1. Синоними и сродни думи
1.1. Определяне на съществителните (ключовите) думи Дi в изходната идея
1.2. Уточняване на синонимни или близки по значение думи Сi за всяка дума от т.1.1, вкл. и чрез търсене на синонимни или близки по значение думи на синонимните или близки по значение думи
1.3. Всяка дума Дi  последователно се заменя с думите Сi
1.4. Проверява се дали решенията по отделните думи се явяват решение на изходната задача. При положителен отговор е налице модификация на идея
2. „Само...ли?”
2.1. За всяка дума Дi от т.1.1
2.2. Поставя се въпроса: „Само... (съществителната дума) ли...(част или всички останали думи решението) може да бъде?”, като въпросът се оформя правилно от граматична и същностна гледна точка
2.3. Съставя се списък на всички въпроси. Всеки въпрос представлява задача, чрез която се търси модифиакция на изходното решение

@bgmateriali.com

Изтеглиsave