Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 


Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-4.
          Когато предадоха Христос на евреите да го мъчат и да го ругаят, след всичкото зло, което му сториха, някои го замерваха с неварени яйца. Те се строшаваха о главата на мъченика и течаха по лицето и тялото му.
          Откогато възкръсна Христос, след като го свалиха от кръста, яйцата били благословени да се боядисват червени като кръвта му, да се дават един другиму на Великден и хората да се поздравяват с думите „Христос воскресе!“
          Някои разказват, че когато възкръснал Христос, едни жени, които отивали на пазар в Йерусалим да продават яйца, били спрени от други жени, идващи от Йерусалим. Те разказали, че Христос е възкръснал, но жените, тръгнали към пазара, не повярвали и рекли:
          – Когато се боядисат яйцата от кошниците, тогава и Христос от умрелите ще възкръсне.
          И – о, чудо голямо – начаса яйцата почервенели. Оттогава се разказва какво е станало. 
          А и още се говори: както възкръсва яйцето, когато се излюпи, така и Христос е възкръснал.

1. Какъв е текстът по начин на разказване?
      а) автентичен;
      б) буквално предаден;
      в) обработен;
      г) осъвременен изцяло.

2. Какъв е жанрът на текста?
      а) битова приказка;
      б) сказание;
      в) религиозна легенда;
      г) апокриф*.
      Речник: *апокриф – тайна богомилска книжнина

3. Кое е най-точното заглавие на текста:
      а) Възкръсването на яйцето
      б) Защо се боядисват червени яйца?
      в) Мъченията на Иисус Христос
      г) Възкръсването на Христос

4. Коя е основната поука от текста?
      а) Човек не трябва да причинява зло на ближния си.
      б) Едно чудо може да се докаже само с друго чудо.
      в) Яйцата са червени като кръвта на мъченика.
      г) Жените олицетворяват Света Богородица.

5. Кой от синонимите е най-неудачен за заместване на подчертаната дума в изречението?
      Отдавна съществува философската дилема за първичността на света – кокошката или яйцето, яйцето или кокошката.
      а) началото;
      б) примитивността;
      в) непреходността;
      г) основното в.

6. Какво означава фразеологичният израз нося си кръста?
      а) изключително набожен съм;
      б) търпя безропотно мъките и страданията, отредени ми от съдбата;
      в) обхванат съм от безпределна мъка;
      г) съобразявам се с волята на по-силния.

7. Какво означава фразеологичният израз Колумбово яйце!
      а) Яйце, предпочитано от Колумб като ежедневен деликатес.
      б) Остроумно и елегантно решение на труден проблем – веднъж намерено, то се струва просто и ясно на останалите.
      в) Наименование на плавателен съд.
      г) Нагледно хрумване според анекдот за Колумб, чрез което той решил труден проблем – закрепил изправено яйце, като го счупил от едната страна.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна или граматична грешка? (8.-10.)

8. Космическото яйце, който (а) символ е сферата, означава принципа (б) на живота; неопределена цялост; (в) кълна (в) на всеобщото сътворение, първичния матриархален свят на хаоса; великия кръговрат, съдържащ Вселената; скрития (г) произход и тайната на битието.

9. Космическото яйце е още символ на космическото време и пространство; началото; отробата (а); цялото загадъчно съществуване (б); прародителите; състоянието на единството на противоположностите (в); органичната материя в инертно състояние; възкресение (г)...

10. Неслучайно (а) в тълкуването б) на християнската религия яйцето означава възкресение, повторно (в) сътворение; непорочно раждане; надежда – символика, която се среща в много други религиозни претстави (г).

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка? (11 .-13.)

11. Велик ден (а) е най-големия (б) пролетен християнски празник – Възкресение Христово, който е подвижен – чества се през периода от 4. IV. до 8. V. взависимост (в) от пролетното равноденствие (г) и първото пролетно пълнолуние.

12. Неделният ден Вазкресение (а) в същност (б) е заключителния (в) празничен ден на цяла поредица от по-малки празници, народни обичаи и игри, чието начало се поставя със Сирни заговезни (г).

13. Независимо от прикрепеноста (а) си към християнския календар, всички обичаи и обреди от Великденския празничен комплекс (б), обхващаш (в) около 40-дневен период, са натоварени с множество реликти**, имащи езически, религиозномитологичен (г) характер.
Речник: **реликти – остатъци, останки

В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? (14.-16.)

14.    
      а) Иисус се препъваше под тежестта на кръста, понесъл го на изранените си рамене докато се строполи и не можа да стане.
      б) Войниците заповядаха на Симон, който се завръщаше от нивата и не знаеше какво се беше случило да носи кръста.
      в) Когато стигнаха до Голгота, войниците накараха Иисус да легне на кръста и приковаха ръцете и краката му.
      г) Според библейския текст Иисус умира в 3 часа следобед на Разпети петък и понеже в събота бил празникът Пасха евреите помолиха Пилат да разреши да се снеме тялото му от кръста.

15.    
      a) Гробът, в който поставиха Христос беше наскоро изсечен в скалата от Йосиф в очакване на собственото си погребение.
      б) След първата нощ, спомняйки си думите на Иисус, че след три дни ще възкръсне, първосвещениците и фарисеите поискаха от Пилат да поставят денонощна стража.
      в) След превалянето на нощта Мария Магдалена и Мария – майката на Иаков както и Саломия отидоха до гроба да намажат с благовонни масла тялото, за което преди не бяха им дали време.
      г) Тогава от небето слезе един ангел Господен отмести камъка от отвора на гробницата и тихо седна на него.

16.    
      а) Стражата получи нареждане от свещениците да не говори за възкръсването на Иисус, а да казва, че през нощта са идвали учениците му които са откраднали тялото.
      б) Жените, които бяха с Мария Магдалена съзряха, че не са сами до гроба, а отдясно видяха, че седи един млад мъж с ослепително бели одежди като сняг, от които струи светлина.
      в) След думите на ангела жените отново погледнаха гроба и видяха само лененото платно, с което беше увито тялото на Иисус.
      г) Иисус се срещна с учениците, на които им трябваше много време, за да повярват в чудото възкресението на Христос.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? (17.-18.)

17.    
      а) Водата, с която се приготвят растителните бои, е мълчана налята от три места и донесена в навечерието от чисто момиче.
      б) След като най-старата жена в дома запали свещ, се прекръства три пъти, преди да я постави пред иконата, боядисва първото яйце с червена боя и с него намазва, правейки кръстен знак, бузките на децата, за да са бели и червени.
      в) Първото червено яйце се слага пред иконата и стои до следващия Великден, а старото яйце от миналата година се счупва.
      г) Ако яйцето е пълно, ще е пълна къщата с всичко хубаво, ако е развалено и мирише – лоши неща ще се случат.

18.    
      а) Когато по-късно се налага различното оцветяване, в т.ч. и писане (рисуване), първото боядисано яйце на Велики четвъртък задължително е червено, наред с изискванията да е снесено същия ден от черна кокошка.
      б) На червеното яйце се възлагат различни функции – например на следващия Велики четвъртък го използват като цяр, изнасят го навън за отпъждане на градоносен облак или го поставят при бубите да ги пази от уроки.
      в) Някъде, като отговеят с червеното яйце залепват с говежда тор черупката му над вратата на дома и обора или с тази черупка правят шапка на Герман в едноименния обичай за дъжд.
      г) Известен обичай е и заравянето на яйцето по Гергьовден в нивата, за да носи дъжда и да пази от град, като в някои краища това яйце или няколко яйца биват изнасяни на двора – „да ги види слънцето“.

19. В кое словосъчетание думите са свързани чрез прилагане?
      а) върба за Връбница;
      б) червено яйце; 
      в) билка великденче;
      г) кравай за Великден.

20. Каква е по вид думата „Христос"?
      а) фамилно име;
      б) лично име;
      в) прякор;
      г) прозвище.

 

 


ОТГОВОРИ
1. в) – защото не се усеща диалектът, на който е създаден; 
2. в); 3. б); 4. б); 5. б); 6. б); 7. б); 
8. а) – прав. чийто; 
9. а) – прав. утробата; 
10. г) – прав. представи; 
11. г), верните варианти: а) Великден; б) най-големият; в) в зависимост; 
12. г), верните варианти: а) Възкресение; б) всъщност; в) е заключителният;
13. б), верните варианти: а) прикрепеността; в) обхващащ; г) религиозно-митологичен; 
14. в), верните варианти: а) Иисус се препъваше под тежестта на кръста, понесъл го на изранените си рамене, докато се строполи и не можа да стане.; б) Войниците заповядаха на
Симон, който се завръщаше от нивата и не знаеше какво се беше случило, да носи кръста.; г) Според библейския текст Иисус умира в 3 часа следобед на Разпети петък и понеже в събота бил празникът Пасха, евреите помолиха Пилат да разреши да се снеме тялото му от кръста.; 
15. б), верните варианти: а) Гробът, в който поставиха Христос, беше наскоро изсечен в скалата от Йосиф в очакване на собственото си погребение.; в) След превалянето на нощта Мария Магдалена и Мария – майката на Иаков, както и Саломия отидоха до гроба да намажат с благовонни масла тялото, за което преди не бяха им дали време.; г) Тогава от небето слезе един ангел Господен, отмести камъка от отвора на гробницата и тихо седна на него.; 
16. в), верните варианти: а) Стражата получи нареждане от свещениците да не говори за възкръсването на Иисус, а да казва, че през нощта са идвали учениците му, които са откраднали тялото.; б) Жените, които бяха с Мария Магдалена, съзряха, че не са сами до гроба, а отдясно видяха, че седи един млад мъж с ослепително бели одежди като сняг, от които струи светлина.; г) Иисус се срещна с учениците, на които им трябваше много време, за да повярват в чудото – възкресението на Христос.;
17. а) – прав. Водата, с която се приготвят растителните бои, е мълчана, налята от три места и донесена в навечерието от чисто момиче.; 
18. в) – прав. Някъде, като отговеят с червеното яйце, залепват с говежда тор черупката му над вратата на дома и обора или с тази черупка правят шапка на Герман в едноименния обичай за дъжд.; 
19. в); 
20. г) – от гръцки „благ, добър, честен“.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave