Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 


Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-4.
          Наричат огнения рубин „крал на скъпоценните камъни“. Получил е своето название от латинското „рубеус“ – червен. Неговият цвят трепти като слънцето на любовта и надеждата за едни и като кървава комета – за други. Този камък е ален като кръвта на човека и като изгрева на настъпващия ден. Спада към групата на благородните камъни от най-висша класа, където заедно с изумруда и диаманта заема едно от първите места. По блясък, способност да пречупва светлината и дисперсия* той действително отстъпва на диамантите, но нито един скъпоценен камък не може да се сравни по цвят с огнено-червения рубин.
          Символ на кралската власт, рубинът е един от най-предпочитаните скъпоценни камъни, с които се украсяват жезълът, скиптърът и короната на владетеля. Не по-малка популярност камъкът има като украса на религиозни символи и атрибути.
          Спецификата на този високо ценен скъпоценен камък се определя от разнообразната му цветова гама – от тъмночервено през розово, виолетово до искрящо червено, чиито най-ценни екземпляри са наречени „гълъбова кръв“. Блясъкът на благородния камък навява мисълта за неугасващ пламък, горящ в него.
          Рубинът усилва светлината, т.е. излъчва повече от това, което получава. При приложението му в лазерната техника се има предвид фактът, че кристалът отдава на светлинния поток част от своята енергия, благодарение на което излъчваната светлина е с голяма мощност. Така че, ако върху него се пусне поток светлина, то тя не само не се поглъща от кристала, а излиза от него като мълния. Импулсивната мощност на рубиновите лазери вече достига милиарди вата. Когато за пръв път бил използван лазерният лъч, един френски учен казал, че „този опит може да се сравни с бърз изстрел в окото на муха от разстояние пет километра, в момент, когато тя лети със скорост сто километра в час“.
Речник – дисперсия*: физ. разпръсване на светлинните лъчи, причинено от нееднаквото пречупване на различните цветове при преминаване през едно вещество.

1. Коя от посочените теми НЕ е застъпена в текста?
      а) Кралят на скъпоценните камъни
      б) Символът на кралската власт
      в) Най-скъпият талисман на света
      г) Импулсивната мощност на рубиновите лазери

2. С помощта на какви компоненти на текста се осъществява връзката между отделните абзаци?
      а) повторения и синтактични синоними;
      б) синтактични синоними;
      в) пароними и антоними;
      г) синтактични антоними.

3. Кое твърдение присъства в текста?
      а) Тъй като наричат рубина „крал на скъпоценните камъни“, той е по-скъп от диаманта.
      б) Символ на кралската власт, рубинът с идеално червен цвят се нарича „синя кръв“.
      в) Блясъкът на благородния камък навява мисълта за неугасващ пламък, горящ в него.
      г) Рубинът не трябва да се крие, защото според преданието ще се види дори и под дрехата на този, който го носи.

4. Кое твърдение НЕ обяснява използването на рубина при лазерите?
      а) Той усилва светлината, т.е. излъчва повече от това, което получава.
      б) Някои рубини притежават изключително красив ефект на шестлъчевата преливаща звезда, т. нар. астеризъм.
      в) Кристалът отдава на светлинния поток част от своята енергия, благодарение на което излъчваната светлина е с голяма мощност.
      г) Ако върху него се пусне поток светлина, то тя не само не се поглъща от кристала, а излиза от него като мълния.

5. Кой ред съдържа синонима на подчертаната дума в изречението?
      Сега рубините са много по-редки от диамантите.
      а) по-особени;
      б) по-дефицитни;
      в) по-необикновени;
      г) по-необичайни.

6. Кой ред съдържа антоними?
      а) скъпоценен – изключителен;
      б) светлина – лъч;
      в) потъмняване – изсветляване;
      г) рубин – корунт.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка? (7.-10.)

7. В трактатът (а) на сър Джон Мандевил от XIV в. се говори за рубина като за талисман, поради което притежателя (б) му винаги ще живее в мир и съгласие с хората, никога няма да се лиши от своето положение и богатство, а камъкът (в) ще пази него, блиските (г) му, къщата, двора, магазина.

8. Смятало се, че рубина (а) помага на човек да сложи в ред чуствата (б) си и да се оттърси (в) от лошите мисли, а способността (г) му да бледнее се възприема като предупреждение за опасност.

9. Древните египтени (а) вярвали, че рубинът (б) одължава (в) живота, подържа (г) самочувствието, предпазва от магии и лекува болести.

10. На изток (а) всички признават рубинът (б) за талисман, а индийците (в) го наричат „ратнарадж“ – цар на самоцветите, крал на скъпоцените (г) камъни.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (11.-12.)

11. Китайските хироманти и досега по него претсказват (а) бъдещето, а много други народи смятат (б), че рубинът (в) предпазва човека от врагове, прави ни любими и уважавани, носи късмет, покровителства (г) влюбените.

12. Носенето на рубина е условие за весел нрав и спокойствие на душата, той овладява (а) гнева, прогонва страхът (б), дарява състрадание (в) и добросърдечност, възбужда потребността (г) от знания, засилва въображението.

13. Кой от редовете съдържа правилното подреждане на изреченията, за да се образува свързан и завършен текст?
      I. И тъй като вярвал в преданията, че го грози нещастие, побързал да свали пръстена с рубина и да го скрие в едно чекмедже.
      II. Един от най-известните бижутери, Йохан Спенерс, който мимоходом погледнал камъка на пръстена си, открил, че е без всякакъв блясък и е потъмнял.
      III. След две седмици един от синовете му умрял, но след изваждането на пръстена камъкът пак блестял.
      IV. И понеже историята с потъмняването се повторила, бижутерът изследвал рубина и доказал, че промяната на цвета се дължи на попадналата между камъка и обкова вода.
      а) I, II, III, IV;
      б) II, I, III, IV;
      в) II, III, IV, I;
      г) IV, III, I, II.

В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка? (14.-16.)

14.    
      а) Червените камъни се добиват в планините на Афганистан по десния бряг на река Пяндж, в подземните варовикови скали на Кух-и-Лал и високо по върховете на Памир.
      б) Родината на червения камък с най-високо качество е Югоизточна Азия като в Бирма и Камбоджа се намират най-ценните разновидности.
      в) Тъмночервеният оттенък е характерен за тайландските рубини, а розовият – за тези които се намират на остров Шри Ланка.
      г) Най-ценният рубин „синя кръв“ има идеално червен цвят и вълшебно, пулсиращо сияние в спектъра на ултравиолетовите лъчи.

15.    
      а) Явлението астеризъм, което придава изключителен ефект на някои рубини, се заключава в това, че на шлифования камък при осветяване много добре се вижда шестлъчева преливаща звезда.
      б) Причина за астеризма са дребни иглени образувания закономерно ориентирани в кристала на рубина.
      в) Отразяването на светлината от тези образувания дава ефекта на светлата звезда в която е отразено великолепието на природата.
      г) Според преданието рубинът на Екатерина Арагонска изсветлял когато загубила благоразположението на Хенри VIII.

16.    
      а) За пръв път за „Рубина на Черния принц“ се споменава през 1367 година когато се намирал в съкровищницата на краля на Гоанада.
      б) В една от битките, които водели испанците с Гранада рубинът попаднал в техни ръце.
      в) Той бил подарен от дон Педро на сина на английския крал Едуард III, известен като Черния принц, който се притекъл на помощ на испанците.
      г) От благодарност за този жест му подарили рубина който започнал да носи неговото име.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? (17.-18.)

17.    
      а) Шлем, украсен с този скъпоценен камък, в победния бой при Ахинкорд спасил живота пък на крал Хенри V.
      б) „Рубинът на Черния принц“, който притежава неправилна форма и дължина 5 см, има дълга и интересна история.
      в) „Рубинът на Тимур“, известен на Изток в продължение на 600 години под името „Джирахи-Алам“ е бил присвоен от прославения владетел Тимур, а по-късно се превърнал в още една скъпоценност на британската корона.
      г) Друг от най-големите камъни – 250-каратов, се намира в Пражкия катедрален събор; смятаният за най-добър и най-едър звездообразен рубин в света – „Розериве“, е в Националната колекция на САЩ: рубинът „Делон“ – 100-каратов, се пази в Американския музей по естествена история.

18.    
      а) Мощният рубинен лазерен лъч достига до Луната и другите планети, следи космическите полети и спътниците.
      б) Първият успешно действащ рубинен лазер е създаден през 1960 година, след което негови заместители стават кристалите на флорита, граната, галия, арсенида и други минерали.
      в) След като през 1904 година френският химик Л. Вернерл успешно синтезира рубин и сапфир, сега в много швейцарски, британски, американски и руски фирми се получава корунд.
      г) Изкуственият корунд, който може да се различи от природния камък само с помощта на много точни оптически прибори и преди всичко чрез рентгеноструктурен анализ широко се използва в техниката.

19. Кои думи не са еднородни части в изречението?
      а) които са една и съща част на речта;
      б) които са две и повече сказуеми, свързани съчинително;
      в) които са свързани със съчинителна връзка;
      г) които са една и съща част на изречението.

20. Кое изречение съдържа еднородни части?
      а) Кръстоносците носели рубини в походите като залог за любовта и верността, тъй като прочутият камък съдържа много позитивна енергия.
      б) Рубинът отдавна е почитан в Русия – неслучайно руските царе от времето на Владимир Мономах навсякъде търсели червения камък.
      в) Държавната корона на Великобритания, изработена през 1838 година за кралица Виктория, е украсена само с един грамаден рубин и 2874 брилянта.
      г) Едни от най-знаменитите червени камъни е „Рубинът на Черния принц“, смятан за най-скъпоценния сред съкровищата на британската корона.

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. в); 2. а); 3. б); 4. б); 5. б); 6. в); 
7. в), верните варианти: а) трактата; б) притежателят; г) близките; 
8. г), верните варианти: а) рубинът; б) чувствата; в) отърси; 
9. б), верните варианти: а) египтяни; в) удължава г) поддържа; 
10, в), верните варианти: а) Изток; б) рубина; г) скъпоценните; 
11. а) – предсказват; 
12. б) – страха; 
13. б); 
14. г), верните варианти: а) Червените камъни се добиват в планините на Афганистан, по десния бряг на река Пяндж, в подземните варовикови скали на Кух-и-Лал и високо по върховете на Памир.; б) Родината на червения камък с най-високо качество е Югоизточна Азия, като в Бирма и Камбоджа се намират най-ценните разновидности.; в) Тъмночервеният оттенък е характерен за тайландските рубини, а розовият – за тези, които се намират на остров Шри Ланка.; 
15. а), верните варианти: б) Причина за астеризма са дребни иглени образувания, закономерно ориентирани в кристала на рубина.; в) Отразяването на светлината от тези образувания дава ефекта на светлата звезда, в която е отразено великолепието на природата.; г) Според преданието рубинът на Екатерина Арагонска изсветлял, когато загубила благоразположението на Хенри VIII.; 
16. в), верните варианти: а) За пръв път за „Рубина на Черния принц“ се споменава през 1367 година, когато се намирал в съкровищницата на краля на Гранада.; б) В една от битките, които водели испанците с Гранада, рубинът попаднал в техни ръце.; г) От благодарност за този жест му подарили рубина, който започнал да носи неговото име.;
17. в) – прав. „Рубинът на Тимур“, известен на Изток в продължение на 600 години под името „Джирахи-Алам“, е бил присвоен от прославения владетел Тимур, а по-късно се превръща в още една скъпоценност на британската корона.; 
18. г) – прав. Изкуственият корунд, който може да се различи от природния камък само с помощта на много точни оптически прибори и преди всичко чрез рентгеноструктурен анализ, широко се използва в техниката.; 
19. б); 20. а).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave