчиненото изречение в отглаголно съществително: Сядането пред дъската на самия Ануширван не е известно. Ясно е, че подчертаната дума е подлог, което
ни показва, че изречението е сложно съставно с подчинено подложно).; 
18. а); 19. б); 
20. г) – думата се състои от два корена – шах + мат, наставка –н, окончание –а и член –та.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave