ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕРОЙ
„РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ“

 

          В главата „Радини вълнения“ са представени няколко герои – Рада, Кириак Стефчов и Бойчо Огнянов. Най-пълно е представен образът на Рада Госпожина.
          Нека проследим как е изграден образът на героинята, как я описва авторът, как тя се представя чрез поведението си, какви са отношенията й с другите герои.

          • Отношението на автора
          – Прави портретна характеристика на Рада – описва външния й вид: „...високо, стройно и хубаво момиче, с простодушен и светъл поглед и с миловидно, чисто и бяло лице“.
          – Разказва за живота на момичето и за мястото й в обществото на Бяла черква, където се развива действието в романа: сираче, хранениче на Хаджи Ровоама, готвена за послушница и монахиня.

          • Чувства, мисли, поведение на героинята
          – Вълнението на Рада при започването на годишния изпит на нейните ученички, промяната на настроенията й:
          „Миловидното й лице, оживено от вълнение, ... и осветлено от големи влажни очи, ставаше обаятелно-прелестно. Прозрачни розови облачета, играещи по бузите й, издаваха трептението на свенливата й душа.“
          „Рада с напрегнато внимание следеше за отговорите им и техните случайни запъвания се отзоваваха болезнено върху чертите на лицето й.“
          „Тя ги заливаше със светлия си поглед, тя ги ободряваше с небесна усмивка и туряше цялата си душа на техните трепетни устни.“

          – Чувствата на Рада в тежката ситуация, когато Стефчов изпитва ученичките й и ги обърква с въпросите си:
          „Рада стоеше като тресната. Капка кръв не беше останало в лицето й; мъченически тръпки подръпваха бледните й бузи; по челото й ... няколко едри капки пот избиха... Тя не смееше да дигне очи. Чинеше й се, че потъва в земята. Нещо я душеше гърдите, идеше й да заплаче с глас – и едвам се удържаше.“
          – Промяната в настроението на Рада, след като Бойчо Огнянов се намесва в ситуацията:
          „Рада от едно прехласване мина в друго. Учудена, трогната до сълзи, изненадана, тя гледаше с благодарност тоя великодушен човек... Пръв път тя срещаше, и то един непознат, топло и братско участие... Тя тържествуваше, тя порасте пак, тя погледна гордо и щастливо навсякъде – и навсякъде срещна съчувствени погледи. Сърцето й се изпълни с признателно вълнение, а очите й - със сълзи...“
          – Реакцията на Рада при думите на Събка:
          „Машинално всички хвърлиха очи на Рада, която се зарумени и наведе смутено глава. Гърдите й се издигаха високо от вълнение.“

          • Отношението на другите герои към Рада
          – На Хаджи Ровоама – монахинята и не подозира, „...че е възможно по-човеколюбиво отношение към тая сирота“.
          – На Кириак Стефчов – „Стефчов погледна ледено Рада и избъбри: – Доста небрежно е преподавано“.
          – На публиката след думите на Събка - „Някои от тия погледи бяха укорителни, други – одобрителни“.
          – На Огнянов за положения труд – „Поздравявам ви за добрите успехи на ученичките ви – каза Огнянов с топло и съчувствено ръкуване и си замина“.

          • Отношението на Рада към другите герои
          – Към ученичките й – „Тя ги заливаше със светлия си поглед, тя ги ободряваше с небесна усмивка и туряше цялата си душа на техните трепетни устни“.
          – Към Кириак Стефчов – „Тя забележи с радост отсъствието на Кириака Стефчов. Мъжеството й се повърна“.
          – Към Огнянов - „...благодаря ви сърдечно, за мене и за моите девойчета. Няма да забравя тая услуга. – И нейният дълбок поглед страстно светеше“.

           Изводът, който можем да направим, е, че когато правим характеристика на герой от произведение, проследяваме:
          – как го описва авторът, какво ни разказва за живота му;
          – постъпките, чувствата и мислите на героя;
          – как се отнасят към героя другите действащи лица в произведението и какво казват за него;
          – как героят се отнася към другите герои.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave