„ТРОИЦА БРАТЯ ГРАДА ГРАДЯХА“ – МИТИЧЕСКА БАЛАДА, ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ МОТИВА ЗА ВГРАЖДАНЕТО

 

          ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПЕСЕНТА

          Народната песен „Троица братя града градяха“ е митическа балада, изградена върху мотива за вграждането.
          Песента разглежда няколко много важни страни на човешките взаимоотношения.
          • На първо място, това е отношението човек – общност.
          Човекът е част от общността и подчинява действията си на общественото благо. Той не може да избира съдбата си и да поставя личното си щастие над колективното.
          – Тримата братя не се отказват от строежа въпреки неуспеха си, защото строят град, който е на всички.
          – Най-малкият брат не казва на жена си за сговора, защото поставя дълга към общото дело (строежа) над личното си щастие.
          – Струна не се съпротивлява, не обвинява, не проклина, а приема съдбата си да бъде пожертвана, за да оцелее градът.
          • На второ място, това са семейните отношения: брат – брат, съпруг – съпруга, майка – дете.
          – Тримата братя са единни във всичките си действия – те се подкрепят и когато строят
неуспешно, и когато вземат решение за вграждането, и когато вграждат Струна невеста.
          – Докато двамата братя предупреждават и спасяват жените си, третият се опитва да предпази своята не като й каже за сговора, а като й нареди да свърши много работа.
          – Когато Струна е вградена, тя е загрижена единствено за детето си. 
          • На трето място е отношението към жената в общността.
          Жената е съпруга и майка, грижеща се за дома и семейството си, готова е да се пожертва за тях. Тя е обичана и ценена и именно затова е избрана за жертва, защото жертвата трябва да е скъпа и трудно принесена.

          ГЕРОИТЕ В ПЕСЕНТА

          Героите в песента са поставени в сложна и драматична ситуация.
          Струна е единственият назован герой в песента. Тя е изцяло положителен образ и носи всички добродетели, ценени от общността – трудолюбие, грижовност, послушание, смирение и жертвоготовност. Тя осъзнава дълга, който човек има пред общността, и затова приема съдбата си. Само иска да се погрижи за детето си в последния си час.
          Тримата братя са тези, които трябва да принесат жертвата, за да спасят делото си. Третият брат е най-честен и изпълнява поетото обещание, но губи най-скъпото си.

          ВРЕМЕТО В ПЕСЕНТА

          Времето е неопределено. Не знаем кога се случва вграждането, само разбираме, че строежът продължава дълго време – построеното през деня се руши през нощта.

          ПРОСТРАНСТВОТО В ПЕСЕНТА

          Пространството също е неопределено. Градът се строи някъде, но той е неназован и не е казано къде се намира.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave