УТРО (На слънцето запалената мутра...)
   Никола Фурнаджиев

 

На слънцето запалената мутра 
гори над необлегните жита, 
вървиме и пред нас е синьо утро 
и веселата радост на пръстта. 

Горят големи и червени ниви 
и в пропасти бездънни още спят 
на пладнята запалените гриви 
и веселата знойна моя смърт. 

О, малка моя безутешна къща 
и бабо със умрелите очи, 
нима ще трябва да се връщам 
и с горестна молитва да мълчим. 

На слънцето запалената мутра 
гори над необгледните жита, 
вървим и пред нас е синьо утро 
и веселата радост на пръстта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave