Характеристика на литературен герой 
(„Радини вълнения” - „Под игото”)


          Характеристика на герой е начинът, по който е изграден образът на герой в литературно произведение. Характеристиката може да бъде пряка и косвена.
          Пряката характеристика се постига чрез авторовата реч, т.е. авторът направо говори за някои черти на своя герой и директно заявява оценката, мнението, отношението си към него. Например: „Кириак Стефчов... кръстоса крака и взе да гледа намусено-високомерно. Той... гледаше надуто и безстрастно". Важни елементи от пряката характеристика са портретът - изображение на външния вид на героя (лице, изражение, фигура, телосложение, походка, жестове, възраст, облекло и др.), и биографията на героя - историята на живота му или определени моменти от нея. Пример за портретна характеристика е описанието на Рада - „Високо, стройно и хубаво момиче, с простодушен и светъл поглед и с миловидно, чисто и бяло лице...", а за биография - проследяването на нерадостната й съдба на сираче, израсло без обич при деспотичната Хаджи Ровоама.
          Косвената характеристика се постига, като авторът оставя читателя сам да си направи изводи за чертите и качествата на героя - от постъпките, мислите, преживяванията, речта му, от отношението на другите към него, от обстановката, името и др. Примери за косвена характеристика на герои от главата „Радини вълнения":
■ чрез постъпките - „Огнянов попита момичето простичко същото нещо, което го пита и Стефчов";
■ чрез мислите - „Тоз ли бе шпионинът! Той сега стоеше като ангел хранител неин! Той стъпка Стефчова като червей" (мислите на Рада за Огнянов по време на изпита);
■ чрез преживяванията - „Учудена, трогната до сълзи, изненадана, тя гледаше с благодарност...";
■ чрез речта (речева характеристика) "- Нашето А, Б, Райно, кой го написа?";
■ чрез отношението на другите - „Съчувствен и одобрителен шум посрещна постъпката на Огнянов. В миг той прикова всички погледи, спечели всички симпатии";
■ чрез обстановката - радостната, празнична обстановка в училището съответства на светлата, чиста, ентусиазирана душа на Рада;
■ чрез името - името Бойчо Огнянов, „ново и странно", се свързва с представата за бунта (Бойчо) и за огъня (Огнянов), възпламеняващ това, до което се докосне (народа).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave