Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас


Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-3.
          Приемаме я като част от градския пейзаж, въпреки че напоследък я виждаме по-рядко. Както в цяла Европа, така и в София тя е останала на малко места. Рекламните агенции отдавна използват стените на жилищните блокове за своите огромни плакати, появяват се билбордовете, автобусните спирки и тези на метрото също влизат в употреба като подходящо място за разпъване на рекламни съобщения, дори градският транспорт изпълнява тази атрактивна роля. Да не говорим за електронните реклами. Но въпреки всички нововъведения, в епохата на компютрите рекламната колона не изчезна.
          Идеята за създаването на колоната през 1854 г. година идва на немския печатар Ернст Литфас по време на едно посещение в Лондон. Туристът е впечатлен от факта, че стените на къщите в целия град са покрити с обяви и с различни съобщения. И Литфас проявява същността си на прусак, т.е. на любител на реда. Печатарят решава, че гледката би била съвсем друга, ако всички тия цветни листчета бъдат събрани на едно място. Така няма да се загрозява елегантната архитектура и ще се улесни размяната на информация.
          И до днес в Германия рекламната колона се казва „Литфасзойле“, което ще рече колоната на Литфас. Нейният създател още приживе е бил наречен кралят на рекламата.

1. Коя е основната тема в текста?
      а) Приумиците на рекламните компании
      б) Ернст Литфас – кралят на рекламата
      в) История на рекламната колона
      г) Рекламната колона и нейният създател

2. Кои са ключовите изрази в текста?
      а) част от градския площад – рекламната колона – Ернст Литфас – Лондон – кралят на рекламата;
      б) рекламната колона – епохата на компютрите – идеята за създаването – Лондон – „Литфасзойле“ – кралят на рекламата;
      в) епохата на компютрите – рекламната колона – Ернст Литфас – събрани на едно място – кралят на рекламата;
      г) рекламната колона – Ернст Литфас – посещение в Лондон – „Литфасзойле“ – кралят на рекламата.

3. С кое изречение може да бъде продължен текстът?
      а) Поради голямата си популярност Ернст Литфас, който до смъртта си живее във Висбаден, е погребан в Берлин с големи почести.
      б) Неясно е защо в този елегантен град търпят мръсотията и оставят подобни свинщини ненаказани.
      в) Такива са били 80-те и 90-те години на миналия век, когато атрактивността на колоната доста поспада.
      г) И както някога Литфас, те имат задължение да ги поддържате най-нова информация.

4. През коя година е празнувана кръгла годишнина от създаването на рекламната колона?
      а) 1901;
      б) 1955;
      в) 1980;
      г) 2004.

5. Какви тропи и риторически фигури съдържа подчертаното изречение?
      След смъртта на Литфас Берлин продължава да се грижи за рекламната колона и дори я превръща в свой знак.
      а) метафора и синекдоха;
      б) хипербола и олицетворение;
      в) инверсия и хипербола.
      г) метафора и метонимия.

6. Кой ред не съдържа синтактичен синоним на подчертаната дума в изречението?
      По данни на Сдружението на германската рекламна индустрия в момента на територията на цяла Германия има 17055 рекламни колони.
      а) информация;
      б) сведения;
      в) факти;
      г) варианти.

7. Кой ред съдържа най-точния синтактичен синоним на подчертаната част от изречението?
      Днес в Берлин има 3600 рекламни колони, обслужвани от 50 души.
      а) за които се грижат 50 души;
      б) които са предоставени на грижите на 50 души;
      в) които са поддържани от 50 души;
      г) които са обслужвани от 50 души.

8. В кой от примерите синтактичното свързване е чрез управление?
      а) рекламна колона;
      б) електронни реклами;
      в) 3600 плаката;
      г) афиши за концерта.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна или граматическа грешка? (9.-11.)

9. Самото съоражение (а) е почти незабелижимо (б) и ако нещо привлича окото, това са пъстрите (в) плакати, с които е ублепено (г).

10. Въпреки че днес света (а) черпи по голямата (б) част от информациата (в) си от Интернет, 150 години след изобретяването (г) си рекламната колона все още заема своето място сред медиите.

11. Още прес (а) 1849 г. по повод на Търговското (б) изложение в Берлин Латфис отпечатва плакат, голям 54 кв. метри (в) - размер, който би се оказал по обширен (г) дори за рекламната му колона.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (12.-14.)

12. Постепено (а) колоните се обогатяват (б) и с други функции – например като помещения за телефонно (в) предаване или пък за съхранение на шалтерите на електрозахранването (г).

13. След втората (а) световна (б) война в голямата (в) си част Берлин е разрушен – естествено (г) пометени са и уличните колони.

14. От рекламните колони, които през 1930 г. в Берлин са били 3000, гражданите научавали за най-новите (а) продукти на козметиката, за новооткрити (б) ресторанти, за модни линий (в) за сезона и разбира се – къде в града предлагат най-хубавата (г) бира.

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      а) Малка бележка в архива на берлинската полиция съобщава, че в средата на XIX в. на печатаря Ернст Литфас, живущ на улица „Адлерщрасе" 6, му се разрешава да постави на улиците колони, които служат за залепване на частни съобщения.
      б) Едва ли шефът на полицията, издал това разпореждане, тогава е подозирал, че ще промени вида на града си.
      в) Точно в тези смутни времена ролята на оцелелите колони е особено важна, защото на тях както от Червения кръст така и от отделни личности се лепят обяви за търсене на изчезнали.
      г) Днешните колони съвсем не са от дърво, както по времето на Литфас, а от модерни изкуствени материали или от бетон.

16. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
      а) Днешните рекламни колони са облечени в модни дрешки осветени са достатъчно, за да може колоната на Литфас да грейне дори и отвътре.
      б) През 1964 г. по време на Световното изложение в Ню Йорк, Западен Берлин построява своя павилион във формата на огромна рекламна колона.
      в) Въпреки солидната си възраст рекламната колона не се предава, изглежда все по-добре запазена и има своето неотменно място в големия град.
      г) Дали има шанс рекламната колона в борбата си срещу електронните реклами, искрящи в шарени цветове ще се разбере през следващите 150 години.

17. В кой ред не е допусната граматическа или пунктуационна грешка?
      а) Ернст Литфас, на който разрешили да постави по берлинските улици 150 рекламни колони, се грижел за актуализация на съобщенията.
      б) Ернст Литфас, на когото разрешили да постави по берлинските улици 150 рекламни колони се грижел за актуализация на съобщенията.
      в) Ернст Литфас, на който разрешили да постави по берлинските улици 150 рекламни колони се грижел за актуализация на съобщенията.
      г) Ернст Литфас, на когото разрешили да постави по берлинските улици 150 рекламни колони, се грижел за актуализация на съобщенията.

18. С помощта на кой ред изречението ще остане просто?
      Германия пусна в обръщение специална пощенска марка,
      а) с която отбелязва юбилея;
      б) посветена на юбилея;
      в) тъй като трябва да се отбележи 150-годишният юбилей;
      г) за да се отбележи юбилеят.

19. Кое твърдение не е вярно?
Ролята на съюза е да свързва:

      а) еднородни части на изречението;
      б) главните с второстепенните части на изречението;
      в) простите изречения в състава на сложното;
      г) отделни изречения в текст.

20. Кой ред съдържа само съчинителни съюзи?
      а) и, ала, ама, като, че, да, обаче, ли-или;
      б) та, па, въпреки че, за да, нито-нито;
      в) но, нито-нито, или-дали, хем, ту-ту, а;
      г) ако, макар че, тъй като, пък, или, без да.

 

 


ОТГОВОРИ
1. г); 2. г); 3. а); 4. г); 
5. г) – имаме одухотворяване и метонимично представяне на част с цялото: Берлин (вместо градската управа) продължава да се грижи; 
6. г); 7. г); 
8. в) – Слабо застъпено в съвременния език подчинително свързване. Чрез синтактичната връзка управление бройните числителни на съществителни имена от м.р. за не-лица имат специални бройни форми, наследени от старобългарския език. Управление имаме и когато се използват съхранени падежни форми.; 
9. в), верните варианти: а) съоръжение; б) незабележимо; в) облепено; 
10. г), верните варианти: а) светът; б) по-голямата; в) информацията; 
11.б), верните варианти: а) през; в) 54 кв. метра; г) по-обширен; 
12. а) – прав. постепенно; 
13. а) – прав. Втората световна война; 
14. в) – прав. Модни линии; 
15. в) – прав. Точно в тези смутни времена ролята на оцелелите колони е особено важна, защото на тях, както от Червения кръст, така и от отделни личности, се лепят обяви за търсене на изчезнали.; 
16. в), верните варианти: а) Днешните рекламни колони са облечени в модни дрешки, осветени са достатъчно, за да може колоната на Литфас да грейне дори и отвътре.; б) През 1964 г. по време на Световното изложение в Ню Йорк Западен Берлин построява своя павилион във формата на огромна рекламна колона.; г) Дали има шанс рекламната колона в борбата си срещу електронните реклами, искрящи в шарени цветове, ще се разбере през следващите 150 години.; 
17. г); 18. б) ; 19. б); 20. в).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave