ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ

 

          Героят в литературното произведение е онзи образ на човека, който творбата ни препоръчва като пример за следване, или напротив - показва ни как не бива да се постъпва. Затова една от най-важните задачи на читателя е да разбере какви са качествата на даден герой, как постъпва той в определени ситуации, какви са последиците от неговите действия. Четейки художествено произведение, ние се вживяваме в съдбата на неговите герои, гледаме света през техните очи, оценяваме живота през техните разбирания. И в същото време си даваме сметка, как самите ние бихме постъпили в изобразената ситуация. По този начин художествената творба ни въздейства. Затова умението на читателя да характеризира героя е важно за разбирането на цялото художествено послание на произведението.
          Да направим характеристика на литературен герой, означава да отговорим на няколко въпроса:
          1. Какво е мястото на героя в света на художествената творба? Ако е значително и с него се случват основните събития, той е главен герой. Ако присъствието му е ограничено и действията му само подпомагат извършването на основните събития, той е второстепенен герой.
          2. Каква е функцията на героя в сюжета? Освен главния герой, с когото се случват основните събития, героите изпълняват най-разнообразни функции - помагач, вредител,
арбитър и т.н.
          3. Каква е моралната оценка, която героят предизвиква със своите действия? Ако тя е положителна, тогава героят е положителен. Ако е отрицателна – отрицателен.
          4. Какво е отношението на разказвача към героя? В някои случаи разказвачът изразява с образа на някой герой собствените си чувства и обществени позиции. Тогава този герой се нарича протагонист. В други случаи героят е показан като противник. Тогава го наричаме антагонист.

          Разказвачът описва героите, служейки си с най-различни средства. В повечето случаи те могат да се сведат до три основни типа:
          1. Портретна характеристика – описание на външността, произхода и социалното положение на героя. В повечето случаи портретната характеристика дава представа, какво може да се очаква от даден човек. Тя включва: възраст, височина, телосложение, лице, движения, навици, облекло, произход, място в обществото, обвързаност с други хора, характерни особености, основното впечатление, което създава.
          2. Речева характеристика – какво говори героят и как се изразява. В думите, които той изрича, можем да открием много за неговите възгледи, намеренията му, мотивите за постъпките му. Освен това от начина, по който говори, можем да разберем и други неща за героя – образование, социална среда, в която е израснал, особености на характера. Повечето писатели се стремят да изградят запомняща се речева характеристика на героите си.
          3. Характеристика чрез действия и постъпки. От това, как постъпва героят в различни ситуации, се разбира каква е неговата обществена и човешка позиция. Много често хората говорят едно, а вършат друго. Затова е важно да се прави съпоставка между думите и действията на героя.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave