ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ

 

          Героят в литературното произведение е онзи образ на човека, който творбата препоръчва като образец за поведение или напротив – показва как не трябва да се живее. Затова едно от нещата, които са най-важни за читателя на художествена литература, е да разбира колкото се може по-добре какви са качествата на даден герой, как постъпва той в определени ситуации, какви са последиците от неговите действия. Това се налага, защото читателят се сравнява с героите на едно литературно произведение, гледа света през техните очи, оценява живота през техните разбирания. По този начин художествената творба му въздейства.
          Затова умението да се прави характеристика на герой в художествено произведение е важно както за разширяване на читателския опит, така и за овладяване на системата от ценности на човека и обществото. Как да направим характеристика на литературен герой?
          Най-напред трябва да уточним критериите, според които ще го оценяваме. А това значи да отговорим на няколко въпроса:

          1. Какво е мястото на героя в света на художествената творба? Ако е значително, т.е. именно с него се случват повечето ситуации, значи е главен герой. Ако пък появата му е ограничена и действията му само подпомагат извършването на основното действие, значи е второстепенен герой.
          2. Каква е функцията на героя в сюжета? Освен главния герой, с когото се случват основните събития, героите могат да изпълняват най-разнообразни функции: помагач, вредител, арбитър и т.н.
          3. Каква е моралната оценка, която героят предизвиква със своите действия? Ако тя е положителна, тогава наричаме героя положителен. Ако е отрицателна – отрицателен.
          4. Какво е отношението на разказвача към героя? В някои случаи героят изразява мненията и оценките на разказвача за света и човека. В известен смисъл той се явява негов говорител. Затова наричаме такива герои протагонисти. В други случаи възгледите на героя противоречат на тези, които авторът иска да внуши. Героят е в ролята на противник в спора за света и човека. Затова наричаме подобни герои антагонисти.

          След като изясним тези най-общи белези на героя, които ни позволяват да му намерим място в обидата система на действащите лица в литературното произведение, пристъпваме към по-детайлно вглеждане в неговата фигура. За целта ще трябва да открием в текста всички места, епизоди и изрази, които ни помагат да го опишем възможно по-добре. Характеристиката на всеки герой задължително включва:

          1. Портретна характеристика – описание на външността на героя. В повечето случаи тя дава добра представа какво може да се очаква от даден човек.
          Описваме: възраст, височина, телосложение, лице, движения, действия, облекло, характерни особености, основното впечатление, което създава.
          2. Речева характеристика - какво говори героят и как се изразява. В съдържанието на думите, които героят отправя към своите събеседници, можем да открием много за неговите възгледи, за намеренията му, за мотивите на постъпките му и т.н. Ето защо тази част от характеристиката на героя е много важна. Освен това от начина, по който говори героят, можем да определим какво е образованието му, социалната среда, в която е израснал, някои особености на характера и др. Повечето от авторите се стремят да изградят запомняща се речева характеристика на своите герои.
          3. Характеристика чрез действия и постъпки. От това, какво върши героят в различни ситуации, се разбира не само какво той мисли и говори за света, но и каква е същинската му човешка позиция. Много често хората говорят едно, а вършат съвсем друго. Затова съпоставката между думи и действия е важна част от характеристиката на героя.

          След като извършим подготовката, описваме това, до което сме достигнали при анализа на героя.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave