ТЕСТ 3 - ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ

 

1. Кой е автор на приказката "Грозното патенце"?

А/ Ран Босилек

Б/ Братя Грим

В/ Ангел Каралийчев

Г/ Андерсен

2. Кога е написана приказката на Ханс Кристиан Андерсен "Грозното патенце"?

А/ през 19. век

Б/ през 18. век

В/ през 20. век

Г/през 17. век

3. Какво прави най-главната патица различна от останалите?

А/ Това, че е от испански род.

Б/ Това, че има най-много патенца.

В/ Това, че е от английски род.

Г/ Това, че е най-възрастна.

4. Кое НЕ се отнася за патицата, която излюпва грозното патенце?

А/ Учи децата си да уважават най-главната патица в двора.

Б/ Единствено тя не смята патенцето за грозно.

В/ Тя е грижовна майка.

Г/ Тя учи децата си да се пазят.

5. Патето бяга от място на място, защото е различно от останалите.

А/ Грешно

Б/ Вярно

6. Защо поведението на останалите, които считат патенцето за грозно, може да се нарече укорително? Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Защото така патенцето е самотно.

Б/ Защото те успяват да приобщят патенцето към живота в двора.

В/ Защото патенцето се чувства изтерзано.

Г/ Защото така патенцето се сближава с останалите.

7. Приказката "Грозното патенце" е актуална и днес, защото в образите на животните са представени човешки характери.

А/ Вярно

Б/ Грешно

8. Патето е различно от останалите, защото е измътено от гъше яйце.

А/ Вярно

Б/ Грешно

9. Кое СЕ отнася за приказката "Грозното патенце"? Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Лебедите стават жертва на ловците.

Б/ Патенцето е чувствително, деликатно и скромно.

В/ Патенцето има красива душа.

Г/ Не всички, които се подиграват на патенцето, получават заслуженото.

10. Кое НЕ се отнася за приказката "Грозното патенце"? Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Патето никога не е стъпвало в блатото, само е чувало за него.

Б/ Патето обитава няколко пространства.

В/ Патето вижда езерото, където плуват белите лебеди.

Г/ Патето живее с кокошката и с котарака в дома на селянина.

11. Довърши изречението: Въпросът съдържа 2 верни отговора.

      Всички отблъскват патенцето, защото е...

А/ най-малко.

Б/ различно.

В/ недружелюбно.

Г/ грозно.

12. От предложените думи избери подходящите, за да попълниш изреченията.

  • различния, самотния, най-големия, болката, радостта, любовта, ограничените, добронамерените, дружелюбните.

      Основната идея на приказката "Грозното патенце" е за самотата на  ……………………………………….и………………………………………… , която той изпитва заради  …………………………………………………….хора, които го заобикалят.

13. Попълни липсващите думи.

     Патенцето се чувства щастливо единствено сред……………………………..То се превръща в красив ……………………….

14. Попълни имената на сезоните.

       Патето се излюпва през…………………. То среща за пръв път лебедите през  …………………………… и преживява самичко ………………………………

15. Попълни липсващата дума.

      Художествен похват, при който на неживи предмети и животни се приписват човешки качества, се нарича………………………………………….


 

 

Отговори: ТЕСТ 3 - ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ

1. Г

2. А

3. А

4. Б

5. Б

6. А, В

7. А

8. Б

9. Б,В

10. А,Г

11. Б,Г

12.различния, болката, ограничените

13.лебеди, лебед

14.пролетта, есента, зимата

15. олицетворение

@bgmateriali.com

Изтеглиsave