Ги дьо Мопасан – „Бел Ами” - тестови задачи

 

1.Ги дьо Мопасан е определян като:
      А) майстор на романа
      Б) майстор на късия разказ
      В) майстор на драмата                                
      Г) майстор на комедията

2.Кое твърдение НЕ се отнася до живота и творчеството на Мопасан?
      А) възпитан е от високообразованата си майка
      Б) част от разказите му имат комични елементи
      В) част от разказите му стават доста зловещи след като заболява от сифилис
      Г) самоубива се на 42 годишна възраст

3.Коя от изброените творби НЕ е на Мопасан?
      А) „Пиер и Жан”             
      Б) ”Живот”         
      В) ”Мадмоазел Фифи”                 
      Г) ”Жерминал”

4.Коя от изброените теми НЕ е основна в „Бел Ами”?
      А) красотата като начин за забогатяване
      Б) разпадът  на парижките нрави
      В) вестникарската индустрия през XIX в. във Франция
      Г) преминаването от ниското общество към високото общество

5.Кой дава прякора Бел Ами на Жорж Дюроа?
      А) Мадлен Форестие    
      Б) Шарл Форестие         
      В) Клотилд дьо Марел                
      Г) Лорин

6.Коя от изброените остава любовница на Жорж до края?
      А) госпожа Валтер         
      Б) Сюзан                             
      В) Мадлен                          
      Г) Клотилд

7.Как се казва вестника в който работи Жорж?
      А) ”Бел Ами”     
      Б) ”Ле петит Франсез” 
      В) ”Ла ви Франсез”         
      Г) ”Форестие Ла ви”

8.За кой герой се отнася описанието:
      „Много религиозна, съпруга на началника на вестник, една от любовниците на Жорж”
      А) Сюзан              
      Б) Клотилд                         
      В) Лорин              
      Г) няма верен отговор

9.От къде се познават Шарл и Жорж?
      А) запознават се в кафенето след като са обслужени от Рашел
      Б) били са заедно войници в Африка
      В) колеги са във вестника
      Г) били са съседи, докато Шарл не е забогатял и „заживял в аристократичния квартал”

10.Творбата „Бел Ами” завършва с:
      А) смъртта на Жорж                                                    
      Б) женитбата на Жорж
      В) влизането на Жорж  в политиката                  
      Г) смъртта на Сюзан

 

 


Отговори:
1-Б), 2-Г), 3-Г), 4-В), 5-Г), 6-Г), 7-В), 8-Г), 9-Б), 10-Б)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave