ТЕСТ -  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас - Вариант 2

Реализъм и Модернизъм

1. Модернизмът се появява през:
      А) началото на деветнадесети век;
      Б) втората половина на деветнадесети век;
      В) края на деветнадесети век.
2. Реализмът се развива в/във:
      А) Франция и Германия;
      Б) Англия и Германия;
      В) почти всички европейски страни.
3. Принципите на кое от предходните направления се развиват от модернизма?
      А) на Просвещението;
      Б) на Романтизма;
      В) на реализма.
4. Името на реализма идва от:
      А) интереса към емоционалните състояния на човека;
      Б) изобразяването на света като божествено творение;
      В) реалното изображение на актуални за времето си обществени проблеми и сюжети.
5. Основните идеи на модернизма са свързани с философията на:
      А) на колективизма;
      Б) на християнството;
      В) на индивидуализма.
6. Основната предпоставка за поява на реализма е:
      А) провалът на романтическите идеи;
      Б) желанието да се разкрият механизмите за функциониране на човешките общества;
      В) преодоляването на феодалните обществени отношения.
7. Кой е основният художествен принцип на модернизма?
      А) търсенето на нови изразни средства;
      Б) следването на образци;
      В) подражанието на действителността.
8. Основният принцип на реалистичната литература е:
      А) изображението трябва да показва света като борба на нравствени принципи;
      Б) светът трябва да се изобразява такъв, какъвто го виждаме;
      В) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества.
9. Кой е основният начин за търсене на нови изобразителни принципи при модернизма?
      А) съответствие с образците;
      Б) максимално доближаване до звученето на устната реч;
      В) експериментът.
10. Типични жанрове на реалистичната литература са:
      А) ода и трагедия;
      Б) епопея, идилия, сатира;
      В) социален роман, повест, разказ.
11. Основните мотиви на модернистичната поезия са:
      А) тъга по неживения живот, невъзможният диалог с другите и света, излишността на човека;
      Б) любовта, екзотичните пътешествия, природният живот;
      В) социалният успех, движещите сили на обществото, обществените борби.
12. Разказвачът в „Дядо Горио“:
      А) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      Б) се намесва в действието с коментари, изводи и съждения;
      В) се опитва да разкрие собствените си преживявания.
13. Лирическият мотив в „Сплин“ е свързан с/със:
      А) смъртта и отчаянието от липсата на надежда;
      Б) мечтите за по-добър живот;
      В) идеята за разума като основна характеристика на човека.
14. Какво ни показва романът „Дядо Горио“?
      А) живота на стремящи се към обществен успех хора от всички слоеве;
      Б) сблъсъците между представителите на господстващите и потиснатите класи;
      В) любовната история на главния герой.
15. Основната идея на символистическата поезия е свързана с/със:
      А) смелостта да мислиш със собствената си глава;
      Б) желанието за разкрепоставяне на човека от закостенелите норми;
      В) трагичното несъответствие между желания и реалния свят.
16. Какво ни показва романът „Мадам Бовари“?
      А) желанието да се преодолее деспотизмът на обществото;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи;
      В) падението на една жена със съмнителен морал.
17. Кой е основният конфликт в „Есенна песен“?
      А) противоборството между деспотизма и желанието на човека да бъде свободен;
      Б) несъвпадението между желанието на човека да има свое място в света и реалността, която го люшка насам-натам;
      В) противоречието между интересите на различните обществени класи.
18. Кой е най-сериозният принос на Гюстав Флобер в развитието на литературата?
      А) въвеждането на новаторски модел на разказване;
      Б) разкриването на недостатъците на буржоазното общество;
      В) въвеждането на необичайни сюжети и герои.
19. Коя е най-страшната последица от властта на парите, изобразена в „Дядо Горио“?
      А) парите са причина за извършване на престъпления;
      Б) парите създават социално неравенство;
      В) парите унищожават истинските човешки стойности.
20. Основната тема на „Есенна песен“ е:
      А) меланхолията на разочарования чувствителен човек;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи за живота;
      В) стремежът към социален успех.

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-В; 3-Б; 4-В; 5-В; 6-Б; 7-А; 8-В; 9-В; 10-В; 
11-А; 12-Б; 13-А; 14-А;15-В; 16-Б; 17-Б; 18-А; 19-В; 20-А

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave