ТЕСТ 2
ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА

 

1. "Главатарят, който искал да плени месечината" е:

А/ турска народна приказка                   Б/ еврейска народна приказка

В/ българска народна приказка              Г/ приказка на Андерсен

2. Кое е правилното продължение на изречението?

Когато момичето от приказката "Главатарят, който искал да плени месечината" докоснело дива къпина, тя се превръщала ....

А/ в лозова пръчка                           Б/ във вълшебен храст

В/ във вълшебна пръчка                  Г/ в лаврова клонка

3. За красивото момиче от приказката "Главатарят, който искал да плени месечината" бащата построява къща:

А/ на брега на Черно море             Б/ на брега на Средиземно море

В/ в залива на Егейско море          Г/ в залива на Мраморно море

4. От косите на момичето се правели килими и черги.

А/ Вярно                              Б/ Грешно

5. Най-старият мъдрец казал на главатаря, че ако плени месечината, девойката ще се излекува, а пустинната земя ще натежи от горски плодове.

А/ Грешно                           Б/ Вярно

6. Бащата на красивата девойка от приказката "Главатарят, който искал да плени месечината" построил къща и около нея се появил: Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ град, пълен с весели хора.                    Б/ един хубав и подреден град.

В/ голям, но беден град.                            Г/ град без пазар за размяна на стоки.

7. Кое НЕ Е вярно според сюжета на приказката "Главатарят, който искал да плени месечината"?

А/ Момичето имало дълги коси.

Б/ От бузите на красавицата падали диви къпини.

В/ От устата на момичето капели плодове.

Г/ С красотата си момичето спирало дъха на слънцето.

8. Посочи вярното според сюжета на приказката "Главатарят, който искал да плени месечината". Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Войниците и главатарят им се върнали обратно в земите си.

Б/ Градът останал пленен.

В/ Повечето от войниците на главатаря се спасили.

Г/ Звездите скрили месечината.

9. Според съвета на мъдреца момичето ще върне силата си, ако главатарят плени месечината.

А/ Вярно                                      Б/ Грешно

10. Посочи кое НЕ е вярно според сюжета на приказката "Главатарят, който искал да плени месечината"? Въпросът съдържа 2 верни отговора

А/ Мъдрецът казал, че месечината е близко и е лесно да бъде пленена.

Б/ Най-старият мъдрец посъветвал главатаря да плени месечината.

В/ Месечината нямала пазачи.

Г/ Момата щяла да възвърне силата си, ако главатарят достигне месечината.

11. Кое НЕ Е вярно според сюжета на приказката "Главатарят, който искал да плени месечината"? Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Главатарят бил добронамерен към жителите на града.

Б/ Оцелелите хора в града били оковани във вериги.

В/ Воините на главатаря с кораб отишли на брега на града.

Г/ Главатарят не искал да пленява девойката.
12. От посочените думи избери подходящите, за да попълниш текста.

  • копачите, овощарите, розоварите, билкарите, питиета, благовония

Бащата на красивото момиче поканил  …………………………….да съберат плодовете, които капели от устата на дъщеря му, а…………………………………  да правят    ………………………………….. от гюловете.

13. Попълни липсващите думи.

Около къщата на красивото момиче се издигал хубав и подреден……………. . Улиците били пълни с  ………………… хора, облечени в  ……………………………… дрехи.

14. Попълни липсващата дума.

Когато плененото от главатаря момиче погледнело надолу, земята се превръщала в …………………………….

15. Попълни липсващите думи.

Страшен главатар решил да завладее  ………………………………. на града. Заповядал на  ……………………………….. си да потопят стрелите си в смъртоносна ………………………….

 

 

Отговори: Тест 2

1-А; 2-А; 3-В; 4-А; 5-А; 6-А,Б; 7-Б; 8-А,Г; 9-А; 10-А,В; 11-А,Г;

12.овощарите,розоварите,благовония; 13.град,весели,копринени; 14.пустиня; 15.боготството,войниците,отрова

@bgmateriali.com

Изтеглиsave