Характеристика на герой  („Радини вълнения” - „Под игото”)

 

          В главата „Радини вълнения“ са представени няколко герои - Рада, Кириак Стефчов и Бойчо Огнянов. Най-пълно е представен образът на Рада Госпожина.
          Нека проследим как е изграден образът на героинята, как я описва авторът, как тя се представя чрез поведението си, какви са отношенията й с другите герои.

• Отношението на автора
    – Прави портретна характеристика на Рада - описва външния й вид: „...високо, стройно и хубаво момиче, с простодушен и светъл поглед и с миловидно, чисто и бяло лиие“.
    – Разказва за живота на момичето и за мястото й в обществото на Бяла черква, кьдето се развива действието в романа: сираче, хранениче на Хаджи Ровоама, готвена за послушница и монахиня.

• Чувства, мисли, поведение на героинята
    – Вълнението на Рада при започването на годишния изпит на нейните ученички, промяната на настроенията й:
„Миловидното й лице, оживено от вълнение, ... и осветлено от големи влажни очи, ставаше обаятелно-прелестно. Прозрачни розови облачета, играещи по бузите й, издаваха трептението на свенливата й душа.“
„Рада с напрегнато внимание следеше за отговорите им и техните случайни запъвания се отзоваваха болезнено върху чертите на лицето й.“
„Тя ги заливаше със светлия си поглед, тя ги ободряваше с небесна усмивка и туряше цялата си душа на техните трепетни устни.“
    – Чувствата на Рада в тежката ситуация, когато Стефчов изпитва ученичките й и ги обърква с въпросите си:
„Рада стоеше като тресната. Капка кръв не беше останало в лицето й; мъченически тръпки подръпваха бледните й бузи; по челото й ... няколко едри капки пот избиха... Тя не смееше да дигне очи. Чинеше й се, че потъва в земята. Нещо я душеше гърдите, идеше й да заплаче с глас - и едвам се удържаше.“
    – Промяната в настроението на Рада, след като Бойчо Огнянов се намесва в ситуацията:
„Рада от едно прехласване мина в друго. Учудена, трогната до сълзи, изненадана, тя гледаше с благодарност тоя великодушен човек... Пръв път тя срещаше, и то един непознат, топло и братско участие... Тя тържествуваше, тя порасте пак, тя погледна гордо и щастливо навсякъде - и навсякъде срещна съчувствени погледи. Сърцето й се изпълни с признателно вълнение, а очите й - със сълзи...“
    – Реакцията на Рада при думите на Събка:
„Машинално всички хвърлиха очи на Рада, която се зарумени и наведе смутено глава. Гърдите й се издигаха високо от вълнение.“ 

• Отношението на другите герои към Рада
    – На Хаджи Ровоама – монахинята и не подозира, „...че е възможно по-човеколюбиво отношение към тая сирота“.
    – На Kupuak Стефчов - „Стефчов погледна ледено Рада и избъбри:  – Доста небрежно е преподавано“.
    – На публиката след думите на Събка - „Някои от тия погледи бяха укорителни, други - одобрителни“.
    – На Огнянов за положения труд - „Поздравявам ви за добрите успехи на ученичките ви - каза Огнянов с топло и съчувствено ръкуване и си замина“.

• Отношението на Рада към другите герои
    – Към ученичките й - „Тя ги заливаше със светлия си поглед, тя ги ободряваше с небесна усмивка и туряше цялата си душа на техните трепетни устни“.
    – Към Кириак Стефчоб - „Тя забележи с радост отсъствието на Кириака Стефчоб. Мъжеството й се повърна“.
    – Към Огнянов - „...благодаря ви сърдечно, за мене и за моите девойчета. Няма да забравя тая услуга. - И нейният дълбок поглед страстно светеше“.

Изводът, който можем да направим, е, че когато правим характеристика на герой от произведение, проследяваме:
    – как го описва авторът, какво ни разказва за живота му;
    – постъпките, чувствата и мислите на героя;
    – как се отнасят към героя другите действащи лица в произведението и какво казват за него;
    – как героят се отнася към другите герои.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave