ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ


          Характеристиката (от гр. дума charakter - признак, особеност, отличителна черта) е основно средство за изграждане на литературния герой. Съществуват различни възможности за характеризиране на героя: чрез името или биографията на героя, чрез представяне на действията и поведението му, чрез описание на вътрешното състояние на героя, чрез своеобразието на неговата реч.

БИОГРАФИЯ НА ГЕРОЯ
          Най-често героят се въвежда в литературното произведение с помощта на общо описание на живота му.
          В „Хайдути“ на Христо Ботев Чавдар войвода е представен така:
Един бе Чавдар войвода -
един на баща и майка,
един на вярна дружина;
мъничък майка остави,
глупав от татка отдели,
без сестра, Чавдар, без братец,
ни нийде някой роднина -
един сал вуйка изедник
и деветмина дружина!...
Хлапак дванайсетгодишен, 
овчар го даде майка му, 
по чужди врата да ходи, 
на чужд хляб да се научи; 
но стоя Чавдар, що стоя - 
стоял ми й от ден до пладня!

ПОРТРЕТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
          Портретната характеристика представлява обрисовка на външността на героите. Тя е обичайна с присъствието си в литературните произведения. Портретът на героя може да бъде по-цялостен и изчерпателен, но може да бъде и само частичен - описание на лицето, на фигурата, на облеклото или на отделни характерни моменти във външността му като стойка, мимика, жестове.
          Най-често портретната характеристика служи при началното въвеждане на героя и чрез нея той бива представен в творбата като конкретна, неповторима личност. Но също така е възможно тя да бъде изграждана постепенно, чрез многократно включване на все нови и нови детайли, при което се засилва усещането за личността и присъствието на героя. Такъв детайл наблюдаваме при портретното описание на Серафим (от едноименния разказ, който предстои да изучавате) - кръпките по неговото палто, които първоначално се възприемат единствено като елемент от общото впечатление за бедността на Серафим, но впоследствие те придобиват допълнителна стойност като знак за добротата и душевната му щедрост.

РЕЧЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА
          Едно от основните средства за изграждане на литературния герой е речевата характеристика. При нея представата за героя се създава с помощта на думите и изразите, които той използва, особеностите в маниера на говорене, в интонацията му. Речта на всеки човек отразява неговите индивидуални характеристики. В „Под игото“ например кака Гинка говори винаги прямо и открито, което отразява нейния дързък и праволинеен характер, както и нейното безстрашие. Хаджи Смион пък говори подробно и обстоятелствено, като винаги се старае да подчертае своята осведоменост.

          Характеристиката на героя може да бъде пряка или косвена.

ПРЯКА ХАРАКТЕРИСТИКА
          Пряката характеристика се осъществява от позицията на повествователя, който въвежда, а понякога и коментира героя, представяйки го с помощта на негови характерни черти, на факти от биографията му, на конкретни негови постъпки.

КОСВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
          Друга възможност за изграждане на литературния герой е косвената характеристика. При нея образът на героя се оформя привидно без пряката намеса на повествователя. Това се постига обикновено с помощта на непрякото (косвено) представяне на героя чрез изказванията на други герои или чрез тяхната реакция към действията му.
          Косвената характеристика може да се направи и с помощта на името за героя, което да отговаря на специфичните особености на неговата личност. Такъв е случаят с разказа на Йовков „Серафим“, където името на главния герой означава ангел - символ на доброто, на милостта и състраданието. Като дава това име на героя си, авторът подсказва идеята за прекрасните му духовни качества. По подобен начин и името на Благолаж от разказа на Елин Пелин „Косачи“ говори за неговото сладкодумие и таланта му да измисля истории. Значещо е и името на Бойчо Огнянов.
          Читателят може също и сам да гради представата си за героя, съдейки по неговите постъпки или по отличителни моменти в поведението и речта му.

ДЕЙСТВИЯ И ВЪТРЕШНО СЪСТОЯНИЕ НА ГЕРОЯ
          Характеристиката на литературния герой се изгражда най-пълноценно чрез представяне на неговите действия и описание на вътрешното му състояние. С помощта на действията и вътрешното състояние на героя узнаваме за определящи особености от неговия характер, за ценностите, които го ръководят, за темперамента и емоционалния му живот.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave