1. Свързано състояние на два атома:
Между два атома най-общо могат да се проявят два типа взаимодействия: 
- сили на отблъскване между техните електронни облаци и между техните ядра, които имат еднакви по знак заряди ;
- сили на привличане – между електроните на единия и ядрото на другия, които имат противоположни по знак заряди.
Ако два атома, например водородни, много отдалечени един от друг, се доближат, най-напред между тях ще се прояви сила на привличане (привличането ще е по-силно от отблъскването).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave