Константин Преславски ученик на Свети Методий. Превежда "Учителко евангилие"(51 беседи), "Историки" и "Триод". Остава в нашата история на литературата като най-талантливия и продуктивен старобългарски поет.
"Азбучна молитва" се състои от 40 стиха. Всеки от тях започва с поредната буква на глаголическата азбука. 40 е символично, защото Христос се възнася на небето 40 дни след разпъването на кръста и за 40 години Мойсей води евреите през пустинята докато ги заведе до обетованата земя.
Произведението съдържа акростих (това е специфичен поетически похват, при който всяка първа буква от стих, абзац или глава образуват някакво послание).

"Азбучна молитва" има три основни функции. Чрез първата функция се доказва, че славянската реч е способна да изрази сложните богословски идеи. Чрез втората функция се доказва на практика, че на старобългарски език може да се създава поезия, и то на високо качество. И третата функция е за учениците, които могат да запомнят реда на буквите по бързо и лесно с "Азбучна молитва".
Жанрът ни е казан още в заглавието и то е молитва. Основната функция на молитвата е да предаде посланието от човека към Бога. Тя е адресирана първо към божествения получател и след това към земния читател.
Композицията на текста отговаря на спецификите на молитвения жанр. Стихотворението се е произнасял публично като тържествена възхвала на славянското писмо. То се разделя на 4 части. В първата част е молитвеното обръщение към Бога. Във втората част се описва порива на новопокръстените славяни към светлината на библейското слово. В третата част има молба за избавление от трудностите и скърбите. И във финалната част вместо картината на молещия се монах, ни е показана целокупната картина на ликуващия народ.
Централната тема на литературата през Златния век е темата за славянското писмо, за изпратените от Бога букви, които правят библейските текстове разбираеми за новопокръстените славяни.

 

Автор: Вяра Атанасова

@bgmateriali.com

Изтеглиsave